Wiza do USA dla dziecka – krok po kroku

Wiza do USA dla dziecka - krok po kroku

Proces ubiegania się o wizę do USA dla dziecka przypomina nieco ten obowiązujący przy wizach dla dorosłych. Istnieją jednak pewne zasadnicze różnice. Jakie?

Aby móc wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, polscy obywatele muszą posiadać ważną wizę. Dotyczy to również dzieci, choć w ich przypadku procedura uzyskania dokumentu może nieco się różnić od standardowej. W jaki sposób? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule, opisującym tę procedurę krok po kroku.

Dowiesz się z niego także m.in.:

 • jak wybrać odpowiedni rodzaj wizy,
 • jakie dokumenty należy przygotować,
 • co zaznaczyć we wniosku wizowym składanym w imieniu dziecka,
 • ile kosztuje dziecięca wiza do USA,
 • jak długo trwa wyrobienie wizy do USA dla dziecka.

1. Ustalenie, jakiego rodzaju wiza będzie potrzebna

Ubieganie się o wizę niezgodną z faktycznym celem podróży do Stanów Zjednoczonych najczęściej skutkuje odmową jej wydania. Dlatego właśnie warto zacząć od ustalenia, jaki rodzaj wizy jest w przypadku danego dziecka potrzebny. Istnieje bardzo wiele rodzajów wiz do USA. Jeśli chodzi o dzieci, to zastosowanie znajdują jednak zazwyczaj:

 • wiza turystyczna B-2 – wnioskuje się o nią wówczas, gdy wyjazd ma charakter wypoczynkowy lub rekreacyjny, gdy dziecko jedzie do USA, by odwiedzić krewnych, ale także wtedy, gdy udaje się tam na leczenie albo na zawody sportowe;
 • wiza dla uczniów – wiza F-1 pozwala podjąć naukę np. w szkole średniej (choć maksymalnie tylko przez 12 miesięcy) czy w szkole językowej; jeśli nauka i pobyt w USA opłacane są przez prywatną instytucję w ramach specjalnego programu wymiany, młodzież w wieku 15-18 lat może ewentualnie ubiegać się o wizę J-1;
 • wiza dla dzieci osób, które tymczasowo pracują w USA, studiują tam lub uczestniczą w programie wymiany – wydawana do 21. roku życia dziecka, o ile nie zdążyło ono wejść już w związek małżeński; konkretny rodzaj wizy zależy od rodzaju wizy rodzica (np. dzieci osób posiadających wizę H-1B muszą uzyskać wizę H-4, a dzieci uczestników wymiany, którzy mają wizę J-1 – wizę J-2).

2. Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów

Rodzaj wizy określa także, jakie dokładnie dokumenty należy przygotować, aby się o nią starać. Jeśli dziecko jedzie się uczyć, potrzebny będzie np. formularz I-20 potwierdzający przyjęcie do konkretnej szkoły (i przez nią wydawany). Jeśli wyjazd ma się odbyć z przyczyn medycznych, potrzebne będzie natomiast pismo od lekarza z diagnozą i uzasadnieniem podjęcia leczenia w USA oraz pismo z placówki, która się tego leczenia podejmie. Więcej informacji na temat dokumentów obowiązujących w przypadku różnych rodzajów wiz znajdziesz tutaj.

Niezależnie od tego, o jaki dokładnie rodzaj wizy chodzi, na pewno przygotować należy natomiast:

 • Paszport. Najlepiej, by jego ważność upływała nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zakończenia planowanego pobytu w USA. W przeciwnym razie trzeba będzie albo zabrać w podróż dwa paszporty – ten z wizą i ten nowo wyrobiony – albo liczyć się z tym, że wydawane na granicy amerykańskiej zezwolenie na pobyt zostanie odpowiednio skrócone. W paszporcie powinny znajdować się też co najmniej dwie puste strony obok siebie, czyli miejsce na wklejenie promesy wizowej oraz pieczątki. Przydać się mogą ponadto ewentualnie poprzednie, nieważne paszporty, zwłaszcza jeśli znajdują się w nich ważne wizy do USA. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Paszport do wizy do USA”.
 • Zdjęcie. Aktualna, tj. wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy fotografia w formie elektronicznej (trzeba ją będzie dołączyć do wypełnianego online formularza). O tym, jakie dokładnie wymogi musi spełniać, a także ile kosztuje jej zrobienie, przeczytasz z kolei w artykule „Zdjęcie do wizy do USA”.
 • Kopia wizy nieimigracyjnej rodzica – jeśli taką posiada. Gdy zarówno ojciec, jak i matka (lub prawni opiekunowie dziecka) są posiadaczami wizy nieimigracyjnej, zaleca się dołączenie do podania kopii obu wiz.
 • Odpis aktu urodzenia lub postanowienie sądowe o adopcji – zwłaszcza w przypadku rozbieżności nazwisk rodziców i dziecka.
 • List rodzica/opiekuna prawnego wyjaśniający, dlaczego dziecko podróżować będzie samo albo w towarzystwie osoby, która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym – jeśli zachodzi taka sytuacja.

Przydadzą się ponadto dokumenty, na podstawie których będzie można wykazać zdolność do pokrycia kosztów pobytu dziecka w Stanach.

3. Złożenie wniosku wizowego

Następnym krokiem jest złożenie wniosku wizowego. W przypadku wiz nieimigracyjnych chodzi o formularz DS-160, który najłatwiej wypełnić i złożyć elektronicznie, na stronie https://ceac.state.gov/genniv/. Wybrawszy język polski w prawym górnym rogu ekranu, po najechaniu kursorem na pytania formularza będzie można zobaczyć ich tłumaczenie. Sam formularz należy jednak wypełniać w języku angielskim. Jest to niestety dość długi i żmudny proces, tak samo jak w przypadku ubiegania się o wizę dla dorosłych (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj).

Jeśli wniosek składany jest w imieniu dziecka, pamiętać trzeba tylko o tym, aby:

 • zaznaczyć, czy będzie ono podróżować z jednym, czy z dwojgiem rodziców lub opiekunów prawnych;
 • zaznaczyć spełnienie warunków, które zwalniają z obowiązku odbycia rozmowy z konsulem i zeskanowania odcisków palców – warunki te są spełnione, gdy dziecko poniżej 14. roku życia ma polskie obywatelstwo i wraz z rodziną mieszka w Polsce.

Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu do niego zdjęcia wygenerowane zostanie potwierdzenie złożenia formularza DS-160, które należy wydrukować. Znajduje się na nim składający się z 10 znaków numer kodu kreskowego potrzebny m.in. do dokonania opłaty wizowej.

Formularz DS-160 - pierwsza strona

4. Wniesienie opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

Wysokość tej opłaty zależy od konkretnego rodzaju wizy. W przypadku tych najpopularniejszych – jak wiza studencka czy turystyczna – wynosi ona 160 dolarów, niezależnie od tego, czy o wizę ubiega się osoba dorosła, czy dziecko. Warto zdawać sobie sprawę, że opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego nie podlega zwrotowi, nawet jeśli wniosek ów zostanie odrzucony.

Należność uiszcza się w złotówkach, zgodnie z bieżącym kursem wymiany walut, który można sprawdzić na stronie https://www.ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visafeeinfo.asp (w sekcji „Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie podania”). Samej opłaty można zaś dokonać na stronie https://cgifederal.secure.force.com/?language=Polish&country=Poland – po rejestracji, czyli założeniu profilu, kliknięciu „Nowy wniosek/Wyznacz spotkanie” i uzupełnieniu danych. Podobnie jak potwierdzenie złożenia formularza DS-160, również potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej (ważne przez rok) należy wydrukować wraz z jego numerem tudzież numerem referencyjnym CGI.

5a. Rozmowa z konsulem

Numery potwierdzeń – oraz numer paszportu dziecka – będą potrzebne do umówienia się na rozmowę z konsulem. Dzieci, które ukończyły 14. rok życia, muszą ją odbyć tak samo jak dorośli. O tym, jak umówić się na taką rozmowę, jak się do niej przygotować i czego podczas niej można się spodziewać, przeczytasz w artykule „Wiza do USA – krok po kroku”.  Warto pamiętać, że placówka dyplomatyczna ma prawo wezwać na rozmowę z konsulem każdą osobę starającą się o wizę – a więc także osobę małoletnią, jeśli okaże się to zasadne.

5b. Przekazanie dokumentów do ambasady lub konsulatu

Jeśli natomiast dziecko zakwalifikuje się do zwolnienia z takiej rozmowy, wówczas należy wydrukować potwierdzający to dokument, czyli tzw. Interview Waiver Confirmation Letter, wraz z jego numerem UID. Dokument ten, a także:

 • potwierdzenie złożenia wniosku wizowego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wizowej,
 • paszport i inne dokumenty wymienione w punkcie 2.,
 • wydrukowany i wypełniony ręcznie formularz dostarczenia dokumentów (który można pobrać tutaj)

należy zanieść lub wysłać do amerykańskiej ambasady bądź konsulatu, ewentualnie dostarczyć do najbliższego oddziału firmy kurierskiej TNT, która bezpłatnie przekaże je do wybranej placówki.

6. Odebranie paszportu z wizą

Z oddziału TNT można też później odebrać paszport z wklejoną wizą (a właściwie promesą wizową). Za opłatą wynoszącą 24 zł można też poprosić o dostarczenie dokumentu pod wskazany adres. Procedura ta obowiązuje zarówno w przypadku rozmowy z konsulem, jak i wówczas, gdy nie musi ona mieć miejsca. Tuż po rozmowie można co najwyżej dowiedzieć się o nieprzyznaniu wizy – wtedy przyniesiony paszport można od razu zabrać ze sobą.

Jak długo trwa wyrobienie wizy do USA dla dziecka?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wizowego czas oczekiwania na zwrot paszportu wynosi 5-10 dni roboczych. Jeśli konieczne będzie stawienie się dziecka na rozmowę z konsulem, oczekiwanie na nią może trwać jednak od tygodnia do nawet czterech tygodni. Dobrze więc zacząć ubiegać się o wizę najpóźniej półtora miesiąca przed planowaną podróżą.

Co jeszcze warto wiedzieć

Kiedy już dziecko otrzyma wizę do USA, warto przed wyjazdem przygotować jeszcze dokument na okoliczność, gdy nie będzie ono podróżować w towarzystwie obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Może to być:

 • pisemna, potwierdzona notarialnie zgoda drugiego rodzica/opiekuna w języku angielskim (o treści np.: „I acknowledge that X is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”, czyli: „Potwierdzam, że osoba X odbywa wraz z moim synem/moją córką zagraniczną podróż i ma na to moją zgodę”);
 • akt zgonu jednego z rodziców, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, postanowienie sądu przyznające władzę rodzicielską bądź inny dokument, który potwierdza, że opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje tylko jedna osoba;
 • notarialne pełnomocnictwo do sprawowania takiej opieki udzielone tymczasowo innej niż rodzice/opiekunowie prawni osobie (można rozważyć jego wystawienie również na wszelki wypadek, nawet jeśli dziecko podróżuje z rodzicami).

Jest to zalecenie Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA* wydane w związku z rosnącą liczbą uprowadzeń i przypadków wykorzystywania nieletnich. Prawo nie narzuca obowiązku dysponowania takim dokumentem, jednak mając go przy sobie, możemy oszczędzić sobie wielu problemów i nieprzyjemnych sytuacji.

*US Customs and Border Protection – co tłumaczy się na polski też czasem jako Urząd ds. Ochrony Celnej i Granic lub Urząd Celny i Służba Graniczna USA.

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.