Jak wypełnić deklarację celną przed wjazdem do USA

Jak wypełnić deklarację celną przed wjazdem do USA

Wypełnienie deklaracji celnej przed wjazdem do USA nie jest trudne, ale pewne jej punkty rodzą czasami wątpliwości. Objaśniamy więc wszystko krok po kroku.

Kiedy w paszporcie masz już wreszcie upragnioną wizę amerykańską, niestety nie oznacza to jeszcze końca formalności, jakich należy dopełnić, udając się do USA. Czeka cię jeszcze rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym, a w międzyczasie – wypełnienie deklaracji celnej. Na szczęście trwa ono tylko kilka minut i nie jest niczym trudnym. Niektóre punkty formularza potrafią jednak budzić pewne wątpliwości, wyjaśniamy więc wszystko krok po kroku, aby nic cię nie zaskoczyło.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest deklaracja celna i po co się ją wypełnia,
 • ile wynosi maksymalna kara za podanie w deklaracji celnej nieprawdziwych informacji,
 • w jaki sposób należy wypełnić deklarację celną,
 • skąd wziąć formularz deklaracji celnej,
 • czy deklarację celną można wydrukować samemu,
 • czy można wypełnić deklarację celną w formie elektronicznej,
 • kiedy nie trzeba wypełniać deklaracji celnej,
 • jakie pytania zawiera deklaracja celna,
 • kto musi wypełnić drugą stronę formularza.

Co to jest deklaracja celna i po co się ją wypełnia

Deklaracja celna to niewielki druk, który trzeba wypełnić przed przekroczeniem granicy innego kraju. Przemieszczając się swobodnie po Unii Europejskiej, zdążyliśmy już nieco odwyknąć od tego typu procedur, jednak wciąż obowiązują one „na dłuższych dystansach”, w tym podczas podróży do USA. Formularze wydawane przez służby celne różnych państw różnią się od siebie wyglądem, zasadniczo jednak każdy zawiera od kilku do kilkunastu pytań na temat podróżujących osób, pokonywanej przez nich trasy oraz przedmiotów, które ze sobą wiozą.

Powodem, dla którego wypełnia się deklaracje celne, jest wbrew pozorom nie utrudnienie, lecz usprawnienie procesu kontroli granicznej. Dzięki deklaracjom nie trzeba dokładnie przeszukiwać każdego podróżnego z osobna na okoliczność przewożenia rzeczy niedozwolonych lub wymagających oclenia. Wystarczy robić to wyrywkowo, co zdecydowanie ułatwia pracę stacjonujących w punktach granicznych urzędników. Jeśli podczas takiego wyrywkowego przeszukania okaże się, że zawartość bagażu nie odpowiada informacjom podanym w deklaracji celnej, na jego właściciela może zostać nałożona kara. W Stanach Zjednoczonych potrafi ona wynieść nawet 10 tysięcy dolarów!

Jak i kiedy należy wypełnić deklarację celną

Jeśli chodzi o samą deklarację celną obowiązującą przy wjeździe do USA, to obecnie istnieją trzy sposoby jej wypełnienia:

 • Formularz w wersji papierowej, rozdawany nieodpłatnie pasażerom samolotu lub statku przez personel pokładowy. Należy wypełnić go czytelnie, pismem drukowanym, używając długopisu lub pióra (nie ołówka!) i odpowiadając na WSZYSTKIE pytania zawarte na pierwszej stronie. Formularze rozdawane w Polskich Liniach Lotniczych LOT występują zarówno w angielskiej, jak i w polskiej wersji językowej. Inni przewoźnicy mogą dysponować jedynie wersją angielską. Pamiętaj, że w razie ewentualnych pytań, problemów lub wątpliwości zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu deklaracji celnej stewarda bądź stewardessę.
 • Wydruk ze strony Urzędu Celnego i Służby Granicznej Stanów Zjednoczonych (US Customs and Border Protection, US CBP*). Plik do pobrania w wersji polskiej znajdziesz tutaj, natomiast w wersji angielskiej – tutaj. Aby go otworzyć, musisz mieć zaktualizowany program Adobe Acrobat Reader. Formularz można wydrukować na zwykłej, czarno-białej drukarce i wypełnić ręcznie jw., ewentualnie wypełnić przed wydrukowaniem na komputerze, a następnie tylko podpisać. Uwaga: choć możliwość samodzielnego druku deklaracji celnej wprowadzono w lipcu 2016 r., to w praktyce może się okazać, że urzędnik imigracyjny takiego formularza nie uzna i poleci wypełnić kolejny. W takiej sytuacji wypełniony na spokojnie w domu wydruk można potraktować wówczas jako swoistą ściągawkę – jego przepisanie zajmie niespełna minutę.
 • Formularz w formie elektronicznej. Rozwiązanie to obowiązuje w tej chwili tylko na niektórych lotniskach.

W czerwcu 2019 r. wprowadzono udogodnienie pozwalające nie wypełniać deklaracji celnej w ogóle, jeśli osoba podróżująca do USA nie przewozi żadnych produktów wymagających zgłoszenia lub oclenia. Ponieważ zmiana w przepisach jest stosunkowo świeża, najlepiej jednak przygotować się mimo wszystko na wypełnienie formularza również w takiej sytuacji.

Gdy podróżujesz z partnerem lub rodziną, wystarczy, że tylko jedno z was wypełni deklarację, w punkcie 3 (p. niżej) podając liczbę osób towarzyszących. Wypełniony dokument należy wręczyć urzędnikowi imigracyjnemu wraz z paszportem do kontroli po przylocie do Stanów.

Wzór formularza deklaracji celnej:

Deklaracja celna do USA - formularz

Żródło: https://interameryka.com/wp-content/uploads/2018/05/Deklaracja-Cela.pdf

Pytania zawarte w deklaracji celnej – krok po kroku

Poniżej dokładnie objaśniamy kolejne punkty deklaracji celnej obowiązującej przy wjeździe do USA. Dzięki temu z łatwością poradzisz sobie z jej wypełnieniem, nawet jeśli niezbyt biegle mówisz po angielsku, a formularz otrzymasz w tym właśnie języku.

1Family NameNazwisko
First (given)Imię
MiddleDrugie imię

 

2Birth Date – data urodzenia, w formacie: Month – miesiąc, Day – dzień, Year – rok

Zwróć uwagę, że obowiązuje tu amerykański system zapisu dat, w którym – inaczej niż w europejskim – najpierw wpisuje się miesiąc, a dopiero potem dzień.

3Number of Family Members Traveling with youLiczba podróżujących z tobą członków rodziny

Przez „rodzinę” należy tu rozumieć osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, spokrewnione lub pozostające w związku (niekoniecznie małżeńskim), a także rodziny adopcyjne.

4(a) U.S. Street Address (hotel name/ destination), (b) City, (c) StateAdres, pod którym będziesz mieszkać w USA, w formacie: (a) ulica, (b) miasto, (c) stan

Może to być adres krewnych, u których się zatrzymasz, albo hotelu, w którym masz zarezerwowany nocleg. Jeśli planujesz nocować w więcej niż jednym miejscu, podaj pierwszy adres na swojej trasie.

5Passport issued by (country)Kraj wydania twojego paszportu
6Passport numberNumer tego paszportu
7Country of ResidenceKraj, w którym mieszkasz na stałe

 

8Countries visited on this trip prior to U.S. ArrivalPaństwa odwiedzone podczas podróży przed przyjazdem do USA

Wymienić należy tu wszystkie państwa na trasie między krajem stałego pobytu a USA (łącznie z międzylądowaniami), ewentualnie odwiedzone od ostatniej wizyty w Stanach, jeśli żadnym z nich nie był kraj stałego pobytu. Przykład: jesteś z Polski i lecisz z Warszawy do Nowego Jorku (z godzinną przesiadką w Londynie), żeby spędzić tam dwa dni, następnie udać się na wycieczkę do Meksyku i Gwatemali, a na koniec wrócić znów przez Stany do Polski. Podczas pierwszego lotu do USA wpisać musisz: „Polska, Wielka Brytania” (albo „Poland, UK”), a podczas kolejnego: „Meksyk, Gwatemala” (albo „Mexico, Guatemala”).

9Airlines/Flight No. or Vessel NameNazwa linii lotniczych/numer lotu (znajdziesz go na karcie pokładowej) albo nazwa statku, jeśli do USA udajesz się drogą morską

 

10The primary purpose of this trip is business: Yes/NoCzy głównym celem podróży są sprawy służbowe: Tak/Nie

 

11I am (we are) bringingPrzewożę (przewozimy)
afruits, vegetables, plants, seeds, food, insects: Yes/Noowoce, warzywa, rośliny, nasiona, jedzenie, owady: Tak/Nie
Uwaga: musisz zaznaczyć „Tak”, nawet jeśli przewozisz tylko w pełni „legalne” produkty, takie jak choćby kupione na lotnisku w strefie bezcłowej batoniki. W końcu jest to jedzenie. Jakiś czas temu dość głośno było o pewnej kobiecie, która na pokładzie samolotu w ramach posiłku otrzymała jabłko. Wrzuciła je do plecaka, nie zgłaszając tego w deklaracji celnej. Gdy znaleziono owoc podczas wyrywkowej kontroli, musiała zapłacić 500 dolarów kary za podanie w formularzu nieprawdziwych informacji.
bmeat, animals, animal/wildlife products: Yes/Nomięso, zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego: Tak/Nie
Żywe zwierzęta, jak psy czy koty, można wwozić do USA, przestrzegając ściśle określonych procedur. Jeśli zaś chodzi o „produkty pochodzenia zwierzęcego”, to nie musisz zgłaszać skórzanej torebki, kurtki czy butów – ale już np. poroże jelenia owszem. Tego ostatniego zresztą właściwie nie możesz ot tak wwieźć do Stanów. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czego nie wolno wwozić do USA”.
cdisease agents, cells cultures, snails: Yes/Noczynniki chorobotwórcze, hodowle komórkowe, ślimaki: Tak/Nie
Tego rodzaju „przedmioty” przewozić można przez granice tylko w wyjątkowych sytuacjach, przestrzegając ściśle określonych procedur.
dsoil or have been on farm/ranch/pasture: Yes/Nopróbki gruntu lub mam(y) za sobą wizytę na pastwisku/w gospodarstwie rolnym: Tak/Nie

 

12I have (we have) been in close proximity of (such as touching or handling) livestock: Yes/NoMam(y) za sobą styczność ze zwierzętami domowymi lub gospodarskimi: Tak/Nie.

Podobnie jak w punkcie 11 chodzi o to, by nie wwieźć do USA nic, co mogłoby stanowić zagrożenie mikrobiologiczne dla tamtejszych gatunków roślin i zwierząt.

13I am (we are) carrying currency or monetary instruments over $10,000 or foreign equivalent: Yes/NoPrzewożę (przewozimy) gotówkę lub papiery wartościowe o wartości przekraczającej 10 tys. dolarów (bądź równowartość tej kwoty w innej walucie): Tak/Nie

Do Stanów można legalnie wwieźć każdą sumę pieniędzy – w monetach, banknotach, czekach podróżnych i bankowych, akcjach i obligacjach czy przekazach bankowych – jednak powyżej wspomnianej kwoty należy to zgłosić. W przeciwnym razie całość może zostać skonfiskowana, a podróżni – aresztowani.

14I have (we have) commercial merchandise (articles for sale, samples used for soliciting orders or goods that are not considered personal effect): Yes/NoMam(y) ze sobą towary handlowe (produkty na sprzedaż lub ich próbki przeznaczone do promocji, ewentualnie inne przedmioty nie do osobistego użytku): Tak/Nie

 

15RESIDENTS – total value of all goods (including commercial merchandise) you or any family members traveling with you have purchased or acquired abroad (including gifts for someone else, but not items mailed to the United States) and are bringing into the United States is…Dotyczy MIESZKAŃCÓW USA – łączna wartość wszystkich dóbr (w tym tych, do których odnosi się punkt 14, oraz prezentów dla osób trzecich) zakupionych lub pozyskanych za granicą przez ciebie lub twoich towarzyszy podróży i wwożonych teraz do USA wynosi…
Jak widać, deklarację celną muszą wypełnić nie tylko przybysze z zagranicy, ale też obywatele USA oraz osoby posiadające tzw. zieloną kartę, czyli prawo stałego pobytu w tym kraju.
VISITORS  the total value of all articles that will remain in U.S. inclucing commercial merchandise is…Dotyczy PRZYJEZDNYCH – łączna wartość wszystkich przedmiotów, które pozostawisz w USA, w tym rzeczy na sprzedaż, wynosi…

Wartość należy podać w dolarach, uwzględniając cenę nabycia dóbr. Jeśli nie przewozisz nic cennego lub wymagającego deklaracji, w tym polu postaw poziomą kreskę.

Druga strona formularza

Jeśli natomiast wieziesz ze sobą np.:

 • cenne prezenty,
 • przedmioty nieprzeznaczone do użytku osobistego o wartości przekraczającej 200 dolarów,
 • alkohol lub papierosy w ilościach większych niż przepisowe (zob. „Czego nie wolno wwozić do USA”),
 • dwa lub więcej identycznych przedmiotów (przez co urzędnik dokonujący kontroli może przypuszczać, że są one przeznaczone na sprzedaż),

musisz je wypisać w tabelce na drugiej stronie formularza deklaracji celnej. Pamiętaj, aby uwzględnić zawartość bagażu nie tylko podręcznego, ale też rejestrowanego, jak również dobra zakupione na pokładzie samolotu lub w strefie bezcłowej na lotnisku.

Jeśli w którymkolwiek punkcie od 11 do 14 zaznaczysz „Tak”, możesz spodziewać się dalszej kontroli. Nie ma co jednak w deklaracji celnej oszukiwać, bo (jak wspomniano wyżej) kontrola może cię i tak spotkać. Prawdziwość informacji podanych w formularzu – a także zapoznanie się z widocznymi na jego odwrocie informacjami na temat odpowiedzialności karnej – poświadczasz zaś własnoręcznym podpisem w polu znajdującym się u dołu, nad słowem „Signature”. Obok powinna się znaleźć data wjazdu do USA.

*Nazwa US Customs and Border Protection bywa też tłumaczona na polski m.in. jako Urząd ds. Ochrony Celnej i Granic lub Urząd Celny i Ochrony Granic.

Zdjęcie: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.