Wiza na Kubę (karta turysty) – krok po kroku

Wiza na Kubę (karta turysty) - krok po kroku

Polacy chcący zwiedzić Kubę teoretycznie nie potrzebują wizy. Niezbędne jest jednak uzyskanie innego dokumentu, a mianowicie tzw. karty turysty. Jak ją zdobyć?

Być może zdarzyło ci się usłyszeć, że po krótkim ociepleniu relacji na linii Kuba-USA podróże Amerykanów na tę karaibską wyspę znów uległy pewnym ograniczeniom. Polacy na szczęście mogą wybrać się tam bez większych przeszkód – nadal jednak potrzebują wizy tudzież tzw. karty turysty. Czym ta ostatnia różni się od wizy, jak ją uzyskać i czy ona sama wystarczy, gdy lecisz na Kubę przez Stany Zjednoczone? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego ponadto m.in.:

 • jak przebiega kontrola graniczna po przylocie na Kubę,
 • co zrobić, jeśli zgubisz kartę turysty lub zostanie ona skradziona,
 • jakie są ograniczenia kubańskiej karty turysty,
 • czy kartę turysty da się przedłużyć,
 • ile kosztuje jej wydanie,
 • czy trzeba stawić się osobiście w Ambasadzie Kuby, aby uzyskać wizę lub kartę turysty,
 • czy można zdobyć kartę turysty przez linie lotnicze lub biuro podróży,
 • jakie są rodzaje wiz na Kubę,
 • jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o kubańską wizę.

Co to jest karta turysty

Karta turysty (hiszp. tarjeta turística) to niewielki papierowy dokument ścisłego zarachowania – co oznacza, że każdy egzemplarz ma swój własny numer – potrzebny wszystkim cudzoziemcom wybierającym się na Kubę w celach turystycznych. Dokument należy okazać nie tylko przy przekraczaniu kubańskiej granicy, ale zwykle już wraz z biletami podczas odprawy lotniskowej i wsiadania na pokład samolotu lecącego na wyspę.

W przeciwieństwie do większości wiz lub promes wizowych wydawanych przez inne kraje, karta turysty nie zawiera zdjęcia posiadacza i nie jest wklejana do paszportu. Składa się z dwóch niemal identycznych części, które należy wypełnić odręcznie, czytelnym pismem, podając na każdej następujące informacje:

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • data urodzenia,
 • numer paszportu i termin jego ważności – który nie może upływać później niż 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Kuby,
 • narodowość.

Przebieg kontroli granicznej na Kubie

Tuż po twoim przybyciu na Kubę tamtejszy urzędnik sprawdzi, czy dane na karcie zgadzają się z tymi w paszporcie. Najprawdopodobniej okazać też trzeba będzie wówczas:

 • dowód ubezpieczenia podróżnego – przed wyjazdem lepiej się upewnić, że polisa będzie na Kubie ważna (niektóre firmy ubezpieczeniowe, zwłaszcza amerykańskie, nie są tam respektowane),
 • bilet powrotny lub na dalszą podróż,
 • wypełnioną deklarację celną oraz kartę przybycia i wyjazdu (hiszp. Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque), których formularze powinna ci wręczyć obsługa samolotu,
 • dowód posiadania środków pieniężnych o wartości co najmniej 100 dolarów na każdy dzień planowanego pobytu, ewentualnie kartę płatniczą – wymóg ten nie dotyczy uczestników wycieczek zorganizowanych (ale też wielu turystów indywidualnych twierdzi, że nikt nie prosił ich o okazanie gotówki).

Gdy wszystko jest w porządku, funkcjonariusz zatrzyma jedną z połówek karty turysty. Drugiej – a gdyby z jakiegoś powodu zostawiono ci obie, to obu – przez cały pobyt należy strzec jak oka w głowie. Dokument trzeba będzie oddać przy opuszczaniu wyspy, podobnie zresztą jak podstemplowaną deklarację celną.

Jeśli karta zostanie zgubiona lub skradziona, w dniu wylotu konieczna okaże się wizyta w lotniskowym oddziale Dyrekcji ds. Imigracji i Cudzoziemców. Tam należy przedłożyć paszport i bilet powrotny lub na dalszą podróż. O ile ważność utraconego oryginału nie zdążyła jeszcze upłynąć, duplikat otrzymasz nieodpłatnie.

Przeczytaj też: Deklaracja celna na Kubę – jak ją uzupełnić

Jak długo jest ważna kubańska karta turysty i ile kosztuje

Karta turysty uprawnia do jednokrotnego wjazdu na terytorium Kuby – jeśli stamtąd wyjedziesz, choćby tylko na tydzień, będziesz potrzebować nowego dokumentu, by wrócić. Na Kubie z kartą turysty wolno ci przebywać przez maksymalnie 30 dni. Na miejscu możesz jednak legalnie przedłużyć swój pobyt o drugie tyle w jednym z urzędów imigracyjnych (hiszp. Inmigración y Extranjería), a czasem też w recepcji hotelu, w którym się zatrzymujesz. W tym pierwszym przypadku należy przynieść ze sobą:

 • paszport i kartę turysty,
 • dowód ubezpieczenia podróżnego,
 • potwierdzenie zakwaterowania,
 • znaczki skarbowe o wartości 25 CUC (niecałe 100 zł), które można nabyć w każdym kubańskim banku.

Tyle samo mniej więcej – bo konkretnie 22 euro – kosztuje także sama karta turysty. W zależności jednak od tego, jak ją uzyskasz, konieczne może stać się poniesienie kosztów dodatkowych.

Karta turysty na Kubę - jak uzyskać

Jak uzyskać kubańską kartę turysty

Dokument zdobyć można bowiem na co najmniej kilka sposobów.

W ambasadzie

Jednym z nich jest udanie się do Ambasady Republiki Kuby w Warszawie – po uprzednim przelaniu na konto placówki 27 euro (w tym 5 euro prowizji dla banku) i uzyskaniu potwierdzenia, że pieniądze zostały tam zaksięgowane. Wydział Konsularny odpowiedzialny za wydawanie wiz i kart turysty jest aktualnie czynny we wtorki i czwartki od 9:00 do 14:00. Oprócz potwierdzenia płatności okazać w nim należy:

 • ważny paszport,
 • bilety – w tym bilet powrotny lub na dalszą podróż,
  potwierdzenie dokonania rezerwacji w pierwszym hotelu, w którym planujesz się zatrzymać na Kubie,
 • dowód wykupienia podróżnej polisy ubezpieczeniowej,
 • wypełniony wniosek, którego formularz można pobrać na miejscu.

W ambasadzie nie trzeba się stawiać osobiście. Można (za dodatkową opłatą) skorzystać z pośrednictwa osoby trzeciej lub przesłać prośbę o wydanie karty turystycznej pocztą. W tym ostatnim przypadku w przesyłce należy umieścić:

 • dobrej jakości kserokopię paszportu (strony ze zdjęciem),
 • kopię biletów podróżnych,
 • dowód wniesienia opłaty przelewem – uwaga: załączenie gotówki w przesyłce spowoduje odrzucenie wniosku i odesłanie pieniędzy na ryzyko wnioskodawcy,
 • kopertę z adresem zwrotnym – odpowiednio wytrzymałą i opłaconą (znaczki powinny pokrywać koszt nadania przesyłki poleconej).

Sama jednak ambasada jako znacznie szybsze i wygodniejsze rekomenduje uzyskanie karty turysty…

W biurze podróży lub agencji turystycznej

Jeśli lecisz na Kubę w ramach wycieczki zorganizowanej, prawdopodobnie wszelkie formalności załatwi za ciebie operator, a kartę otrzymasz po prostu na lotnisku. Niektóre biura podróży oferują ją także od ręki w swoich oddziałach, nawet jeśli nie skorzystasz z innych usług danej firmy. Koszt wydania dokumentu wynosi wówczas średnio 120-150 zł. Co najmniej takiej kwoty oczekują też agencje turystyczne działające przez internet – na stronie tego typu agencji podaje się dane paszportu i adres do wysyłki karty turysty kurierem.

Przez linie lotnicze

Niektóre linie lotnicze prowadzą sprzedaż blankietów w lotniskowych punktach obsługi pasażerów. Może być to jednak dość ryzykowne rozwiązanie, jeśli zechcesz zaopatrzyć się w kartę turysty tuż przed wylotem na Kubę. Samoloty lecące w tamtym kierunku startują bowiem często we wczesnych godzinach rannych, kiedy rzeczone punkty obsługi są jeszcze pozamykane. Może się też okazać, że kart po prostu chwilowo w takim punkcie nie ma. Warto więc skontaktować się zawczasu z wybranymi liniami i upewnić, że dokument na pewno będzie w konkretnym terminie dostępny – albo skorzystać z innej opcji.

Jeśli natomiast na Kubę lecisz liniami Air Canada, kartę turysty otrzymasz w ramach biletu. Ewentualny problem polega na tym, że gdy lot ma się odbyć z przesiadką w Kanadzie, to dokument otrzymasz dopiero przed ostatnim odcinkiem trasy – ale bez jego okazania możesz w ogóle nie wylecieć z Polski… W praktyce wiele osób zaopatruje się więc w kartę turysty z wyprzedzeniem, a tę uzyskaną podczas podróży odsprzedaje lub wykorzystuje później.

Podróż na Kubę przez USA

A co, jeśli przesiadasz się nie w Kanadzie, tylko w Stanach Zjednoczonych, z którym to krajem Kuba ma obecnie dość napięte relacje? W takiej sytuacji karta turysty okazuje się bezużyteczna, musisz się za to zaopatrzyć w specjalne zezwolenie przed wylotem z amerykańskiego lotniska.

W formularzu, którzy trzeba w tym celu wypełnić, należy wskazać cel pobytu na Kubie – przy czym nie może być to cel turystyczny. Niektórzy jako przyczynę podróży podają badania naukowe, inni z kolei zaznaczają np. „pomoc Kubańczykom” (ang. Support for Cuban People). Sam dokument kosztuje 50 dolarów, ale wydający go operator może doliczyć do tej kwoty jeszcze 25-75 dolarów prowizji.

Podróż na Kubę przez USA

Nieturystyczna wiza na Kubę

Jeśli natomiast z założenia wybierasz się na Kubę w celu innym niż turystyczny, potrzebna ci będzie klasyczna wiza odpowiedniego rodzaju. Uzyskasz ją w ambasadzie na podobnych zasadach jak kartę turysty (p. wyżej), inna będzie jednak wysokość opłaty wizowej i oczywiście zestaw wymaganych wówczas dokumentów. Powinny się w nim zaś znaleźć:

 • ważny paszport – również w przypadku podania przesyłanego pocztą,
 • wniosek o wydanie wizy – czytelnie wypełniony i podpisany; wzór formularza w języku hiszpańskim i polskim znajdziesz tutaj,
 • zdjęcie paszportowe – kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatniego półrocza,
 • dowód wniesienia opłaty wizowej i opłaconą kopertę z adresem zwrotnym – jeśli wysyłasz wniosek pocztą,
 • kopia dokumentu poświadczającego istnienie relacji rodzinnej pomiędzy wnioskodawcą a obywatelem Kuby (np. aktu małżeństwa lub aktu urodzenia) – w przypadku wiz rodzinnych A-2 i imigracyjnych,
 • specjalne zezwolenie, o które należy wcześniej wystąpić do biura prasowego Ambasady Kuby – w przypadku wiz dziennikarskich D-6,
 • zaproszenie od kubańskiej firmy lub instytucji, a także specjalne zezwolenie, o które należy wcześniej wystąpić do biura handlowego Ambasady Kuby – w przypadku wiz biznesowych (hiszp. visa de negocios, kosztują 80 euro),
 • wyniki badań w kierunku gruźlicy (RTG klatki piersiowej, próba tuberkulinowa) i chorób przenoszonych drogą płciową (testy z krwi) – w przypadku wiz imigracyjnych,
 • wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy zaświadczenie o niekaralności – w przypadku wiz imigracyjnych; dokument powinien zostać przełożony na hiszpański przez tłumacza przysięgłego,
 • fotokopia paszportu (strony ze zdjęciem) poświadczona za zgodność z oryginałem przez kubańskiego konsula – w przypadku wiz imigracyjnych,
 • pismo przedstawiające motywy ubiegania się o wizę imigracyjną – w przypadku tej ostatniej.

Oprócz wymienionych wyżej kategorii wizowych istnieją także inne, np. studenckie czy związane z udziałem w konkretnym wydarzeniu odbywającym się na Kubie (hiszp. visas de eventos). Więcej szczegółów na ich temat można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Wydziałem Konsularnym Ambasady Kuby w Warszawie.

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.