Zmiana nazwiska a wiza do USA

Zmiana nazwiska a wiza do USA

Zmiana nazwiska stwarza konieczność wymiany paszportu na nowy. Czy jeśli znajdowała się w nim ważna wiza do USA, ją również trzeba w takiej sytuacji wymienić?

Najczęstszym powodem zmiany nazwiska jest zawarcie związku małżeńskiego. Nazwisko można zmienić też – analogicznie – po rozwodzie, a także na mocy decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. Niezależnie od przyczyn zmiana nazwiska rodzi konieczność wymiany dokumentów służących do identyfikacji tożsamości. Jednym z takich dokumentów jest paszport. A co ze znajdującą się w nim wizą do USA?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • czy po zmianie nazwiska trzeba ubiegać się o nową wizę do USA,
 • jakie jest oficjalne stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu w tej sprawie (a jak wygląda praktyka),
 • jak rozwiązać problem podróży poślubnej do USA w sytuacji zmiany nazwiska,
 • jak długo po zmianie nazwiska paszport zachowuje ważność,
 • kiedy należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu,
 • jakie są inne przyczyny wygaśnięcia ważności paszportu.

Oficjalne zalecenie amerykańskiego Departamentu Stanu głosi, że w momencie uzyskania nowego paszportu należy się ubiegać również o nową wizę, nawet jeżeli dane osobowe jej posiadacza nie uległy zmianie. Ma to na celu przede wszystkim z jednej strony usprawnienie procesu kontroli granicznej, z drugiej zaś wygodę podróżujących. W praktyce dopuszcza się jednak możliwość posługiwania się jednocześnie dwoma paszportami: aktualnym i starym, w którym znajduje się wciąż ważna wiza do USA.

Przeczytaj: Paszport do wizy do USA

Podróż z plikiem dokumentów

Jak pokazuje doświadczenie, którym dzielą się internetowi forumowicze, z dwoma paszportami da się na tej zasadzie podróżować także w sytuacji zmiany nazwiska. Trzeba mieć tylko ze sobą oficjalny dokument potwierdzający, że taka zmiana miała miejsce. Czyli np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzję sądową. O ile dokumentu tego nie sporządzono w języku angielskim, musi on oczywiście zostać przetłumaczony, i to przez tłumacza przysięgłego.

Należy tylko pamiętać, że choć takie rozwiązanie nie stanowi wprost naruszenia przepisów, to nie jest też oficjalnie rekomendowane przez Departament Stanu USA ani reprezentujące go placówki dyplomatyczne, czyli ambasady i konsulaty. W końcu skoro poprzednie nazwisko przestało obowiązywać, to również wystawiona na nie wiza powinna stracić ważność. Nie można zatem wykluczyć pojawienia się w związku z tym ewentualnych problemów podczas rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym na amerykańskiej granicy. Dla pewności należałoby jednak postarać się po prostu o nową wizę.

Zmiana nazwiska a podróż poślubna

Może to zająć tydzień, może też… półtora miesiąca (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Ile trwa wyrobienie wizy do USA”). Co więc w sytuacji, gdy np. ktoś planuje zmianę nazwiska po ślubie – i wybiera się na miesiąc miodowy do Stanów? Paszport na szczęście nie traci ważności automatycznie. Następuje to dopiero:

 • po 60 dniach od sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska (albo doręczenia odpisu tego aktu w przypadku małżeństw zawieranych przed konsulem bądź organem zagranicznym);
 • po 60 dniach od doręczenia decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska – jeśli zmiana ta nie jest wynikiem zawarcia małżeństwa;
 • po 4 miesiącach od oficjalnej zmiany nazwiska w przypadku obywateli polskich przebywających poza granicami Polski.

Jeśli więc planowana podróż poślubna mieści się w tych ramach czasowych, spokojnie można ją odbyć z paszportem wydanym na poprzednie nazwisko i znajdującą się w nim wizą.

Wiza do USA - Zmiana nazwiska a podróż poślubna

Kiedy trzeba wnioskować o nowy paszport

Warto natomiast wspomnieć, że jeśli wniosek o wydanie nowego paszportu zostanie złożony w ciągu 30 dni od momentu zmiany nazwiska (lub 90 dni w przypadku osób przebywających w tym momencie za granicą), to opłata paszportowa zostanie naliczona w niższej wysokości niż standardowo. Aby uzyskać zniżkę, do wniosku dołączyć trzeba odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa tudzież inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska.

Kiedy paszport traci ważność

Na koniec dodajmy jeszcze, że właściwie wszystko powyższe odnosi się do wygaśnięcia ważności paszportu w wyniku zmiany nie tylko nazwiska, ale też:

 • imienia/imion;
 • płci;
 • numeru PESEL;
 • daty i miejsca urodzenia (fakty oczywiście się nie zmieniają, ale mogą pojawić się nowe informacje na ich temat).

Paszport przestaje być ważny ponadto, gdy:

 • po prostu wygasł termin jego ważności;
 • wygląd posiadacza dokumentu uległ poważnej zmianie (np. wskutek wypadku);
 • zgłoszona zostanie kradzież lub zaginięcie paszportu;
 • dokument zostanie znaleziony i oddany do urzędu, ambasady lub konsulatu;
 • dokument zostanie unieważniony;
 • gdy posiadacz paszportu utraci polskie obywatelstwo lub się go zrzeknie.

Zdjęcie: Unsplash.com, Pixabay.com.

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.