Zmiana wizy turystycznej do USA na studencką

Zmiana wizy turystycznej do USA na studencką

Jeśli podczas wakacji w USA ktoś zechce podjąć naukę w tym kraju, będzie musiał formalnie zmienić swój status turysty na status studenta. Jak to zrobić?

Aby podjąć naukę w Stanach Zjednoczonych, nie będąc obywatelem tego kraju ani nie mając prawa stałego pobytu, trzeba uzyskać wizę, która na to pozwala. Popularna wiza turystyczna B-2 niestety taką wizą nie jest. Co można więc zrobić, jeśli podczas wakacji w USA znajdziesz szkołę, w której zapragniesz się uczyć? Powrót do Polski w celu wyrobienia nowej, właściwej wizy na szczęście zwykle nie jest konieczny!

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • kto może zmienić status wizy w USA,
 • co po kolei trzeba zrobić, aby zmienić status wizy turystycznej na studencką,
 • ile kosztuje taka zmiana,
 • jakie dokumenty są niezbędne,
 • kiedy należy złożyć wniosek o zmianę statusu w USCIS,
 • czym jest formularz I-539 i kto musi go wypełnić więcej niż raz,
 • na jakie problemy możesz się natknąć, chcąc zmienić status z turysty na studenta,
 • co to jest „reguła 30/60” – i jak można ją obejść,
 • czy lepiej ubiegać się o zmianę statusu w USA, czy wrócić do kraju i zdobyć nową wizę.

Osoby przebywające w USA na podstawie wizy nieimigracyjnej mogą zmienić swój status, składając stosowny wniosek w amerykańskim Urzędzie Imigracyjnym (US Citizenship and Immigration Services, USCIS). Pisaliśmy o tym obszerniej w tekście „Zmiana statusu wizy w USA”. Tutaj przypomnijmy tylko, że o taką zmianę ubiegać się mogą wyłącznie ci, którzy znaleźli się w Stanach legalnie i nie łamią prawa, w tym imigracyjnego. Czyli np. mając wizę turystyczną, nie próbują podjąć nauki. Bardzo ważne jest, aby zaczekać z tym do wydania pozytywnej decyzji przez USCIS – niecierpliwcy mogą zostać nawet deportowani i otrzymać dożywotni zakaz wjazdu do USA!

Uwaga: osoby, które wjechały do Stanów w ramach programu ruchu bezwizowego, nie mogą tam uzyskać statusu studenta – muszą wrócić do kraju i ubiegać się o wizę.

Formalności w wybranej szkole

Co więc musisz zrobić, jeśli jesteś w Stanach i masz wizę B-2, ale chcesz się tu uczyć? Po pierwsze, musisz wybrać konkretną szkołę i oferowany przez nią program nauki. Szkoła ta, co istotne, musi być zrzeszona w programie SEVP (ang. Student and Exchange Visitor Program), ale na szczęście należy do niego bardzo wiele placówek edukacyjnych, do wyboru masz więc naprawdę sporo opcji.

Kolejny krok to uzyskanie formularza I-20, który poświadcza, że szkoła jest gotowa cię przyjąć. Wydzielony przez nią opiekun do spraw studentów zagranicznych (ang. Designated School Official, DSO) jest osobą, z którą należy się kontaktować w tej sprawie. Uzyskasz od niego informacje na temat wymaganych dokumentów – takich jak choćby świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli aplikujesz na pierwszy rok studiów – a także sam formularz I-20, gdy twoje podanie o przyjęcie zostanie już zaakceptowane. Na formularzu w sekcji „Issue Reason” DSO powinien umieścić adnotację, że chcesz zmienić status swojego pobytu w USA. Inne ważne elementy to:

 • kategoria statusu, o jaki musisz się ubiegać (F-1 w przypadku większości uczniów, studentów i kursantów szkół językowych, M-1 w przypadku słuchaczy szkół zawodowych i technicznych),
 • data rozpoczęcia programu nauki,
 • numer identyfikacyjny SEVIS.

SEVIS, czyli Student and Exchange Visitor Information System, to baza danych o zagranicznych studentach kształcących się w USA. Musisz się w niej zarejestrować, korzystając ze wspomnianego numeru, a także wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 350 dolarów. Można tego dokonać na stronie https://www.fmjfee.com, korzystając z formularza I-901. Tam też znajdziesz wszelkie dotyczące całej procedury instrukcje.

Złożenie wniosku w USCIS

Zarówno formularz I-20, jak i dowód wniesienia opłaty SEVIS to niezbędne załączniki do formularza I-539, czyli składanego w Urzędzie Imigracyjnym wniosku o zmianę statusu wizy. Za jego rozpatrzenie również należy zapłacić. Opłata w tym przypadku wynosi 370 dolarów plus dodatkowe 85 dolarów za tzw. Biometrics Appointment. Jest to spotkanie, na które trzeba się stawić w oddziale USCIS w celu pobrania odcisków palców i zrobienia zdjęcia. Obydwie opłaty uiszcza się już na etapie składania wniosku.

Można to zrobić online, na stronie https://www.uscis.gov/i-539, na której znajdują się także pliki PDF z instrukcjami dotyczącymi wypełniania formularza oraz jego wersją do druku, jeśli wolisz przesłać dokumenty kurierem lub pocztą (jest to konieczne, gdy wraz z tobą o zmianę statusu ubiegają się jednocześnie członkowie twojej najbliższej rodziny).

Uwaga: od 15 października 2019 r. obowiązuje nowy wzór formularza I-539. Wnioski starego typu przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane!

Oprócz formularza I-20 oraz dowodu na wniesienie opłaty SEVIS do wniosku o zmianę statusu wizy musisz dołączyć:

 • plan nauki w wybranej szkole,
 • dokumenty, na podstawie których cię do niej przyjęto (czyli np. wspomniane świadectwo ukończenia szkoły średniej),
 • dokumenty potwierdzające, że jesteś w stanie utrzymać się przez cały okres nauki w USA – mogą to być wyciągi z banku, rozliczenia podatkowe czy formularze I-134 (tzw. Affidavit of Support) wypełnione i podpisane przez osoby, które udzielą ci finansowego wsparcia (np. członkowie rodziny, znajomi, sponsor).

Koniecznie wskaż też preferowaną datę zmiany statusu na studencki.

Zmiana wizy na studencką - kiedy należy złożyć wniosek

Kiedy należy złożyć wniosek

Pamiętaj, że ważność twojej wizy turystycznej B-2 nie może wygasnąć wcześniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia wybranego przez ciebie kursu lub programu nauki. W przeciwnym razie USCIS nawet nie rozpatrzy twojego podania! Co więcej, dotychczasowa wiza powinna być ważna przez cały czas oczekiwania na decyzję Urzędu Imigracyjnego. Wymóg ten wprowadzono stosunkowo niedawno, bo w kwietniu 2017 r.

Wcześniej po złożeniu wniosku co prawda nie wolno było rozpocząć nauki bez zgody USCIS, ale do momentu jego rozpatrzenia można było przynajmniej legalnie przebywać w Stanach, nawet jeśli wiza B-2 wygasła. W przypadku większości innych wiz nieimigracyjnych zresztą nadal tak jest, bo zmiana w przepisach dotyczy tylko osób posiadających wizę turystyczną, które ubiegają się o status studenta.

Rodzi to sporo komplikacji, zwłaszcza że Urząd Imigracyjny może przetwarzać twoją sprawę przez dwa miesiące, ale może też zajmować się nią przez niemal rok. Zależy to m.in. od oddziału obsługującego region, w którym znajduje się wybrana przez ciebie szkoła. Szacunkowe informacje dotyczące czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku w poszczególnych placówkach USCIS znajdziesz na stronie https://egov.uscis.gov/processing-times.

Przedłużenie ważności dotychczasowej wizy

Jeśli istnieje ryzyko, że twoje podanie nie zostanie rozpatrzone przed wygaśnięciem obecnej wizy, musisz złożyć wniosek o przedłużenie jej ważności. W tym celu należy wypełnić taki sam formularz I-539, ale ponieważ przedłużenie ważności wizy i zmiana jej statusu to dwie różne sprawy, złożyć należy dwa oddzielne wnioski – i uiścić dwa razy po 370 dolarów za ich rozpatrzenie.

Mało tego. Może się okazać, że formularz I-539 (wraz z opłatą) trzeba będzie dostarczyć do USCIS po raz trzeci, jeśli Urząd nie zdąży wydać decyzji do momentu rozpoczęcia programu nauki. Wówczas bowiem moment ten może zostać dla ciebie przesunięty o pół roku albo nawet o rok, czyli do chwili, gdy zaczyna się kolejny semestr albo rok szkolny czy akademicki. W międzyczasie zaś ważność twojego pobytu w USA – nawet już po przedłużeniu – może znowu wygasnąć.

Przykłady

Spróbujmy rozjaśnić nieco te zawiłości na kilku różnych przykładach. W każdym z nich zakładamy, że obecna data to 15 czerwca, a rok akademicki w wybranej przez ciebie uczelni zaczyna się 1 października.

Przykład 1. Ważność twojej wizy turystycznej B-2 upływa 1 listopada, a szacunkowy czas rozpatrywania przez USCIS wniosku o zmianę statusu na F-1 wynosi 3 miesiące. W takiej sytuacji wystarczy złożyć po prostu wypełniony formularz I-539 i czekać na decyzję Urzędu.

Przykład 2. Ważność twojej wizy turystycznej B-2 upływa 20 sierpnia, a więc wcześniej niż 30 dni przed planowym rozpoczęciem nauki. Musisz więc złożyć osobno wniosek o przedłużenie prawa pobytu w USA i o zmianę statusy wizy na studencką, niezależnie od tego, ile wynosi szacunkowy czas rozpatrywania podań przez USCIS.

Przykład 3. Twoja wiza wygasa 20 września, czyli na mniej niż 30 dni przed planowym rozpoczęciem nauki. Ale czas przetwarzania sprawy przez Urząd Imigracyjny może wynieść 4 miesiące. Na wszelki wypadek lepiej więc złożyć wniosek nie tylko o zmianę statusu, ale też o przedłużenie prawa pobytu. Jeśli na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nadal nie będzie decyzji z USCIS, należy się skontaktować z DSO.

Być może zmiana statusu zostanie zatwierdzona w ostatniej chwili i „załapiesz się” na rozpoczęcie nauki zgodnie z planem. Być może jednak USCIS wyda decyzję dopiero pod koniec października, a w międzyczasie data rozpoczęcia nauki w twoim przypadku zostanie przesunięta o rok. Jeśli prawo legalnego pobytu na terenie USA przedłużono ci o pół roku, to będzie trzeba znów składać wniosek o jego przedłużenie.

Reguła 30/60

Teoretycznie więc, aby oszczędzić sobie wydatków i formalności, o zmianę statusu wizy turystycznej na studencką należałoby wnioskować tak szybko, jak tylko to możliwe. Jednak jeżeli zrobisz to za wcześnie, USCIS może podejrzewać, że cel pobytu w Stanach podany we wniosku wizowym był nieprawdziwy. A wtedy nie tylko nie zgodzi się na zmiany, ale wręcz unieważni dotychczasową wizę i każe ci natychmiast wracać do Polski!

Warto w tym miejscu wspomnieć o imigracyjnej „regule 30/60”, zgodnie z którą podania o zmianę statusu złożone w ciągu 30 dni od wjazdu do USA są postrzegane tak, jak to opisano wyżej, a te złożone w ciągu 60 dni – poddane zaostrzonemu nadzorowi. Bezpiecznym rozwiązaniem jest zatem wysłanie do USCIS formularza I-539 nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od pojawienia się w Stanach.

Godny odnotowania wyjątek stanowi sytuacja, gdy udajesz się tam zasadniczo na wakacje, ale z zamiarem rozejrzenia się przy okazji za szkołą, w której może zechcesz się uczyć. Taki zamiar należy zgłosić konsulowi już podczas ubiegania się o wizę. Wówczas na dokumencie, w polu „Annotations” (zob. „Jak wygląda wiza do USA”), zostanie zaznaczone, że jesteś potencjalnym studentem (ang. prospective student). Dzięki temu jeśli podczas pobytu w Stanach zdecydujesz się zostać i podjąć naukę, zmiana statusu z wizy turystycznej na studencką będzie mogła przebiec szybciej i łatwiej.

Zmiana wizy turystycznej do USA na studencką w konsulacie lub ambasadzie

Alternatywą dla opisanych wyżej opcji jest… powrót do Polski i ubieganie się o wizę studencką w „klasyczny” sposób, czyli w konsulacie lub ambasadzie USA. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Wiza do USA dla studenta – krok po kroku”.

Wbrew pozorom może być to rozwiązanie i mniej czasochłonne, i tańsze, a dodatkowo oszczędzi ci kłopotu, jeśli w przyszłości zechcesz wyjechać na chwilę ze Stanów i wrócić w celu kontynuacji nauki. Nawet bowiem jeśli za zgodą USCIS uzyskasz status studenta, to w paszporcie nadal będziesz mieć wizę turystyczną. Z USA wyjedziesz z nią bez problemu – ale już niekoniecznie wrócisz. Przy okazji np. odwiedzin krewnych w Polsce i tak trzeba będzie poddać się całej procedurze wizowej, przedstawiając konsulowi wszystkie pisma z USCIS dotyczące dokonanej w międzyczasie zmiany statusu lub jego przedłużenia.

Zdjęcia: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.