Wiza do Chin – krok po kroku

Wiza do Chin - jak ją uzyskać?

Bez wizy nie można nawet wsiąść na pokład lecącego do Chin samolotu. Dowiedz się więc, w jaki sposób można uzyskać ów dokument – i jak dużo to kosztuje.

Rosnące znaczenie Chin na mapie świata sprawia, że coraz więcej Polaków nawiązuje z tym krajem kontakty biznesowe – ale też traktuje go jako cel podróży. Niezależnie od tego, po co się tam wybierasz, najprawdopodobniej będziesz potrzebować wizy. Proces jej zdobycia jest dość skomplikowany i żmudny, ale zdecydowana większość wniosków zostaje rozpatrzona pozytywnie. Wystarczy tylko wiedzieć, jak zabrać się do rzeczy – opisujemy to więc, krok po kroku.

W poniższym artykule przeczytasz m.in.:

 • jakie są rodzaje chińskich wiz,
 • jakie dokumenty trzeba przygotować, wnioskując o wizę do Chin,
 • czy ubiegając się o wizę do Chin, trzeba mieć bilet powrotny,
 • jakie wymogi musi spełniać zdjęcie do chińskiej wizy,
 • jakie informacje należy podać we wniosku o wizę do Chin,
 • gdzie należy złożyć wniosek o wizę do Chin,
 • czy trzeba osobiście zjawić się w chińskiej ambasadzie,
 • ile kosztuje chińska wiza,
 • ile trwa wyrobienie wizy do Chin,
 • jak można odebrać paszport z chińską wizą,
 • jak długo jest ważna wiza do Chin,
 • czy chińską wizę można przedłużyć,
 • kiedy wiza do Chin nie jest potrzebna.

Krok 1 – ustal, o jaki rodzaj wizy będziesz się starać

Do wyboru jest zasadniczo 16 kategorii wizowych, wśród nich zaś te przeznaczone np. dla zagranicznych dziennikarzy czy studentów, jak również wizy pracownicze. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak wizy kategorii L i M, czyli odpowiednio: turystyczne i biznesowe. Im też poświęcimy zatem najwięcej uwagi. W pozostałych przypadkach przygotować zwykle należy po prostu nieco inny zestaw dokumentów, inny może też być termin ważności przyznanej już wizy. Wysokość opłaty za rozpatrzenie indywidualnego wniosku zależy zaś od trybu jego przetwarzania, a nie od rodzaju samej wizy (p. niżej).

Krok 2 – zgromadź niezbędne dokumenty

Od konkretnej kategorii wizowej zależy natomiast lista dokumentów, które trzeba będzie przedstawić. Podstawą zawsze jest oczywiście paszport. Jego ważność nie może wygasać wcześniej niż po 180 dniach od planowanej daty wyjazdu z Chin. W środku powinny się zaś znajdować co najmniej 2 wolne strony na wizę.

Oprócz oryginalnego dokumentu potrzebna jest także kserokopia paszportowej strony ze zdjęciem. Ponieważ nie ma możliwości zrobienia jej w ambasadzie czy konsulacie tuż przed złożeniem podania, należy zadbać o to wcześniej, we własnym zakresie.

Uwaga: jeśli nie masz polskiego paszportu, ale o wizę do Chin chcesz wnioskować w Polsce, musisz dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP – albo ubiegać się o wizę w kraju, w którym wydano ci paszport.

Każdy wnioskujący musi przygotować również 2 kolorowe fotografie paszportowe, które spełniają poniższe wymagania:

 • wymiary 3,5 x 4,5 cm,
 • jednolite, jasne tło,
 • twarz o naturalnym wyrazie, przedstawiona na wprost, nieprzysłonięta włosami, zajmująca 70-80% kadru (ujęta od wierzchołka głowy do górnej części barków); oczy muszą być otwarte, a usta zamknięte; nie można mieć nakrycia głowy ani okularów z ciemnymi szkłami,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Kolejną obowiązkową pozycją są potwierdzenia rezerwacji noclegów i biletów: zarówno do Chin, jak i biletu powrotnego lub na dalszą podróż. W kwestii hoteli zaś zabukowanie pokoju na kilka pierwszych nocy niestety nie wystarczy – rezerwacje powinny obejmować jeśli nie cały wyjazd, to przynajmniej jego połowę, a najlepiej chociaż trzy czwarte.

Gdy masz zamiar nocować u krewnych, znajomych lub w siedzibie instytucji goszczącej, do wniosku musisz dołączyć stosowne zaproszenie, w którym znajdą się:

 • informacje na twój temat – imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer paszportu itp.,
 • informacje na temat planowanego pobytu w Chinach – powód wizyty w tym kraju, miejsca, które chcesz odwiedzić, najlepiej wraz z orientacyjnymi datami,
 • informacje na temat strony zapraszającej – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pieczątka (jeśli dotyczy) itp., a także kopie dowodów tożsamości.

Uwaga: jeśli ubiegasz się o wizę uprawniającą do dwukrotnego wjazdu na terytorium Chin, musisz przedstawić dowody rezerwacji biletów i noclegów także na ów drugi pobyt. W przypadku wiz wielokrotnego wjazdu nie ma tego wymogu.

Osoby wnioskujące o wizę biznesową muszą ponadto przedstawić zaproszenie do udziału w targach lub konferencji branżowej (uzyskuje się je zwykle na stronie internetowej wydarzenia, po dokonaniu rejestracji*), ewentualnie nie starsze niż miesiąc zaproszenie od partnera biznesowego (chińskiej firmy lub np. władz chińskiej prowincji), zawierające:

 • informacje na twój temat – imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, numer paszportu, zajmowane stanowisko itp.,
 • informacje na temat tego, kto pokrywa koszty pobytu w Chinach,
 • informacje na temat strony zapraszającej lub instytucji, która organizuje dane wydarzenie biznesowe,
 • uzasadnioną prośbę o wydanie wizy wielokrotnego wjazdu, wraz z orientacyjnymi terminami kolejnych pobytów – jeżeli dotyczy.

W tym ostatnim przypadku osoba wnioskująca o wizę musi przedłożyć dodatkowo kopie minimum dwóch wykorzystanych już wiz biznesowych (mogą się znajdować w starym paszporcie).

Uwaga: do wniosku można dołączyć kopie zaproszeń – np. ksero, faks, wydruk – ale chiński konsul może poprosić o oryginał do wglądu.

Wiza biznesowa do Chin

Krok 3 – wypełnij wniosek wizowy

Sam wniosek wypełnia się online, pod adresem https://bio.visaforchina.org/WAW2_EN. Kwestionariusz zawiera znacznie więcej szczegółowych pytań niż papierowy formularz, który można było wypełnić ręcznie jeszcze do 10 maja 2019 r. Obecnie obowiązuje wyłącznie wariant elektroniczny. Do wyboru jest chińska bądź angielska wersja językowa, co dla wielu osób może stanowić niestety utrudnienie – warto w takiej sytuacji poprosić kogoś o pomoc (należy to zaznaczyć we wniosku) lub spróbować włączyć automatyczne tłumaczenie na polski w opcjach przeglądarki internetowej.

Na wstępie znajdują się wskazówki dotyczące poprawnego wypełniania formularza. Nie wolno używać w nim polskich znaków, a ewentualny dywiz w nazwisku trzeba zastąpić spacją (czyli np. zamiast „Maria Kowalska-Nowak” wpisać „Maria Kowalska Nowak”). W dalszych częściach natomiast pojawiają się pytania m.in. o:

 • dane osobowe – powinny się zgadzać z danymi w paszporcie;
 • szczegóły dotyczące wizy – na jak długo ma zostać wydana, czy ma uprawniać do jedno-, dwu- czy wielokrotnego wjazdu, jak długo ma trwać pojedynczy pobyt;
 • tryb rozpatrywania wniosku – standardowy lub przyspieszony (opcja dodatkowo płatna);
 • pracę – obecnie zajmowane i poprzednie stanowiska, wysokość zarobków etc.;
 • wykształcenie – tu część pytań można pominąć, ale trzeba krótko to uzasadnić;
 • dane kontaktowe – polski adres i telefon;
 • członków najbliższej rodziny – imiona, nazwiska, daty urodzenia, zawody, adresy, krewni przebywający obecnie w Chinach;
 • podróż – daty i miejsca wjazdu do Chin oraz wyjazdu z tego kraju, miejscowości, które mają być odwiedzone w międzyczasie (wraz z orientacyjnymi datami), numery lotów, dane osób lub instytucji zapraszających (jeśli dotyczy), dane sponsora wyjazdu (jeśli nie finansujesz go z własnej kieszeni), dane osób towarzyszących (jeśli ktoś jedzie z tobą);
 • poprzednie podróże – do Chin i do innych krajów (w ostatnich 5 latach);
 • doświadczenie wojskowe, przynależność do różnego typu organizacji (np. paramilitarnych czy charytatywnych), stan zdrowia etc.

Wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie, a następnie powrócić do niego, podając numer paszportu i wygenerowany na początku numer aplikacji. Natomiast po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania należy sprawdzić w podsumowaniu, czy wszystko się zgadza, a następnie… wydrukować całość i opatrzyć podpisem (jak również nakleić zdjęcie we wskazanym miejscu). Choć więc teoretycznie nie ma już możliwości ręcznego wypełnienia wniosku, to w praktyce wciąż jeszcze trzeba posługiwać się wersją papierową. W przyszłości być może się to zmieni i formularz będzie można złożyć online.

Krok 4 – wizyta w Centrum Wizowym

Na razie jednak wraz ze wszystkimi dokumentami należy go dostarczyć do Chińskiego Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych, które się mieści w Warszawie, ewentualnie do Konsulatu Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku – i trzeba to zrobić osobiście.

Jeszcze do niedawna nie było takiego obowiązku, jednak od 15 grudnia 2019 r. w związku z rozpoczęciem wydawania wiz biometrycznych wnioskujący muszą poddać się skanowaniu odcisków palców. Wyjątek stanowią osoby, które:

 • mają mniej niż 14 albo więcej niż 70 lat,
 • fizycznie nie są w stanie złożyć odcisków palców (bo np. nie mają rąk lub dłoni),
 • złożyły już odciski palców w centrum wizowym i nie zmieniły od tamtej pory paszportu,
 • posiadają paszport dyplomatyczny lub chińską wizę dyplomatyczną.

Termin wizyty ustala się online, na tej samej stronie, na której wypełniono wniosek. Centrum wizowe jest otwarte dla aplikantów od poniedziałku do piątku między 9:00 a 15:00 (9:00-11:30, jeśli twój wniosek ma być rozpatrzony w szybszym trybie), natomiast gdański konsulat – w poniedziałki i piątki między 14:00 a 16:00 oraz w środy od 9:30 do 11:30.

Uwaga: można umówić się na wizytę grupową, trzeba to jednak zaznaczyć, wybierając dogodną datę spośród dostępnych opcji i podając numery wszystkich wniosków.

Sama wizyta składa się z trzech etapów. Na początku urzędnik sprawdza, czy masz komplet dokumentów, a więc:

 • potwierdzenie umówienia na spotkanie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek wizowy,
 • paszport,
 • ksero paszportowej strony ze zdjęciem,
 • 2 fotografie,
 • bilety lotnicze,
 • rezerwacje hotelowe/pisma od zapraszających.

Gdyby się okazało, że czegoś brakuje, wizyta musi zostać przełożona na inny termin. Chyba że dostarczenie potrzebnego elementu zajmie nie więcej niż 1-2 godziny, a pracownicy centrum wizowego lub konsulatu nie są zbyt obłożeni pracą i mają dobry humor, więc pozwolą ci wrócić jeszcze tego samego dnia. Czasami można liczyć w tej kwestii na łut szczęścia.

Kolejny etap to sprawdzenie, czy wniosek został poprawnie wypełniony pod względem formalnym. W razie ewentualnych zastrzeżeń urzędnik zasugeruje wprowadzenie konkretnych zmian – albo sam je naniesie. Może też poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub stawienie się na rozmowę w ambasadzie (w przypadku centrum wizowego, które nie jest jej częścią). Gdy zaś wszystko się zgadza, można przejść do ostatniego etapu, jakim jest wniesienie opłaty wizowej (gotówką lub kartą).

Wiza chińska - Shanghai i inne miasta

Ile kosztuje wiza do Chin

Sama opłata wynosi 260 zł – albo 370 zł, jeśli wniosek ma zostać rozpatrzony w trybie ekspresowym (czyli z reguły o 1-2 dni wcześniej). Ale to niestety nie wszystko. Jak już wspomniano, centrum wizowe nie jest wydziałem chińskiej ambasady, pośredniczy tylko pomiędzy nią a interesantami. I pobiera z tego tytułu niemałą opłatę dodatkową wynoszącą 185 zł w przypadku trybu standardowego lub 275 zł przy trybie ekspresowym albo jeśli chcesz, żeby paszport wrócił do ciebie pocztą. W efekcie zapłacić trzeba:

 • 260 zł za wizę + 185 zł za obsługę centrum wizowego = 445 zł
 • w trybie przyspieszonym 370 zł za wizę + 275 zł za obsługę centrum wizowego = 645 zł
 • 260 zł za wizę + 275 zł za obsługę centrum wizowego i zwrot paszportu pocztą = 535 zł

W nielicznych, wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość rozpatrzenia wniosku w trybie pilnym. Wówczas koszt wizy to 420 zł, a koszt obsługi centrum wizowego – 370 zł, co daje razem 790 zł. Dla porządku zestawiliśmy wszystko jeszcze w poniższej tabeli:

Opłata wizowaKoszt obsługi centrum wizowegoOpłata całkowita
Tryb rozpatrywania wnioskuTryb rozpatrywania wniosku Tryb rozpatrywania wniosku
StandardEkspresPilnyStandardEkspresPilnyPocztaStandardEkspresPilnyPoczta
260370420185275370275445645790535

Dodatkowa opłata nie jest wymagana tylko od osób, które:

 • mają paszport dyplomatyczny – mogą bowiem ubiegać się o wizę bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady Chińskiej;
 • mają paszport wydany przez wojewodę pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego – i ubiegają się o wizę w gdańskim konsulacie.

Co ciekawe, w tym drugim przypadku można przyjechać do Warszawy i ponieść ekstra koszty, gdyby ktoś miał ochotę, ale już posiadacze paszportów wydanych np. przez wojewodę mazowieckiego nie wyrobią wiz taniej w Gdańsku.

Krok 5 – odbierz paszport z chińską wizą

Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi – nawet wtedy, gdy wiza nie zostanie przyznana. Stosunkowo rzadko się zdarza, aby komuś odmówiono wydania wizy do Chin (inaczej niż choćby w przypadku wizy do USA), ale jeżeli już tak się dzieje, to chińska placówka dyplomatyczna nie ma obowiązku podawania przyczyny. Podobnie w sytuacji, gdy konsul postanowi wydać dokument z innym terminem ważności albo inną liczbą dozwolonych wjazdów, niż zaznaczono we wniosku.

Gdy wiza zostaje przyznana, można ją odebrać w konsulacie lub centrum wizowym (w dni robocze od 9:00 do 16:00) albo wybrać dodatkowo odpłatną opcję dostarczenia dokumentów pocztą pod wskazany adres. Status sprawy można na bieżąco sprawdzać po zalogowaniu się na stronie centrum wizowego**, ale data odbioru będzie też oznaczona na potwierdzeniu złożenia wniosku – stosowny formularz otrzymasz po wniesieniu opłaty.

Czas oczekiwania na wydanie wizy do Chin
Tryb standardowydo 4 dni roboczych
Tryb ekspresowydo 3 dni roboczych
Tryb przyspieszonydo 2 dni roboczych
Pocztaco najmniej 10 dni roboczych

Potwierdzenie złożenia wniosku jest także podstawą do wydania paszportu z wizą. Jeśli nie możesz odebrać go osobiście, może to zrobić za ciebie ktoś inny. Nie są wymagane wówczas żadne dodatkowe upoważnienia. W każdym przypadku należy koniecznie sprawdzić, czy zgadzają się wydrukowane na wizie informacje, takie jak nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, liczba wjazdów, czas pobytu czy ważność wizy.

Wiza do Chin - jak długo jest ważna

Jak długo jest ważna wiza do Chin

Ta ostatnia zależy od rodzaju wydanego dokumentu. W przypadku wiz biznesowych i turystycznych zwykle jest to:

 • 90 dni – wiza jednokrotnego wjazdu z pozwoleniem na 30-dniowy pobyt;
 • 180 dni – wiza dwukrotnego wjazdu z pozwoleniem każdorazowo na 30-dniowy pobyt;
 • 180-365 dni – biznesowa wiza wielokrotnego wjazdu (czas dozwolonego jednorazowo pobytu bywa różny).

Uwaga: czas ważności wizy do Chin liczony jest od momentu jej wydania, a nie od momentu przekroczenia chińskiej granicy. Ono samo zaś musi nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem ważności dokumentu (w przeciwnym razie czeka cię odmowa wpuszczenia na pokład lecącego do Chin samolotu). Nie można więc składać wniosku za wcześnie, tak aby wiza nie zdążyła wygasnąć przed wyjazdem.

Przedłużenie wizy

Będąc już w Chinach, można przedłużyć czas dozwolonego pobytu, udając się do Biura Bezpieczeństwa Publicznego (ang. Public Security Bureau, PBS), a konkretnie do wydziału imigracyjnego (Entry and Exit Administration). Wniosek wraz z dokumentami – takimi jak paszport i ksero paszportu, zdjęcia paszportowe, wyciąg z konta, bilet powrotny czy potwierdzenie meldunku – należy złożyć co najmniej tydzień przed terminem końca ważności wizy. Tyle bowiem właśnie może potrwać przetwarzanie podania, a nielegalny pobyt na terenie Chin grozi następującymi konsekwencjami:

 • grzywna w wysokości 500 CNY za każdy dzień,
 • pozbawienie wolności,
 • istotne zmniejszenie szans na uzyskanie kolejnej wizy.

Kiedy wiza nie jest potrzebna

Na koniec warto wspomnieć, że wybierając się do niektórych rejonów Chin, niekoniecznie musisz mieć wizę. Dotyczy to tzw. specjalnych regionów administracyjnych, czyli chociażby Tajwanu, Hongkongu czy Makau – o ile tylko zamierzasz spędzić tam nie więcej niż 90 dni.

Do 30 dni bez wizy można przebywać natomiast na wyspie Hainan, i to wyłącznie pod warunkiem, że wyjazd organizuje akredytowane biuro podróży bądź agencja turystyczna. Dłuższy pobyt wymaga wyrobienia wizy w konsulacie lub warszawskim centrum wizowym.

Uwaga: jeśli planujesz odwiedzenie specjalnego regionu administracyjnego w ramach wyjazdu do Chin – czyli np. chcesz z Chin „skoczyć” na weekend do Makau i wrócić – musisz natomiast postarać się o wizę co najmniej dwukrotnego wjazdu. Gdy zaś w Chinach masz być tylko przejazdem, możesz uzyskać bezpłatną wizę tranzytową, ważną przez 72 lub 144 godziny. Do wniosku należy dołączyć wówczas szczegółowy plan podróży i oczywiście wszelkie możliwe rezerwacje.

*Jeśli wybierasz się na targi tylko jako gość, odpowiednim dokumentem w twoim przypadku będzie wiza turystyczna, a nie biznesowa.
**Zarejestrowany profil na stronie centrum wizowego umożliwia ponadto dostęp do całej historii aplikacji wizowych, a także ułatwia wypełnianie kolejnych wniosków dzięki automatycznemu kopiowaniu informacji z poprzednich formularzy.

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.