Rejestracja pobytu w Rosji (obowiązek meldunkowy)

Obowiązek meldunkowy (rejestracja pobytu) w Rosji

Niektóre osoby przybywające do Rosji z zagranicy mają obowiązek zarejestrowania swego pobytu. Kto musi się meldować, jak, gdzie i ile to kosztuje? Odpowiadamy.

Rejestracja pobytu cudzoziemców w Rosji przez wielu postrzegana jest jako relikt epoki Związku Radzieckiego. W 2011 r. dotyczące jej przepisy zostały istotnie złagodzone, niemniej nadal obowiązują, a ich nieprzestrzeganie jest karane. Warto więc dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat – w czym z pewnością pomoże ci poniższy artykuł.

Przeczytasz w nim m.in.:

  • kiedy należy zarejestrować pobyt w Rosji (a kiedy nie jest to konieczne),
  • jak rozwiązać kwestię meldunku, podróżując Koleją Transsyberyjską,
  • jak zarejestrować pobyt, jeśli śpisz w Rosji np. pod namiotem,
  • jak się zameldować w wynajętej kwaterze,
  • kto i gdzie może dokonać rejestracji pobytu w Rosji,
  • co może ci grozić za brak meldunku,
  • jaki jest koszt zameldowania w Rosji,
  • jakie dokumenty są potrzebne, aby dokonać rejestracji pobytu.

Kiedy trzeba się rejestrować

Dawniej obcokrajowiec przyjeżdżający do Rosji musiał dokonać meldunku w ciągu 3 dni od przekroczenia rosyjskiej granicy. Obecnie rejestracja jest jednak wymagana dopiero w przypadku pobytu dłuższego niż 7 dni roboczych. Tak więc jeśli do Kraju Carów wybierasz się np. w poniedziałek, a wyjechać planujesz w kolejny poniedziałek, nie musisz się meldować – dni roboczych w tym czasie uzbiera się bowiem mniej niż 7 („po drodze” wszak jest urzędowo wolny od pracy weekend).

Jeśli natomiast masz zamiar przebywać na terytorium Rosji dłużej, konieczna będzie rejestracja. Trzeba jej dokonać przed upływem owych 7 dni roboczych. Co więcej, kiedy zmieniasz miejsce pobytu, a w następnej miejscowości też spędzisz co najmniej tyle czasu, trzeba będzie się zameldować raz jeszcze. Podobnie w sytuacji, gdy masz wizę wielokrotnego wjazdu i przybywasz do Rosji na ponad tydzień, wyjeżdżasz na jakiś czas i wracasz znów na dłużej – nawet jeśli masz zamieszkać pod tym samym adresem!

Za to jeśli planujesz wycieczkę objazdową i w każdej miejscowości chcesz się zatrzymać na maksymalnie 1-3 dni, wystarczy dokonać rejestracji tylko raz, w dowolnym miejscu pobytu – o ile tylko nastąpi to nie później niż siódmego dnia roboczego od daty wjazdu do Rosji.

Uwaga: dzień przekroczenia rosyjskiej granicy liczony jest jako dzień numer 1 (a nie dzień „zerowy”). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Wiza do Rosji – krok po kroku”.

W przypadku podróży przez Rosję na podstawie wizy tranzytowej (wydawanej maksymalnie na 10 dni) nie trzeba się zaś meldować wcale. Podobnie zresztą jak w przypadku podróży Koleją Transsyberyjską z zamiarem spania w pociągu – wtedy zawsze musisz mieć jednak przy sobie bilet, który należy okazać władzom rosyjskim, jeśli zażądają dowodu rejestracji. Pamiętaj tylko, że funkcjonariusze Policji nie są uprawnieni do wysunięcia takiego żądania na ulicy. Jeżeli to zrobią – co jest niezwykle rzadkie – zaleca się natychmiastowy kontakt z polskim konsulatem.

Co grozi za brak meldunku

O przedstawienie dowodu rejestracji można natomiast zostać poproszonym już na posterunku lub przy wyjeździe z Rosji. Brak odpowiedniego dokumentu może grozić grzywną w wysokości kilku tysięcy rubli, a w przypadku dłuższego pobytu bez zameldowania – nawet deportacją i pięcioletnim zakazem powrotu na teren Federacji Rosyjskiej.

Rosja - gdzie dokonać rejestracji pobytu

Gdzie można dokonać rejestracji pobytu

Sposób i miejsce rejestracji zależą zasadniczo od tego, gdzie nocujesz podczas pobytu w Rosji.

Hotel, hostel, pensjonat, sanatorium, gospodarstwo agroturystyczne itp.

Najłatwiej mają podróżni zatrzymujący się w obiektach typowo noclegowych. Wszelkimi formalnościami zajmuje się bowiem w ich imieniu recepcja lub właściciel takiego obiektu. W tych co najmniej trzygwiazdkowych odbywa się to za darmo, mniejsze mogą natomiast oczekiwać opłaty wynoszącej od 100 do nawet 1000 rubli.

Gość musi udostępnić swój paszport i kartę migracyjną otrzymaną na granicy po wjeździe. Obydwa dokumenty zostaną skserowane, a na podstawie kopii administracja np. hotelu wypełni specjalny formularz, którego jedną część dostarczy w ciągu 1-2 dni roboczych właściwym organom, a drugą odda osobie rejestrowanej jako potwierdzenie meldunku. Ten ostatni obejmuje tylko czas, w którym cudzoziemiec przebywa w danym obiekcie – władze zostaną poinformowane także o jego opuszczeniu.

Kwatery prywatne

Jeśli wynajmujesz np. apartament przez serwis typu Airbnb, rejestracja pobytu powinna wyglądać podobnie. Dokonuje jej wtedy właściciel kwatery, który zwykle żąda z tego tytułu nieco większej opłaty, wynoszącej od 500 do 2000 rubli. O cenę takiej usługi warto zapytać już na etapie rezerwacji noclegu, bo być może konkurencja oferuje atrakcyjniejsze stawki.

Bywa także niestety, że gospodarz w ogóle nie chce meldować gościa – choć z prawnego punktu widzenia ma taki obowiązek. Lepiej wówczas poszukać innego miejsca. A co, jeśli o odmowie dowiesz się już po opłaceniu danej kwatery i przybyciu do niej? Na szczęście istnieje jeszcze rozwiązanie stosowane przez osoby, które śpią…

Pod namiotem, w kamperze itp.

Gdy nie jesteś w stanie wskazać adresu, pod którym można by cię zameldować, skontaktuj się z firmą, która wystawiła ci zaproszenie potrzebne do uzyskania wizy (tzw. visa support – więcej na ten temat pisaliśmy we wspomnianym tekście o wizach do Rosji). Jeśli okaże się, że nie ma ona oddziału tam, gdzie przebywasz, ani nie może zarejestrować cię pod innym adresem, poszukaj lokalnej agencji oferującej usługę rejestracji. Najlepiej, aby jej siedziba znajdowała się dość blisko, bo trzeba będzie się w niej stawić osobiście, aby okazać kartę migracyjną i paszport. W obu przypadkach konieczne będzie poniesienie opłaty w wysokości od kilkuset do ok. 2000 rubli.

U krewnych lub znajomych

Teoretycznie agencja może cię zameldować także wtedy, gdy masz zamiar zatrzymać się u krewnych lub znajomych. Jeśli natomiast nie chcesz wówczas korzystać z odpłatnych usług w tym zakresie, rejestracji będzie musiał dokonać ten, kto cię gości. W tym celu musi wypełnić specjalny formularz (taki sam jak w hotelu), którego wzór do pobrania i wydrukowania znajdziesz tutaj. Całość sporządzono w cyrylicy i takiego też alfabetu należy użyć przy wpisywaniu w odpowiednie pola danych z paszportu, wizy i karty migracyjnej.

Wypełniony formularz wraz z kserokopiami dokumentów* trzeba dostarczyć do regionalnego biura Generalnej Dyrekcji ds. Migracji rosyjskiego MSW (instytucja ta zastąpiła funkcjonującą do 2016 r. Federalną Służbę Migracyjną) albo do najbliższego urzędu pocztowego, który za swoje pośrednictwo pobierze 216 rubli.

Jeśli nie udało ci się wydrukować i wypełnić formularza z wyprzedzeniem, powinno to być możliwe do zrobienia także na miejscu (aczkolwiek liczne są relacje sugerujące, że piętrzą się wówczas trudności natury biurokratycznej…). Po załatwieniu sprawy nie zapomnij zachować pokwitowania stanowiącego dowód dokonania meldunku.

*Uwaga: skserować należy WSZYSTKIE strony paszportu. Aby oszczędzić sobie i swojemu gospodarzowi kłopotu, warto zadbać o sporządzenie kopii jeszcze przed podróżą do Rosji.

Zdjęcie: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.