Pozwolenie na pracę w USA

Pozwolenie na pracę w USA

Jeżeli twoja wiza sama z siebie nie upoważnia cię do podjęcia zatrudnienia w USA, musisz zmienić swój status – lub zawnioskować o pozwolenie na pracę.

Aby podjąć w Stanach Zjednoczonych legalne zatrudnienie, potrzebujesz zasadniczo numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN), konta w amerykańskim banku oraz dokumentu stwierdzającego, że wolno ci pracować na terenie USA. Dokumentem takim może być słynna zielona karta, wiza pracownicza albo pozwolenie na pracę. Zielonej karcie i wizom pracowniczym poświęciliśmy już osobne artykuły. Dziś zajmiemy się kwestią pozwolenia na pracę.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • kto musi ubiegać się o pozwolenie na pracę w USA (a kto nie),
 • kto nie może wnioskować o pozwolenie na pracę w Stanach,
 • gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać pozwolenie na pracę w USA,
 • jakie dokumenty są potrzebne,
 • ile wynosi opłata za rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na pracę w USA,
 • czy można jednocześnie ubiegać się o pozwolenie na pracę i numer ubezpieczenia społecznego,
 • jak długo trzeba czekać na pozwolenie na pracę w Stanach,
 • jak długo jest ważne pozwolenie na pracę w USA,
 • czy pozwolenie na pracę w Stanach można przedłużyć.

Kto musi ubiegać się o pozwolenie na pracę w USA (a kto nie)

Posiadaczom zielonych kart tudzież wiz pracowniczych wolno pracować w USA z założenia. Nie muszą więc oni dodatkowo ubiegać się o pozwolenie na pracę (ang. Employment Authorization Document, EAD). Potrzebują go jednak m.in.:

 • studenci chcący wziąć udział w płatnym stażu związanym z dziedziną, w której się kształcą (tzw. Optional Practical Training, OPT),
 • studenci, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i szukają pracy poza kampusem (studenci zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin na terenie kampusu uniwersyteckiego nie potrzebują EAD),
 • posiadacze niektórych tzw. wiz zależnych, a więc np. J-2, L-2 czy H-4 (wydaje się je mającym mniej niż 21 lat dzieciom stanu wolnego i współmałżonkom osób, które przebywają w Stanach Zjednoczonych na podstawie wiz J-1, L-1 czy wiz typu H),
 • posiadacze wiz narzeczeńskich*,
 • osoby oczekujące na decyzję w sprawie przyznania prawa stałego pobytu albo azylu w USA.

Uwaga: zanim zawnioskujesz o EAD, upewnij się, że twój status na to pozwala. W przeciwnym razie może zostać wszczęta przeciw tobie procedura deportacyjna. O zezwolenie na pracę nie mogą starać się chociażby podróżni przybywający do Stanów w ramach programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) ani posiadacze wiz biznesowo-turystycznych B-1/B-2.

W tym ostatnim przypadku przewidziano wyjątek tylko dla osobistych asystentów i członków personelu domowego (np. opiekunek, kucharzy), którzy podróżują wraz ze swoim pracodawcą, wypełniając w tym czasie swe obowiązki służbowe. Podczas składania wniosku o EAD muszą oni wykazać, że stałe miejsce ich zamieszkania znajduje się poza USA oraz że mają przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na swoim stanowisku (jeśli u danego pracodawcy pracują zaś mniej niż rok, trzeba ponadto wykazać, że zatrudniał on wcześniej kogoś w podobnym charakterze).

Przeczytaj: Jak zacząć pracować w USA?

Jak zdobyć pozwolenie na pracę w USA

Sam wniosek przyjmuje postać formularza I-765. Każda osoba pragnąca uzyskać pozwolenie na pracę w Stanach musi go wypełnić i złożyć w amerykańskim Urzędzie Imigracyjnym (US Citizenship and Immigration Services, USCIS). A ściślej: w jednym z jego oddziałów. W którym? To zależy od posiadanego aktualnie statusu. Np. studenci wysyłają wnioski do Teksasu, podczas gdy osoby oczekujące na przyznanie zielonej karty w oparciu o tzw. petycję rodzinną – do Chicago. Tabelkę z adresami przypisanymi do konkretnych sytuacji znajdziesz tutaj.

Potrzebne dokumenty

Wypełniony formularz I-765 należy wydrukować, podpisać i przesłać kurierem lub pocztą do właściwej filii USCIS, dołączając do niego:

 • 2 zdjęcia paszportowe zrobione w ciągu ostatniego półrocza,
 • kopię paszportu – strony ze zdjęciem, z wizą i ze stemplem wjazdowym,
 • adres w USA – do wysyłki przyznanego EAD (pozwolenie ma postać plastikowej karty ze zdjęciem i danymi posiadacza, przypomina nieco dowód osobisty czy prawo jazdy),
 • formularz I-94 – czyli dokument określający twój status wizowy, datę wjazdu do Stanów i datę, przed którą musisz ten kraj opuścić; jeśli urzędnik imigracyjny nie dał ci formularza I-94 przy wjeździe do USA, możesz pobrać dokument tutaj, klikając przycisk „GET MOST RECENT I-94”,
 • dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku – czek lub potwierdzenie nadania przekazu pieniężnego (ang. money order).

Dokumenty dodatkowe

W zależności od twojej sytuacji potrzebne mogą okazać się jeszcze inne dokumenty, takie jak:

 • formularz I-20 w przypadku studentów (więcej na jego temat przeczytasz w artykule „Wiza do USA dla studenta – krok po kroku”),
 • formularz DS-2019 w przypadku uczestników programu wymiany (posiadacze wizy J-1) oraz ich najbliższych,
 • CV,
 • dokument wykazujący związek z posiadaczem „wizy głównej” w przypadku osób legitymujących się wizą pochodną – czyli akt małżeństwa bądź akt urodzenia, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na angielski,
 • pismo poświadczające, że twoje przyszłe zarobki nie są potrzebne do utrzymania posiadacza „wizy głównej” (wzór takiego pisma znajdziesz chociażby tutaj),
 • formularz G-1145 – dzięki temu powiadomienia na temat zmiany statusu twojej sprawy otrzymasz mailem lub SMS-em.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na pracę w USA

Jak wspomniano, do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za jego rozpatrzenie. W tej chwili owa opłata wynosi 410 dolarów. W niektórych, dość specyficznych przypadkach doliczona do tego może zostać opłata za tzw. Biometrics Appointment, czyli zrobienie zdjęcia i pobranie odcisków palców w oddziale USCIS. Wynosi ona 85 dolarów i muszą ją wnieść:

 • osoby, które przybyły do Stanów, będąc dziećmi, i nie opuściły USA w wyznaczonym terminie („przesiedziały wizę”), co zdelegalizowało ich pobyt,
 • osoby, na które wystawiono imigracyjną petycję pracowniczą, a które znalazły się w trudnym położeniu, wymagającym znalezienia pracy dodatkowej (bez EAD nie wolno im podjąć zatrudnienia dla innego pracodawcy niż ten, który wystawił petycję i tzw. Affidavit of Support, czyli swoiste poręczenie),
 • małżonkowie takich osób i ich mające mniej niż 21 lat dzieci stanu wolnego.

Opłaty te nie podlegają zwrotowi – nawet wtedy, gdy wniosek o pozwolenie na pracę zostanie odrzucony.

Uwaga: nie musisz wnosić osobnej opłaty za formularz I-765, jeśli ubiegasz się jednocześnie o pozwolenie na pracę i prawo stałego pobytu.

Przeczytaj: Przekroczenie terminu dozwolonego pobytu w USA – skutki

Jak długo czeka się na wydanie pozwolenia na pracę w USA

Samo rozpatrywanie wniosku przez USCIS zajmuje około 90 dni*. Później może minąć natomiast jeszcze kilka tygodni, zanim dokument dotrze pocztą pod adres wskazany w formularzu. Jeśli w formularzu I-765 poproszono jednocześnie o nadanie numeru SSN, osobna przesyłka w tej sprawie pojawi się w ciągu 1-2 kolejnych tygodni.

W tym czasie można już rozglądać się za dowolną pracą, mając jednakże świadomość, że niektórzy pracodawcy nie będą nawet chcieli rozmawiać o zatrudnieniu, dopóki nie zobaczą twojego EAD (i SSN) na własne oczy. Amerykańskie przepisy są bowiem surowe nie tylko wobec osób podejmujących pracę bez pozwolenia, ale też wobec firm, które takie osoby zatrudniają. Co więcej, przykre konsekwencje mogą spotkać również pracodawcę, który przeoczy upływający termin ważności EAD swojego pracownika.

Jak długo ważne jest zezwolenie na pracę w USA

To, jak długo ważne jest wydane przez USCIS zezwolenie na pracę, zależy zaś głównie od statusu osoby, która się o nie ubiega. Termin ważności EAD nie może przy tym oczywiście przekroczyć terminu legalnego pobytu takiej osoby w USA.

Z reguły dokument wydaje się na rok. Można go przedłużyć, ponownie składając formularz I-765 – i wnosząc stosowną opłatę – przed wygaśnięciem ważności pozwolenia (maksymalnie pół roku wcześniej). Wolno wówczas pracować aż do podjęcia przez USCIS decyzji, nawet jeśli w międzyczasie ważność EAD już zdążyła wygasnąć.

*Osoby przybywające do Stanów na podstawie wizy narzeczeńskiej K-1 teoretycznie mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę, ale w praktyce może się okazać, że nie ma to wiele sensu. Wizy tego rodzaju przyznaje się bowiem na 90 dni – tyle samo zaś albo więcej czasu trwa wydanie EAD. Nawet gdyby zezwolenie wydano wcześniej, to będzie ono ważne… tylko do wygaśnięcia wizy. Lepiej więc poczekać ze złożeniem formularza I-765 aż do momentu aplikacji o zieloną kartę, zwłaszcza że składając oba podania naraz, nie trzeba uiszczać 410 dolarów opłaty za rozpatrzenie wniosku o EAD.

Zdjęcie: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.