Wiza do Tajlandii – krok po kroku

Wiza do Tajlandii - jak uzyskać

Jeśli wybierasz się do Tajlandii tylko na krótkie wakacje, raczej nie musisz ubiegać się o wizę. Dłuższy pobyt lub cel inny niż turystyczny jednak jej wymagają.

Od 2011 r. Polacy udający się do Tajlandii zasadniczo nie potrzebują wizy. Nie dotyczy to jednak wszystkich. To, czy musisz ubiegać się o ów dokument, zależy głównie od planowanego czasu pobytu w Tajlandii, a także od celu twojej podróży. W poniższym artykule opisujemy dokładnie, kiedy tajlandzka wiza jest niezbędna – i co należy zrobić, aby ją wówczas uzyskać.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • na jakich warunkach można podróżować do Tajlandii bez wizy,
 • kiedy trzeba wyrobić wizę turystyczną,
 • jakie są inne rodzaje tajlandzkich wiz,
 • ile trzeba mieć pieniędzy, żeby móc wjechać do Tajlandii,
 • gdzie i kiedy można złożyć wniosek o tajlandzką wizę,
 • jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o wizę do Tajlandii,
 • czy aby uzyskać tajlandzką wizę, trzeba osobiście stawić się w ambasadzie,
 • ile kosztuje wiza do Tajlandii,
 • jak długo czeka się na wydanie tajlandzkiej wizy,
 • jak długo jest ważna wiza do Tajlandii – i czy można ją przedłużyć,
 • jakie mogą być skutki nielegalnego pobytu w Tajlandii,
 • co to są wizy SMART.

Kiedy wiza do Tajlandii nie jest potrzebna

Z obowiązku wizowego od 11 sierpnia 2011 r. zwolnione są osoby, które podróżują do Tajlandii z polskim paszportem na maksymalnie 30 dni, w celach turystycznych. Dotyczy to zarówno podróżnych lecących tam samolotem, jak i przekraczających granicę lądową* (od 2017 r. – wcześniej z sąsiednich państw można było wjechać do Tajlandii tylko na 15 dni).

Trzeba jednak wówczas posiadać:

 • paszport ważny jeszcze przez co najmniej pół roku od chwili wjazdu,
 • bilet powrotny lub na dalszą podróż, stanowiący dowód na to, że zamierzasz opuścić Tajlandię w ciągu miesiąca,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 10 tys. bahtów na osobę (ok. 1250 zł) bądź 20 tys. bahtów na rodzinę (ok. 2500 zł).

Urzędnicy mogą ponadto oczekiwać przedstawienia planu podróży lub dokumentów potwierdzających zakwaterowanie w konkretnym miejscu, takich jak rezerwacja hotelowa.

*Uwaga: od 2015 r. w związku z napiętą sytuacją polityczną ruch bezwizowy na lądowym przejściu granicznym z Kambodżą nie zawsze przebiega płynnie. Podróżując do Tajlandii z tego kraju, warto więc mimo wszystko posiadać wizę.

Pobyt dłuższy niż 30 dni

Jeśli chcesz jako turysta przebywać w Tajlandii dłużej niż tylko przez miesiąc, pewnym rozwiązaniem może okazać się krótki wyjazd po 30 dniach do któregoś z państw ościennych, czyli Laosu, Malezji, Mjanmy (dawnej Birmy) albo Kambodży – a następnie powrót na kolejny miesiąc. Pamiętaj tylko, że lądem bez wizy wolno ci wjechać do Tajlandii nie więcej niż dwa razy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Wiza turystyczna

Alternatywą jest ubieganie się o wizę turystyczną w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie, ewentualnie w tajlandzkiej placówce dyplomatycznej znajdującej się w innym kraju. Warszawska ambasada przyjmuje podania od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00, z wyłączeniem polskich i tajlandzkich dni wolnych od pracy. Ich listę (na 2020 rok) znajdziesz tutaj.

Podania przesłane pocztą nie są rozpatrywane, aplikować należy więc osobiście. Wyjątek stanowi sytuacja, w której o wizy ubiega się grupa osób – wówczas wnioski wszystkich uczestników mogą zostać złożone przez reprezentanta owej grupy.

Niezbędne dokumenty

Każde podanie powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz w języku angielskim – można go pobrać w celu wydrukowania tutaj,
 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wjazdu do Tajlandii,
 • aktualna, tj. wykonana w ciągu ostatniego półrocza fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jasne tło, twarz ukazana frontem i niezasłonięta włosami, okularami ani nakryciem głowy; oczy powinny być otwarte, a usta zamknięte),
 • kopia biletów do Tajlandii i z powrotem bądź na dalszą podróż, ewentualnie kopia ich rezerwacji,
 • potwierdzenie zakwaterowania na miejscu (np. rezerwacja hotelowa).

Jeśli ubiegasz się o wizę wielokrotnego wjazdu, musisz ponadto udowodnić, że masz po co wracać do Polski – czyli np. okazać potwierdzające zatrudnienie pismo od pracodawcy, wyciąg z KRS w przypadku przedsiębiorców albo pismo z uczelni zaświadczające, że wnioskodawca jest studentem. Przedłożyć trzeba też dowód posiadania wystarczających środków pieniężnych na sfinansowanie pobytu w Tajlandii, jak np. bankowy wyciąg z konta uwzględniający ostatnie 6 miesięcy (saldo powinno wynosić minimalnie 20 tys. zł). Jeśli natomiast chcesz jechać do Tajlandii, aby skorzystać z tamtejszych usług medycznych, konieczne będzie okazanie pisma z placówki, która ma cię przyjąć (muszą się w nim znaleźć twoje dane osobowe, a także data umówionej konsultacji lekarskiej).

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku tajskim lub angielskim, ewentualnie przetłumaczone na któryś z tych języków. Urzędnik konsularny w ambasadzie ma prawo poprosić też o dokumenty dodatkowe, jak również przeprowadzić krótką rozmowę z osobą ubiegającą się o wizę.

Opłaty wizowe

Rozpatrzenie wniosku wizowego kosztuje 180 zł w przypadku wiz turystycznych uprawniających do jednokrotnego wjazdu na terytorium Tajlandii (w tym wiz typu TM, czyli turystyczno-medycznych) oraz 750 zł w przypadku wiz turystycznych wielokrotnego wjazdu.

Opłaty przyjmowane są wyłącznie gotówką i nie podlegają zwrotowi – również w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu wiza nie zostanie przyznana.

Czas oczekiwania na wizę do Tajlandii

Dokumenty można odebrać w dniu wskazanym na pokwitowaniu wpłaty, okazując to pokwitowanie, a także dowód tożsamości. Czas rozpatrywania wniosków o wizy turystyczne wynosi najczęściej 2 dni robocze, czyli jeśli złożysz podanie w poniedziałek rano, paszport z wizą będzie gotowy najpewniej już w środę rano.

Podania zaleca się składać jednak z pewnym wyprzedzeniem, najlepiej ok. 14 dni przed planowaną podróżą, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed nią.

Jak długo jest ważna tajlandzka wiza turystyczna

Wiza jednokrotnego wjazdu zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wydania. W tym terminie należy przekroczyć granicę Tajlandii, przebywać zaś tam można jednak tylko przez maksymalnie 60 dni.

Wizy wielokrotnego wjazdu wydaje się natomiast na pół roku, przy czym czas pobytu jednorazowo również nie może przekroczyć 60 dni, a Tajlandię trzeba ostatecznie opuścić najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności dokumentu.

O tym, jak długo wolno ci pozostać na terenie Tajlandii, decyduje zawsze tamtejszy urzędnik podczas kontroli granicznej przy wjeździe. Istnieje możliwość legalnego przedłużenia pobytu, jak również zmiany statusu wizy (np. na pracowniczą) po złożeniu odpowiedniego wniosku w tajlandzkim Urzędzie Imigracyjnym. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie tego ostatniego.

Pamiętaj, że „przesiedzenie wizy”, czyli nieopuszczenie Tajlandii we wskazanym terminie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak:

 • aresztowanie i deportacja – przy czym warto zaznaczyć, że standard tamtejszych więzień dość mocno odbiega od zachodniego (polskie MSZ wskazuje choćby na przeludnione cele czy brak opieki medycznej),
 • zakaz powrotu do Tajlandii przez 5 lub 10 lat,
 • naliczenie egzekwowanych przy wyjeździe kar pieniężnych – 500 bahtów (ok. 60 zł) za każdy nielegalny dzień pobytu w tym kraju (łącznie maksymalnie 20 tys. bahtów).

Wiza turystyczna do Tajlandii

Inne rodzaje wiz do Tajlandii

To, czy potrzebujesz wizy turystycznej, zależy więc, jak widać, od tego, jak długo planujesz pozostać w Tajlandii. Jeśli jednak wybierasz się tam nawet na krótko, lecz w celu innym niż zwiedzanie czy wypoczynek – odpowiednia wiza jest ci niezbędna. Do wyboru masz następujące kategorie dokumentów.

Wiza tranzytowa

Pod tą nazwą kryją się tak naprawdę aż trzy rodzaje wiz do Tajlandii:

 • wiza typu TS – dla osób, które chcą jedynie przejechać przez ten kraj,
 • wiza typu B – dla sportowców mających wziąć udział w zawodach na terenie Tajlandii,
 • wiza typu C – dla członków załogi przybywającego do Tajlandii samolotu, pociągu lub statku.

W każdym z wariantów opłata wizowa wynosi 135 zł, dokument zaś ważny jest przez 3 miesiące, uprawnia do maksymalnie 2 wjazdów na terytorium Tajlandii i przebywania tam przez nie więcej niż 30 dni*. Procedura konsularna wygląda identycznie jak w przypadku wiz turystycznych, podanie uzupełnić należy jedynie o:

 • kopię biletu oraz ewentualnie wizę do kraju docelowego (wizy typu TS),
 • pismo od organizatora zawodów sportowych w Tajlandii oraz od polskiej instytucji wysyłającej tam daną osobę (B),
 • pismo od pracodawcy (C).

*Sportowcy zamierzający pozostać w Tajlandii dłużej niż miesiąc powinni ubiegać się o wizę typu O (p. niżej).

Uwaga: jeśli czeka cię długa przesiadka na tajlandzkim lotnisku, możesz je na kilka godzin opuścić w ramach ruchu bezwizowego, aby np. zwiedzić miasto. Pamiętaj tylko, że trzeba wówczas uiścić opłaty lotniskowe, które w przypadku lotów transferowych nie są wliczane w cenę biletu, wynoszą zaś 50-200 bahtów na trasach krajowych i ok. 700 bahtów na trasach międzynarodowych.

Wizy dyplomatyczne, służbowe i kurtuazyjne

Wydawane na oficjalną prośbę rządu lub międzynarodowej organizacji. Do wniosku należy dołączyć pismo z właściwej instytucji zawierające dane osoby ubiegającej się o wizę oraz określające cel jej pobytu w Królestwie Tajlandii.

Wizy SMART

Kategoria wizowa wprowadzona stosunkowo niedawno, bo w 2018 r., przeznaczona zaś dla inwestorów, menedżerów wyższego szczebla i specjalistów, którzy wybierają się do Tajlandii, aby podjąć tam działalność zawodową w jednym z następujących obszarów:

 • przemysł motoryzacyjny nowej generacji,
 • inteligentna elektronika,
 • turystyka dla zamożnych klientów, turystyka medyczna i zdrowotna („spa & wellness”),
 • rolnictwo i biotechnologia,
 • żywność dla przyszłości,
 • automatyka i robotyka,
 • lotnictwo i logistyka,
 • biopaliwa i biochemikalia,
 • branża cyfrowa,
 • centra medyczne.

Przed przystąpieniem do właściwego procesu wizowego należy za pośrednictwem Ambasady Królestwa Tajlandii złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie właściwych kwalifikacji w odpowiednich tajlandzkich instytucjach. Dopiero po pomyślnej weryfikacji kandydata – co trwa do 30 dni roboczych – może on złożyć wniosek o wydanie wizy SMART. Procedura przebiega podobnie, jak to opisano wyżej, do podania dołączyć jednak trzeba dodatkowo m.in. umowę z przyszłym pracodawcą w Tajlandii lub plany inwestycyjne.

Wiza SMART zawsze uprawnia do wielokrotnego wjazdu, może zaś zostać wydana na okres wynoszący od 12 miesięcy do 4 lat, przy czym wysokość opłaty wizowej to 1200 zł za każdy rok ważności dokumentu. Jego posiadacz może do Tajlandii zabrać członków najbliższej rodziny, którym wolno tam podjąć pracę bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia.

Wizy nieimigracyjne do Tajlandii

Wizy nieimigracyjne (ang. non-immigrant)

Mianem wiz nieimigracyjnych określa się całą gamę dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium Tajlandii w celach takich jak:

 • delegacja służbowa (wiza typu F),
 • podjęcie pracy zarobkowej, inwestowanie lub prowadzenie biznesu w branżach innych niż te wyszczególnione przy wizach SMART (m.in. wizy typu B, IB, EX),
 • nauka, udział w seminariach, konferencjach, projektach badawczych i kursach, a także… przygotowanie do stania się mnichem buddyjskim (ED),
 • praca w charakterze filmowca, dziennikarza lub reportera (M),
 • prowadzenie badań naukowych, szkoleń lub wykładów w instytucji naukowej (RS),
 • wolontariat, opieka nad osobą starszą (O),
 • dłuższy pobyt u rodziny mieszkającej w Tajlandii (O),
 • długotrwałe leczenie (O),
 • udział w procesie sądowym – np. w charakterze świadka (O).

Wymagane dokumenty

Proces uzyskania każdej z powyższych wiz przebiega podobnie jak w przypadku wizy turystycznej, zależnie od konkretnej kategorii trzeba tylko dostarczyć dodatkowe dokumenty, takie jak choćby:

 • świadectwo urodzenia, akt małżeństwa (wizy typu O),
 • aktualne, tj. wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy zaświadczenie o niekaralności (B, ED),
 • pismo z uczelni potwierdzające przyjęcie lub zatrudnienie w charakterze wykładowcy (ED, RS),
 • pismo od Rady ds. Inwestycji Tajlandii (IB),
 • pismo akceptacyjne z tajlandzkiego Ministerstwa Pracy, pismo od przyszłego pracodawcy w Tajlandii, kopia kontraktu zawierająca informacje na temat wnioskodawcy, jego stanowiska, kwalifikacji i wynagrodzenia, kopie dyplomów, certyfikatów i innych potwierdzeń kwalifikacji, pisma polecające od poprzednich pracodawców (wizy pracownicze),
 • kopia korespondencji z partnerami biznesowymi w Tajlandii, kopia dokumentacji firmowej – w tym wykaz wspólników, wszelkie licencje na prowadzenie działalności, statut uwzględniający profil i informacje na temat działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, mapa przedstawiająca usytuowanie siedziby firmy, wykaz zagranicznych pracowników zawierający imię, nazwisko, stanowisko i obywatelstwo każdego z nich, deklaracje podatkowe zarówno firmy, jak i wnioskodawcy (wizy biznesowe),
 • dowody na posiadanie środków finansowych w wysokości zależnej od rodzaju wizy i planowanego czasu pobytu w Tajlandii.

Wszystkie dokumenty firmowe – jak również ich kopie – muszą być podpisane przez członków zarządu danego przedsiębiorstwa i opatrzone jego pieczątką. Ewentualny brak któregokolwiek z wymaganych załączników do wniosku wizowego należy uzasadnić w oddzielnym piśmie. Wszystkie zaś załączniki powinny być podpisane na każdej stronie przez wnioskodawcę.

Okres ważności wizy i koszt jej wydania

Wizy nieimigracyjne, podobnie jak turystyczne, również dzielą się na uprawniające do jedno- i wielokrotnego wjazdu. Te pierwsze są ważne przez 3 miesiące, drugie – przez rok, opłata wizowa wynosi natomiast odpowiednio 360 i 750 zł. W obu przypadkach jednorazowy pobyt na terenie Królestwa Tajlandii nie może przekroczyć 90 dni – chyba że tamtejsi urzędnicy imigracyjni zdecydują inaczej (np. w związku z tym, że wybierasz się na studia, a nauka trwać będzie dłużej niż kwartał).

Uwaga: jeśli wybierasz się do Tajlandii na dłużej niż pół roku, w momencie składania wniosku o wizę twój paszport musi być ważny jeszcze przez kolejne 18 miesięcy.

„Wiza dla rentierów”

Taki wymóg trzeba spełnić, chociażby ubiegając się o specjalną wizę kategorii O-A, o której warto wspomnieć na koniec, być może w ramach pewnej ciekawostki. Otóż dokument ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 50. rok życia i chcą mieszkać w Tajlandii przez rok (z możliwością przedłużenia pobytu), nie podejmując tam zatrudnienia.

Aby otrzymać tego rodzaju wizę, należy dostarczyć do ambasady:

 • 2 zdjęcia, 2 wnioski wizowe i dodatkowy formularz danych osobowych,
 • 2 kopie biletu lotniczego do Tajlandii,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie na temat stanu zdrowia aplikanta – nie może on cierpieć na niektóre choroby zakaźne ani być uzależnionym od narkotyków,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • wyciąg bankowy na dowód, że aplikant dysponuje kwotą 800 tys. bahtów (ok. 10 tys. zł) lub że jego miesięczne dochody nie są niższe niż 65 tys. bahtów (ok. 8125 zł),
 • CV,
 • dowód zakwaterowania w Tajlandii – jak np. rezerwacja hotelowa czy umowa najmu mieszkania (oryginał i kopia),
 • dowód wykupienia polisy ubezpieczeniowej na cały okres pobytu w Tajlandii – minimalne kwoty możliwych do uzyskania świadczeń to 40 tys. bahtów za usługi ambulatoryjne i 400 tys. bahtów za pobyt w szpitalu (oryginał i 2 kopie).

Wiza typu O-A kosztuje 750 zł, uprawnia do wielokrotnego wjazdu i jest ważna przez rok, w którym to czasie należy wjechać do Tajlandii. Rok pobytu na miejscu liczony jest od chwili przekroczenia granicy.

Co 90 dni należy meldować się w lokalnym biurze imigracyjnym lub na posterunku Policji, ewentualnie skontaktować się z władzami drogą pocztową przy użyciu specjalnego formularza. Obowiązek ten dotyczy zresztą wszystkich obcokrajowców przebywających w Tajlandii dłużej niż 3 miesiące – z wyjątkiem niektórych posiadaczy wiz SMART mogących meldować się raz do roku.

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.