Zgubiony/skradziony paszport z ważną wizą do USA

Zgubiony/skradziony paszport z ważną wizą do USA

Dowiedz się, co należy zrobić, gdy twój paszport z ważną amerykańską wizą zaginie lub zostanie skradziony. Dzięki temu łatwiej zachowasz spokój w tej stresującej sytuacji.

Utrata paszportu sama w sobie potrafi być mocno stresująca. Gdy znajduje się w nim zaś ważna wiza do USA – której zdobycie wcale nie było takie łatwe – zdenerwowanie może dodatkowo przybrać na sile. Co należy wtedy zrobić? Zależy to nieco od okoliczności, w jakich przepadł dokument. Szczegóły przedstawiamy w poniższym tekście.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • gdzie należy zgłosić utratę paszportu z ważną wizą do USA,
 • jak wygląda procedura zgłoszenia utraty paszportu: w Polsce, za granicą i w kraju, w którym nie ma polskiego konsulatu,
 • kradzież, zniszczenie, zagubienie paszportu z wizą – czym różnią się te sytuacje,
 • czy można wyrobić duplikat wizy,
 • kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury wizowej w przypadku utraty paszportu z wizą,
 • co zrobić w sytuacji, gdy zaginiony paszport z amerykańską wizą się jednak odnajdzie,
 • jak zmniejszyć ryzyko związane z utratą paszportu.

Zgłoś sprawę policji

Pierwszym krokiem, który należy podjąć jak najszybciej od stwierdzenia, że zaginął twój paszport, jest zgłoszenie tego faktu policji. Udaj się w tym celu do najbliższego posterunku, niezależnie od tego, czy przebywasz akurat w Polsce, czy też za granicą. Gdy wraz z paszportem przepadły inne dokumenty mogące potwierdzić twoją tożsamość, weź ze sobą np. pilota wycieczki lub towarzysza podróży, który to zrobi. Jeśli zajmujący się twoją sprawą funkcjonariusz sam nie wyda ci kopii sporządzonego przez siebie raportu na temat całej sytuacji – koniecznie o to poproś.

Skontaktuj się z biurem paszportowym

Powyższy etap możesz pominąć ewentualnie w sytuacji, w której paszport nie tyle zaginął, ile uległ poważnemu zniszczeniu (np. spłonął), więc nie istnieje ryzyko, że ktoś wykorzysta dokument, by się pod ciebie podszyć. Wtedy od razu udaj się do biura paszportowego. W Polsce będzie to urząd wydający paszporty, za granicą zaś – Ambasada RP albo polski konsulat.

Tam należy złożyć:

 • zawiadomienie o utracie paszportu (jego wzór możesz znaleźć np. tutaj),
 • wniosek o wydanie nowego paszportu (wzór do pobrania znajduje się z kolei tutaj).

Paszport tymczasowy

Jeśli przebywasz poza granicami Polski, możesz ubiegać się o wydanie zarówno po prostu nowego paszportu, jak i paszportu tymczasowego. Ten drugi uzyskasz znacznie szybciej (często od ręki) i za niższą opłatą, jednak podróżować z nim możesz tylko do kraju stałego pobytu. Jeśli więc w plan wycieczki obejmował np. Francję, USA i Chiny, a paszport przepadł w Paryżu, to niestety z paszportem tymczasowym już nie wjedziesz do Stanów – możesz z nim tylko wrócić do Polski.

Uwaga: nie do każdego kraju da się wjechać z paszportem tymczasowym. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać w placówce dyplomatycznej, w której składasz wniosek o wydanie dokumentu.

Do wniosku dołączyć należy:

 • 1-2 zdjęcia paszportowe,
 • wspomniany wcześniej policyjny protokół,
 • opłatę paszportową.

Wysokość tej ostatniej może być różna w zależności od tego, w jakim kraju akurat przebywasz. W Polsce wynosi 30 zł (mowa cały czas o dokumencie tymczasowym), za granicą z reguły około 60 zł – o ile poprzedni paszport został skradziony, czego potwierdzeniem jest właśnie policyjny protokół. W przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu, a także wtedy, gdy skradziono go w związku z twoim własnym niedopatrzeniem (np. leżał na wierzchu w publicznym miejscu), opłata ta może być znacznie wyższa.

Co robić w razie braku pieniędzy, innych dokumentów lub… polskiego konsulatu

Jeśli przebywasz poza Polską, a wraz z paszportem przepadły też inne dokumenty mogące cię zidentyfikować, do konsulatu czy ambasady podobnie jak wcześniej na posterunek udaj się z kimś, kto poświadczy, że ty to ty. Polska placówka zwróci się do właściwych organów, które będą w stanie potwierdzić twoją tożsamość na potrzeby wydania nowego dokumentu, siłą rzeczy jednak cała procedura się mocno wydłuży. Jeśli natomiast wraz z dokumentami przepadły wszystkie pieniądze i karty płatnicze – konsul może za ciebie pewną kwotę założyć (także po to, by ci umożliwić powrót do Polski), trzeba jednak będzie oczywiście ją zwrócić.

W sytuacji utraty paszportu zagranicą warto docenić fakt, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Jeśli znajdujesz się na terenie UE (i szerzej: strefy Schengen), do ojczyzny możesz wrócić z samym dowodem osobistym, o ile wciąż masz go przy sobie. A gdy paszport zaginie ci w kraju, w którym akurat nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, możesz śmiało udać się do ambasady czy konsulatu któregokolwiek z państw UE. Otrzymasz tam kartę ETD (ang. Emergency Travel Document), pozwalającą wrócić do Polski na podobnych zasadach jak paszport tymczasowy.

Skontaktuj się z ambasadą lub konsulatem USA

No dobrze, pomyślisz, paszport to jedno – a co z ważną wizą do USA, która się w nim znajdowała? Utratę dokumentu musisz zgłosić w amerykańskiej Sekcji Konsularnej. Można to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres publicwaw@state.gov. Powinny się w niej znajdować:

 • twoje imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer telefonu,
 • numer zaginionego paszportu,
 • data wydania wizy,
 • fotokopia raportu policyjnego (jeśli dotyczy).

Jeśli nie pamiętasz np. numeru paszportu albo dokładnej daty wydania wizy – podaj tyle szczegółów, ile jesteś w stanie.

Aby nikt nie wykorzystał twojej wizy, podszywając się pod ciebie, zostanie ona unieważniona – co oznacza, że będzie trzeba postarać się o nową. Teoretycznie istnieje możliwość wydania duplikatu, ale wymaga to dopełnienia równie wielu formalności i wniesienia takiej samej opłaty, w praktyce bardziej więc opłaca się uzyskać nowy dokument (chociażby dlatego, że będzie dłużej ważny).

Na pocieszenie można tylko dodać, że jeśli paszport został zniszczony, a nie skradziony czy zagubiony, procedura będzie tym razem nieco prostsza, bo w ramach tzw. odnowienia wizy nie trzeba stawiać się osobiście na rozmowę z konsulem. Muszą tylko zostać spełnione poniższe warunki:

 • twoje dane znajdujące się na poprzedniej wizie nie uległy zmianie;
 • ubiegasz się o wizę tej samej kategorii (przy czym musi to być kategoria B1/B2, C1/D, F lub M);
 • poprzednia wiza została wydana po 10 grudnia 2007 r.;
 • od wygaśnięcia jej ważności nie minęło jeszcze 12 miesięcy;
 • nigdy wcześniej nie odmówiono ci wjazdu do USA ani nie nakazano opuszczenia tego kraju;
 • masz polskie obywatelstwo i na stałe mieszkasz w Polsce.

Pamiętaj tylko, aby we wniosku wizowym odpowiedzieć twierdząco na pytanie o kradzież lub zagubienie paszportu. Jeżeli miało to miejsce na terenie USA, w celu uzyskania nowej wizy musisz najpierw wrócić do Polski. „Na szczęście” brak wizy jest przeszkodą tylko przy wjeździe do Stanów – opuszczenie tego kraju z samym paszportem tymczasowym nie będzie już stanowić problemu.

Co zrobić, gdy paszport z ważną wizą do USA się odnajdzie

Kiedy zgłaszasz zaginięcie paszportu w urzędzie paszportowym czy polskim konsulacie – a także gdy odnosi go tam ewentualny znalazca – w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych pojawia się informacja, że twój dokument utracił ważność. Nie możesz się więc już nim posługiwać, nawet jeżeli jednak się odnajdzie. Odnaleziony paszport należy zwrócić do najbliższego organu paszportowego, niezależnie od tego, czy wystąpiono o wydanie nowego dokumentu, czy nie.

Jeśli jednak w międzyczasie nie zdążysz zgłosić utraty amerykańskiej wizy, możesz poprosić o przedziurkowanie nieważnego paszportu z ominięciem strony zawierającej tę wizę, tak jak się to robi w przypadku zwykłego wygaśnięcia ważności dokumentu. Można bowiem podróżować z dwoma paszportami: aktualnym i starym, w którym znajduje się ważna wiza do USA.

Jak zmniejszyć ryzyko związane z utratą paszportu

Ewentualna utrata paszportu nie będzie aż takim problemem, jeśli jeszcze przed wyjazdem przygotujesz się się na tę okoliczność. W tym celu:

 • możesz się ubezpieczyć – jeśli wykupisz ubezpieczenie podróżne, w razie utraty paszportu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem jeszcze przed pójściem na policję; udzieli ci instrukcji, dzięki którym łatwiej będzie uzyskać zwrot poniesionych kosztów;
 • nie trzymaj paszportu razem z pieniędzmi ani innymi dokumentami mogącymi potwierdzić twoją tożsamość;
  zrób kopię paszportu – ksero możesz trzymać w bagażu (ale znów: nie razem z oryginałem), jednak na wypadek, gdyby miał zginąć cały bagaż, warto wysłać sobie na maila skan dokumentu w formacie PDF; będzie go można w razie potrzeby wydrukować na posterunku, w kafejce internetowej, hotelu czy konsulacie;
 • miej ze sobą kilka zdjęć paszportowych – poszukiwania miejsca, w którym je zrobisz za granicą, mogą znacznie wydłużyć proces wydawania paszportu tymczasowego;
 • dowiedz się, gdzie można znaleźć polski konsulat lub ambasadę w kraju, do którego się wybierasz – dane kontaktowe placówek znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przeczytaj: Paszport do wizy do USA

Zdjęcie: materiały własne

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.