Wiza do Australii – krok po kroku

Wiza do Australii - krok po kroku

Zdobycie wizy do Australii może być szybkie, łatwe i bezpłatne – ale może też okazać się kosztowne, czasochłonne i skomplikowane. Wiele zależy od rodzaju wizy.

Australijski system wizowy należy do najbardziej skomplikowanych na świecie. Uzyskanie dokumentu pozwalającego podróżować na antypody nie jest jednak niemożliwe, o czym świadczy choćby rosnąca z roku na rok liczba Polaków wyjeżdżających do Australii. Jeśli i ty chcesz się tam wybrać, przeczytaj poniższy artykuł, w którym postaramy się nieco przybliżyć cały proces starania się o australijską wizę.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • jakie są rodzaje wiz do Australii,
 • ile kosztuje australijska wiza (wybrane kategorie),
 • jak długo ważna jest wiza do Australii (wybrane kategorie),
 • jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać australijską wizę,
 • gdzie można złożyć wniosek o wizę do Australii,
 • jakie pytania mogą się pojawić we wniosku wizowym,
 • jak długo czeka się na wydanie australijskiej wizy,
 • czy elektroniczną wizę do Australii należy wydrukować,
 • kiedy trzeba ubiegać się o wizę w australijskiej placówce dyplomatycznej (a kiedy wystarczy złożyć wniosek online).

Wizy do Australii nie potrzebują tylko stali rezydenci tego kraju oraz oczywiście osoby posługujące się australijskim paszportem. Obywateli Nowej Zelandii obowiązuje zaś uproszczona procedura wizowa, a dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Australii mogą oni uzyskać podczas przekraczania granicy. Wszyscy inni natomiast – w tym również Polacy – muszą uzyskać wizę jeszcze przed wyruszeniem w podróż.

Ambasada Australii w Warszawie zlikwidowała niestety swój wydział konsularny, w związku z czym obywatele RP muszą ubiegać się o wizę w Berlinie (a ci zainteresowani otrzymaniem wizy imigracyjnej na podstawie australijskiego pochodzenia – aż w Londynie). Od pewnego czasu na szczęście nie dotyczy to wielu wybierających się do Australii Polaków, którzy mogą wnioskować o wizę elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu.

Krok 1 – ustal, jakiego rodzaju wizy potrzebujesz

Zanim zabierzesz się do wypełniania wniosku wizowego, musisz wiedzieć, po co jedziesz na antypody, jako że od tego zależy wybór właściwej dla ciebie kategorii dokumentu. To zaś determinuje szczegółowy przebieg i koszt całej procedury, a także konkretne załączniki, które należy zawczasu przygotować.

Istnieje bardzo wiele rodzajów wiz australijskich. Można je zasadniczo podzielić na 5 grup:

 • wizy tymczasowego pobytu dla turystów, osób udających się w podróż służbową, osób mających zamiar być w Australii jedynie przejazdem (krócej niż 72 godziny) oraz młodych osób planujących zwiedzanie i chcących na nie zarobić – tzw. Visitor Visas, łącznie 6 kategorii;
 • wizy dla uczniów, studentów i stażystów, a także opiekunów osób niepełnoletnich, które podejmują w Australii naukę – łącznie 3 kategorie;
 • wizy narzeczeńskie i dla członków rodziny – dotyczące przede wszystkim stałego pobytu, łącznie 23 kategorie;
 • wizy pracownicze i dla przedsiębiorców – dotyczące tymczasowego lub stałego pobytu, łącznie 24 kategorie;
 • wizy dla uchodźców i azylantów – łącznie 5 kategorii;
 • wizy innego rodzaju – m.in. medyczne czy dla członków załogi statku, łącznie 13 kategorii.

Wizy do Australii najczęściej wybierane przez Polaków

Obywatele RP zazwyczaj podróżują do Australii na podstawie jednego z poniższych dokumentów.

eVisitor (podklasa 651)

Bezpłatna wiza ważna przez rok od momentu wydania, uprawniająca do wielokrotnego wjazdu na terytorium Australii, przy czym pobyt jednorazowo nie może przekroczyć 90 dni ani terminu ważności wizy. Powinny starać się o nią osoby podróżujące w celach służbowych lub turystycznych, a także chcące odwiedzić w Australii znajomych bądź krewnych, ewentualnie wziąć udział w krótkim kursie, z wyłączeniem szkoleń medycznych i dotyczących pracy z dziećmi. Wizy tej nie można przedłużyć, nie upoważnia też ona do podjęcia pracy.

Wiza turystyczna (podklasa 600)

Wiza dla tych, którzy chcą odwiedzić bliskich lub podróżować – ale już nie w celach biznesowych ani np. leczniczych. Jest ważna maksymalnie przez 18 miesięcy od momentu wydania, uprawnia zaś do przebywania na terenie Australii przez kwartał, pół roku, a nawet rok (w zależności od tego, po co tam jedziesz i jak to umotywujesz). Kosztuje jednak 145 australijskich dolarów, czyli ok. 380 zł.

Nie można na podstawie tej wizy podjąć pracy, trzeba więc podczas ubiegania się o nią wykazać, że stać cię na pokrycie kosztów pobytu. Można natomiast się uczyć, przy czym jeśli nauka stanowi główny cel wyjazdu do Australii, lepiej ubiegać się o wizę studencką. Wizy turystycznej nie da się przedłużyć. Wedle uznania organu wydającego ów dokument może on upoważniać do jedno- bądź wielokrotnego wjazdu, ale gdy masz zamiar często przekraczać australijską granicę, potrzebny ci będzie znacznie droższy wariant wizy turystycznej, tzw. „Frequent Traveller Stream”.

Tymczasowa wiza pracownicza dla specjalistów (podklasa 400)

Dokument przeznaczony dla osób posiadających wysokie kwalifikacje i uprawniający do pozostania w Australii przez 3 miesiące lub – w dobrze umotywowanych przypadkach – przez pół roku, bez możliwości przedłużenia wizy. Na jej podstawie o australijską wizę mogą natomiast ubiegać się członkowie najbliższej rodziny posiadacza wizy pracowniczej. Nie wolno im w Australii podjąć jednak zatrudnienia ani nauki, z wyjątkiem udziału w kursach językowych.

Koszt wydania wizy pracowniczej dla specjalistów to 310 dolarów australijskich. Może ona uprawniać do jedno- bądź wielokrotnego wjazdu na teren Australii, przy czym czas pobytu liczony jest od pierwszego przekroczenia australijskiej granicy (nie „zeruje się” po wyjeździe). Musi ono nastąpić w ciągu 6 miesięcy od przyznania wizy.

Wiza studencka (podklasa 500)

Dokument wydawany na maksymalnie 5 lat, z możliwością przedłużenia, o ile wymaga tego kontynuacja programu nauki. Jeśli ważność wizy studenckiej wygasa na krótki czas przed egzaminami końcowymi, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na podstawie wizy turystycznej (podklasa 600), co może być o tyle opłacalne, że wiza studencka kosztuje aż 620 australijskich dolarów. Upoważnia ona do wielokrotnego wjazdu na terytorium Australii i zatrudnienia na pół etatu, a także do zabrania ze sobą członków najbliższej rodziny (z możliwością podjęcia przez nich nauki w jednej z tamtejszych szkół).

Work and Holiday (podklasa 462)

Wiza przeznaczona dla osób w wieku 18-30 lat, upoważniająca do wielokrotnego wjazdu i pobytu w Australii przez rok, podjęcia tam nauki (maksymalnie 4 miesiące) i pracy (zwykle do 6 miesięcy u jednego pracodawcy). Dokument kosztuje 485 dolarów australijskich, nie da się go przedłużyć, a do niedawna można było się o niego starać tylko raz w życiu. Obecnie możliwe jest trzykrotne skorzystanie z programu „Work and Holiday”, przy czym warunkiem wzięcia w nim udziału ponownie jest przepracowanie w Australii na podstawie wizy „Work and Holiday” 3 miesięcy w branży turystycznej, rolniczej lub związanej z ochroną przyrody.

Rocznie (od 1 lipca do 30 czerwca) obywatelom poszczególnych krajów przyznaje się ograniczoną liczbę wiz tego typu. Jeszcze jakiś czas temu liczba ta w przypadku Polaków wynosiła zaledwie 200, jednak od 1 października 2019 r. młodzi Polacy mają do dyspozycji pulę aż 1500 dokumentów.

Wiza dla członków załogi statku (podklasa 988, tzw. Maritime Visa)

Bezpłatna wiza dla członków załogi statku cywilnego (ale nie jachtu) ważna przez maksymalnie 3 lata i uprawniająca do przebywania na terenie Australii tak długo, jak długo jej posiadacz należy do załogi danego statku i wykonuje obowiązki służbowe z nim związane. Wizy tego typu nie można przedłużyć.

Wiza do Australii - rodzaje

Krok 2 – przygotuj dokumenty

W zależności od tego, jaki rodzaj wizy jest ci potrzebny, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wizowego skompletować musisz zestaw rozmaitych dokumentów. Podstawą jest oczywiście paszport. Ponieważ o wszystkie opisane szczegółowo wyżej wizy można ubiegać się online, należy przygotować wysokiej jakości kolorowy skan strony paszportu, która zawiera zdjęcie i najważniejsze dane.

Potrzebne będzie też twoje zdjęcie cyfrowe spełniające wymogi fotografii paszportowej, tj. wykonane na jasnym tle, przedstawiające równomiernie oświetloną, nieosłoniętą włosami lub nakryciem głowy twarz bez okularów (oczy powinny być otwarte, a usta zamknięte).

Rozmiar pojedynczego skanu lub zdjęcia nie może przekraczać 500 KB, w przypadku pozostałych dokumentów limit wynosi zaś 5 MB. System do obsługi wniosków wizowych przyjmuje pliki w bardzo wielu różnych formatach, m.in. .bmp, .doc/.docx, .jpg, .pdf, .png, .txt czy .xlsx. Wymaganymi dokumentami dodatkowymi mogą natomiast być:

 • zaświadczenie o przyjęciu do konkretnej szkoły w Australii,
 • pismo od przyszłego australijskiego pracodawcy określające szczegółowo warunki mającej nastąpić współpracy,
 • dowody dysponowania wystarczającymi funduszami do sfinansowania pobytu w Australii – np. wyciągi bankowe,
 • dowody na to, że masz zamiar wrócić do ojczyzny – np. bilet powrotny, umowa najmu mieszkania lub akt własności nieruchomości, dokumenty poświadczające, że masz w Polsce pracę bądź tu studiujesz etc.,
 • dokumenty dotyczące najbliższych członków rodziny, o ile mają ci towarzyszyć na podstawie tzw. wiz zależnych,
 • zaświadczenie o niekaralności lub wyroki sądowe, jeśli takie zapadły w twojej sprawie,
 • wyniki badań lekarskich,
 • dokumenty przedstawiające dotychczasową historię zatrudnienia,
 • dyplomy ukończenia szkół, kursów etc., certyfikaty językowe i inne świadectwa kwalifikacji,
 • książeczka wojskowa lub książeczka marynarska.

Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączane do wniosku muszą być sporządzone w języku angielskim lub przetłumaczone przez tłumacza, najlepiej przysięgłego (do tłumaczenia należy dołączyć jego dane kontaktowe, a także potwierdzenie jego kompetencji).

Krok 3 – zarejestruj się na stronie australijskiego MSW

Kolejny etap to założenie profilu na dedykowanej aplikacjom wizowym stronie australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rejestracji dokonasz pod adresem https://online.immi.gov.au/lusc/register.

Mając tam własne konto, możesz w dowolnej chwili przerwać wypełnianie wniosku wizowego, zapisać go i wrócić do niego w późniejszym terminie, skopiować wprowadzone dane do wniosku składanego przez kogoś, kto ma ci np. towarzyszyć w podróży i potrzebuje podobnej wizy, a nawet udostępnić swój wniosek osobom trzecim w celu dodania przez nie potrzebnych dokumentów.

Po zatwierdzeniu i przesłaniu aplikacji masz ponadto możliwość zgłoszenia zauważonych ewentualnie błędów oraz dokonania aktualizacji w związku ze zmianą danych kontaktowych, paszportu lub sytuacji życiowej (np. narodzin dziecka czy zawarcia małżeństwa). Możesz też sprawdzać status swojego podania, jak również je wycofać.

Krok 4 – wypełnij i prześlij wniosek wizowy

Wniosek wizowy przyjmuje postać elektronicznego formularza, który w przypadku każdej kategorii wizowej wygląda nieco inaczej. Na pewno jednak można spodziewać się w nim pytań o kwestie takie jak:

 • twoje dane osobowe i kontaktowe,
 • dane twojego paszportu,
 • dotychczasowe podróże do Australii i innych krajów w ostatnich latach,
 • cel i długość planowanego pobytu w Australii,
 • twoja przeszłość kryminalna,
 • twój stan zdrowia.

Po wypełnieniu formularza i dołączeniu do niego wymaganych plików należy sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji, złożyć oświadczenie o tym, że są one prawdziwe, a następnie przesłać wniosek i – o ile jest to konieczne – wnieść online opłatę za jego rozpatrzenie.

Wiza do Australii - wniosek wizowy

Krok 5 – oczekuj na wiadomość

Wkrótce na podany adres e-mail powinna nadejść wiadomość o przyjęciu podania. Nie jest to jednak równoznaczne z otrzymaniem wizy. Czas oczekiwania na wydanie decyzji w jej sprawie może być różny w przypadku różnych kategorii wizowych i wynosić np.:

 • od kilkunastu minut do 2 dni dla wiz typu „eVisitor”,
 • 2-75 dni dla wiz studenckich (zależnie od dziedziny kształcenia),
 • 3-6 dni dla wiz typu „Maritime” (członkowie załogi statku),
 • 11-16 dni dla przedstawionych wyżej tymczasowych wiz pracowniczych,
 • 17-28 dni dla wiz turystycznych (podklasa 600),
 • 27-35 dni dla wiz typu „Work and Holiday”.

W międzyczasie możesz dostać wiadomość z prośbą o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, dosłanie wskazanych dokumentów lub ponowne załadowanie tych już raz wgranych (zwykle z przyczyn technicznych). Czas oczekiwania na wydanie wizy może oczywiście ulec w takiej sytuacji wydłużeniu.

Jeśli twoje podanie nie budzi zastrzeżeń, otrzymasz wiadomość z numerem przyznanej wizy, terminem, od którego liczona będzie jej ważność, a także listą uprawnień i ograniczeń dotyczących posiadacza danego dokumentu. Wiadomość tę można wydrukować, nie ma jednak takiego obowiązku. Ponieważ elektroniczna wiza do Australii powiązana jest z twoim paszportem, informacje na jej temat wyświetlą się zarówno pracownikom linii lotniczych, jak i urzędnikom imigracyjnym po jego zeskanowaniu. Na wszelki wypadek zawsze warto zachować maila informującego o przyznaniu wizy, np. w telefonie, i okazać go w razie potrzeby.

Gdyby natomiast wizy z jakiegoś powodu nie przyznano, powód ten zostanie ci przedstawiony w osobnej wiadomości. Nie przysługuje wówczas niestety zwrot wniesionej ewentualnie opłaty.

Kiedy elektroniczny wniosek nie wystarczy

Jeśli chodzi o wizy nieimigracyjne, w większości przypadków wystarczy złożyć wniosek wizowy online i dołączyć do niego wymagane dokumenty w formie cyfrowej, tak jak to opisano wyżej. Czasem jednak zajść może konieczność osobistego stawienia się w australijskiej placówce dyplomatycznej, a konkretnie w jej wydziale konsularnym (przy czym najbliższy, przypomnijmy, znajduje się w Londynie). Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy:

 • nie kwalifikujesz się do otrzymania wizy elektronicznej, ale wciąż możesz ubiegać się o tę „klasyczną”, papierową – informacja na ten temat powinna znajdować się w wiadomości o odmowie przyznania dokumentu,
 • masz na koncie zatargi z prawem – nie musi to być zawsze czynnik dyskwalifikujący z podróży do Australii, często jednak stanowi przesłankę do odbycia tradycyjnej procedury wizowej,
 • twój stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla australijskiego społeczeństwa lub obciążenie dla tamtejszego systemu opieki zdrowotnej – jw.,
 • zdarzyło ci się w przeszłości „przesiedzieć wizę”, czyli nie wyjechać z Australii przed upływem terminu dozwolonego pobytu w tym kraju – jw.,
 • chcesz otrzymać wizę imigracyjną.

Uwaga: jeśli jednym z warunków otrzymania wizy do Australii okaże się zeskanowanie odcisków palców, trzeba się będzie udać nie do Berlina, ale do Australijskiego Centrum Poboru Danych Biometrycznych (ang. Australian Biometric Collection Centre), znajdującego się np. we Francji lub Grecji.

Zdjęcia: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.