Paszport biometryczny – zgodny z programem ruchu bezwizowego

Paszport biometryczny - zgodny z programem ruchu bezwizowego

Aby móc podróżować do USA w ramach programu ruchu bezwizowego, należy spełnić całkiem sporo wymogów. Kilka z nich dotyczy posiadanego przez ciebie paszportu.

Już za kilka miesięcy nasz kraj stanie się pełnoprawnym członkiem programu ruchu bezwizowego do USA (Visa Waiver Program, VWP). Oznacza to, że Polacy podróżujący do Stanów nie będą musieli wcześniej ubiegać się o wizę – o ile tylko jadą tam w celach służbowo-turystycznych lub na leczenie, a ich pobyt na miejscu potrwa nie dłużej niż 90 dni. Innym warunkiem, jaki należy spełnić, jest posiadanie odpowiedniego paszportu. Co to oznacza?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • co to jest paszport biometryczny,
 • jak sprawdzić, czy paszport jest biometryczny,
 • jakie dane zapisywane są w e-paszporcie,
 • dlaczego paszport zgodny z VWP musi mieć elektroniczny czip,
 • jak wyrobić paszport biometryczny w Polsce,
 • jakich pieczątek nie można mieć w paszporcie, chcąc podróżować do Stanów bez wizy,
 • jak długo musi być ważny paszport, aby można było z nim podróżować do USA w ramach VWP.

Paszport biometryczny

Po pierwsze, paszport zgodny z programem ruchu bezwizowego musi być wyposażony w elektroniczny czip, na którym zakodowano tzw. dane biometryczne. Taki paszport określa się więc zwykle mianem paszportu elektronicznego, e-paszportu lub paszportu biometrycznego, a oznacza na okładce poniższym symbolem:

Symbol paszportu biometrycznego

(Źródło: Ustraveldocs.com)

Czip montuje się w tylnej części okładki dokumentu – w tym miejscu jest ona wyraźnie sztywniejsza, nie należy jej jednak wyginać. O ile bowiem sam mikroprocesor, mający postać kwadratu o boku kilku milimetrów, dość trudno uszkodzić, o tyle cewka z miedzianego drutu, która pełni funkcję anteny umożliwiającej komunikację z urządzeniami do odczytu, jest znacznie bardziej wrażliwa na oddziaływanie mechaniczne.

Dane biometryczne

Zapisane na czipie dane biometryczne to informacje dotyczące biologicznych cech fizycznych posiadacza paszportu. Zaliczają się do nich chociażby:

 • układ linii papilarnych,
 • układ rysów twarzy,
 • wzór tęczówki oka.

W przeciwieństwie do cech takich jak wzrost albo kolor oczu czy włosów są one unikalne dla każdego człowieka, można więc dzięki nim znacznie bardziej precyzyjnie zidentyfikować tożsamość posiadacza dokumentu.

Tożsamość tę trudniej też „ukraść”, posługując się choćby skradzionym czy sfałszowanym paszportem. Z uwagi na obecność czipu bowiem istotnie trudniej go podrobić, zakodowane informacje są zaś dodatkowo zabezpieczone zarówno przed dostępem osób niepowołanych, jak i kopiowaniem czy podmianą (np. zdjęcia w skradzionym paszporcie, tak by przedstawiało ono nowego „właściciela” dokumentu).

Przeczytaj: Zgubiony/skradziony paszport z ważną wizą do USA

Paszporty biometryczne w Polsce

Wymóg, aby osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego posiadały paszport biometryczny, obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. E-paszporty jednak istnieją znacznie dłużej. Już pod koniec 2004 r. ich wydawania przez kraje członkowskie UE zażądała Rada Unii Europejskiej. Polska dostosowała się do jej rozporządzenia w tym zakresie w 2006 r.

Dane biometryczne w paszportach drukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych są kodowane elektronicznie w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Początkowo zapisywano w ten sposób tylko zdjęcie posiadacza paszportu, ale od 2009 r. elektroniczny zapis obejmuje również odciski palców (które w przeciwieństwie do fotografii nie są widoczne w papierowej wersji dokumentu). Paszporty wydane wcześniej zdążyły już stracić ważność, obecnie zaś w Polsce wydaje się już wyłącznie paszporty biometryczne.

To dlatego, gdy chcesz uzyskać tego typu dokument, musisz złożyć wniosek osobiście – i dać sobie zeskanować linie papilarne z dwóch palców wskazujących, kładąc je na specjalnym elektronicznym czytniku. Nie dotyczy to tylko dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, w przypadku których pobranie odcisków palców jest po prostu fizycznie niemożliwe (bo np. nie mają rąk). Więcej na temat całej procedury przeczytasz w artykule „Jak wyrobić paszport – krok po kroku”.

Wygoda dla urzędników i dla pasażerów

Posiadanie e-paszportu jest wymogiem programu ruchu bezwizowego podyktowanym nie tylko względami bezpieczeństwa, lecz również wygodą. Oprócz danych biometrycznych w mikroprocesorze zakodowane są informacje takie jak imię, nazwisko, płeć, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia oraz numer i ważność paszportu.

Dokonujący np. kontroli granicznej urzędnicy nie muszą więc wprowadzać każdorazowo danych do ewidencji ręcznie – wystarczy, że zeskanują paszport w specjalnym urządzeniu do odczytu elektronicznego lub optycznego, aby dane te znalazły się w systemie. Nie ma przy tym znaczenia, że dokument został wydany chociażby w Warszawie, a kontrola odbywa się w Hongkongu, bo wszędzie obowiązują te same standardy zapisu i odczytu danych z mikroprocesora, nad czym czuwa Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Wszystko to istotnie usprawnia obsługę pasażerów na całym świecie.

Paszport a kraje z czarnej listy

Ale obecność czipa to niejedyny dotyczący paszportu warunek, który musi zostać spełniony, aby jego właściciel mógł wybrać się do Stanów bez wizy. Zgodnie z amerykańską ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmowi (Terrorist Travel Prevention Act) z 2015 r. w ramach VWP nie wolno przekroczyć granicy USA osobom, których paszport został wydany w Iraku, Iranie, Sudanie lub Syrii.

Mało tego, nawet jeżeli w polskim paszporcie masz tylko wizę lub pieczątkę któregokolwiek z tych krajów – a także Jemenu i Libii – uzyskaną po 1 marca 2011 r., przed zjawieniem się w Stanach musisz uzyskać wizę do USA (co też może nie być łatwe). Ograniczenia te nie dotyczą wyłącznie osób, które podróżowały do wymienionych państw:

 • w ramach służby wojskowej pełnionej w siłach militarnych kraju należącego do VWP lub
 • w związku z wykonywaniem obowiązków pełnoetatowego pracownika rządu kraju należącego do VWP.

Ważność paszportu

Na koniec warto wspomnieć, że paszport zgodny z programem ruchu bezwizowego powinien być ważny jeszcze przez co najmniej sześć miesięcy po zakończeniu planowanego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Wymóg ten jednak nie dotyczy obywateli państw należących do tzw. Six Month Club – w tym Polski. Polacy powinni więc liczyć się tylko z tym, że jeśli przekraczają amerykańską granicę z paszportem ważnym jeszcze przez 90 dni lub mniej, to maksymalny czas ich pobytu w Stanach w ramach VWP zostanie skrócony i będą musieli opuścić USA najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności dokumentu.

Przeczytaj: Ruch bezwizowy do USA – wady i zalety

Zdjęcie: Materiały własne

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.