Jak wygląda wiza do USA

Jak wygląda wiza do USA

Czy wiesz dokładnie, jak wygląda wiza do USA i co oznaczają poszczególne jej elementy? Przeczytaj artykuł, w którym opisujemy każdy szczegół tego dokumentu.

Nie masz jeszcze wizy do USA, a ciekawi cię, jak też właściwie wygląda ten dokument? A może już to wiesz, ale po uważnym przyjrzeniu się przeznaczenie niektórych widocznych na wizie elementów wciąż pozostaje dla ciebie zagadką? W każdym z przypadków warto przeczytać poniższy artykuł. Opisujemy w nim bowiem dokładnie, jak wygląda wiza do USA i czemu mają służyć jej poszczególne fragmenty.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • jaką formę fizyczną przyjmuje wiza do USA,
 • jakie kształty, kolory i wizerunki pojawiają się na wizie do USA,
 • które elementy utrudniają sfałszowanie wizy do USA,
 • co oznaczają poszczególne informacje znajdujące się na wizie do USA,
 • który numer jest numerem wizy do USA,
 • co może się znaleźć w polu „Annotation”,
 • co oznaczają gwiazdki pod zdjęciem w wizie do USA (i czterocyfrowy kod binarny przy dacie jej ważności),
 • do czego służy dwuwersowy ciąg znaków w dolnej części wizy,
  jak wygląda „prawdziwa” wiza do USA.

Dokumenty mogą przybierać bardzo różną postać fizyczną. Paszport to na przykład niewielka książeczka, podczas gdy choćby dowód osobisty (ten wydawany w Polsce) to płaski kawałek plastiku podobny nieco do karty płatniczej. Wiza do USA – a właściwie: promesa wizowa – to natomiast naklejka umieszczana trwale na jednej ze stron paszportu. Jej rozmiar pozwala wypełnić całą taką stronę.

Jak wygląda naklejka z wizą – kształty, kolory, obrazki

Lewy dolny róg naklejki, a także przylegający do niego krótszy bok są wycięte w ząbki i nieregularne fale. Jest to element tyleż ozdobny, co utrudniający sfałszowanie dokumentu, podobnie jak umieszczone na wizie skomplikowane wzory, fragmenty tekstu amerykańskiej konstytucji czy wizerunki Kapitolu w Waszyngtonie i pomnika Abrahama Lincolna.

Obrazki w tle są jasne i wielokolorowe, podczas gdy znajdujące się w górnej części obramowanie z napisami „VISA” i „United States of America” jest bardziej wyraziste i utrzymane w barwach widocznych na fladze USA: granatowym, czerwonym i złotym (jak gwiazdki). Specyficzny układ wizualny, a także charakterystyczna sztywność naklejki ułatwiają znalezienie amerykańskiej wizy w paszporcie zarówno jego posiadaczowi, jak i sprawdzającym dokument urzędnikom.

W lewej części, pod napisem „VISA”, znajduje się fotografia osoby, której przyznano wizę. Jest ona wydrukowana w specyficzny sposób, tak by utrudnić popełnienie ewentualnego fałszerstwa. Również sama fotografia spełnia rozmaite wymogi, o czym pisaliśmy szerzej w artykule „Zdjęcie do wizy do USA”.

Jakie informacje zawiera wiza i jak je interpretować

Na prawo od zdjęcia umieszczone są natomiast kluczowe dane dotyczące wizy i jej posiadacza, oznaczone w języku angielskim:

 • Issuing Post Name – miejsce wydania wizy (zazwyczaj miasto, w którym znajduje się wydająca ją amerykańska placówka dyplomatyczna)
 • Surname – nazwisko osoby, której przyznano wizę
 • Given Name – imię lub imiona tej osoby
 • Passport Number – numer paszportu
 • Sex – płeć posiadacza wizy (M – masculine – męska; F – feminine – żeńska)
 • Birth Date – data urodzenia posiadacza wizy, wyrażona sekwencją liczb i pierwszych trzech liter angielskiej nazwy miesiąca – np. 15DEC1989 oznacza 15 grudnia (December) 1989 r.
 • Nationality – narodowość posiadacza wizy, wyrażona trzyliterowym skrótem (w przypadku narodowości polskiej będzie to po prostu „POL”)
 • Entries – tutaj umieszcza się informację na temat tego, ile razy można z daną wizą próbować wjechać do USA; może to być zarówno konkretna liczba, np. 2 (co oznacza, że posiadaczowi wizy wolno ubiegać się z nią o wjazd do Stanów Zjednoczonych tylko dwukrotnie), jak i litera, np. S (single – wjazd jednorazowy) albo M (multiple – wjazd wielokrotny)
 • Issue Date – data wydania wizy, wyrażona sekwencją liczb i pierwszych trzech liter angielskiej nazwy miesiąca – np. 20JUN2018 oznacza 20 czerwca (June) 2018 r.
 • Expiry Date – data wygaśnięcia ważności wizy, wyrażona sekwencją liczb i pierwszych trzech liter angielskiej nazwy miesiąca – np. 03AUG2025 oznacza 3 sierpnia (August) 2025 r.; jest to ostatni dzień, w którym można ubiegać się o wjazd do USA z daną wizą, co nie musi mieć nic wspólnego z długością dozwolonego pobytu w Stanach Zjednoczonych (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jak długo ważna jest wiza do USA”)
 • Visa Type/Class – rodzaj i klasyfikacja wizy; np. B1/B2 oznacza najpopularniejszą wizę służbowo-turystyczną (o innych pisaliśmy w artykule „Rodzaje wiz do USA”); znajdująca się obok, wpisana inną czcionką i pogrubiona litera dotyczy nie tyle wizy, ile paszportu jej posiadacza (np. R – regular – zwykły paszport; D – diplomatic – paszport dyplomatyczny)
 • Control Number – numer kontrolny stanowiący dla właściwych organów informację na temat wydania dokumentu; UWAGA: TO NIE JEST NUMER WIZY!
Jak czytać wizę do USA
Źródło: https://travel.state.gov

Numer wizy do USA

Jeśli ktoś kiedyś poprosi cię o numer wizy do USA (mogą to zrobić np. linie lotnicze), będzie mu chodziło nie o numer kontrolny, ale o jedyną informację na wizie wydrukowaną na czerwono. Numer wizy do USA to sekwencja ośmiu znaków (cyfr, ewentualnie jednej litery i siedmiu następujących po niej cyfr) umieszczona w dolnej części naklejki po prawej stronie. W starszych dokumentach numer wizy znajdował się mniej więcej na środku, jednak również składał się z ośmiu znaków i miał kolor czerwony.

Pole „Annotation”

W tym miejscu mogą zostać umieszczone dodatkowe informacje, takie jak choćby numer SEVIS i nazwa szkoły w przypadku wiz studenckich (więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Wiza do USA dla studenta – krok po kroku”), nazwa pracodawcy w przypadku wiz pracowniczych czy dane osoby bądź instytucji zapraszającej posiadacza wizy do Stanów na podstawie tzw. petycji, a także data wygaśnięcia tej ostatniej.

W polu „Annotation” mogą się też znaleźć rozmaite restrykcje dotyczące danej osoby (np. zapis, że może ona starać się o wjazd do USA tylko w konkretnym mieście lub przebywać w Stanach tylko przez określony czas) albo adnotacje takie jak „Clearance Received” oraz „Department Authorization”, które oznaczają, że konsul wydający dokument natrafił na pewne nieścisłości, ale mimo to postanowił wizę przyznać (np. wyjaśniwszy sprawę z odpowiednią instytucją).

Gwiazdki pod zdjęciem i czterocyfrowy numer przy dacie ważności

Pod zdjęciem posiadacza wizy mogą (choć nie muszą) znajdować się gwiazdki. Ich przeznaczenie nie jest jasne, co stanowi przyczynek do rozmaitych spekulacji. Dość łatwo jednak na licznych przykładach dowieść, że spekulacje te są nieprawdziwe. Jedna z teorii głosi na przykład, że liczba gwiazdek odpowiada liczbie złożonych wcześniej wniosków wizowych. Inna – że im więcej gwiazdek, tym dana osoba jest bardziej „podejrzana”, należy więc w jej przypadku przeprowadzać wnikliwsze kontrole i sprawować nad nią pilniejszy nadzór. Po pierwsze jednak ujawnianie tego typu informacji w oficjalnych dokumentach bynajmniej nie leży w interesie różnego rodzaju służb. Po drugie zaś teoria ta raczej nie przystaje do faktów takich jak ten, że kilkuletnie dzieci miewają w wizach po dwie gwiazdki, podczas gdy ich rodzice – po jednej.

Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że tajemnicze gwiazdki mają za zadanie dodatkowo utrudniać ewentualne fałszowanie wiz. M.in. właśnie dzięki temu, że nie wiadomo, na jakiej zasadzie są umieszczane są (bądź nie) w dokumencie. Podobną funkcję pełni zapewne też czterocyfrowy numer znajdujący się w tej samej linijce co data wydania i wygaśnięcia ważności wizy. Można przypuszczać, że jest on rewidowany komputerowo, z uwagi na jego binarność, czyli to, że składa się on tylko z zer i/albo jedynek. Nie wiadomo już jednak, co decyduje o ich kolejności.

Dwuwersowy ciąg znaków w dolnej części wizy

Na pewno zaś do automatycznego odczytu przeznaczony jest dwuwersowy ciąg znaków znajdujący się w dolnej części wizy. W mniej lub bardziej enigmatyczny sposób zawarte są w nim przede wszystkim informacje dotyczące dokumentu i jego posiadacza rozwinięte powyżej. Takie, a nie inne umiejscowienie zakodowanych danych umożliwia sprawne zeskanowanie jedynie krawędzi (nie zaś całości) wizy w specjalnym urządzeniu. Podobny ciąg znaków widnieje na dole paszportowej strony ze zdjęciem.

Sprawdź poprawność danych na wizie

Informacje podane na owej stronie muszą się zgadzać z tymi podanymi na wizie. Zaraz więc po otrzymaniu paszportu z nowo wklejoną wizą do USA trzeba tę zgodność sprawdzić, zwracając jednocześnie uwagę, czy dane dotyczące samej wizy (zwłaszcza jej rodzaj i data ważności oraz ewentualne adnotacje) zostały wprowadzone poprawnie. Jeżeli cokolwiek się nie zgadza, należy jak najszybciej zgłosić to w ambasadzie bądź konsulacie, gdzie wizę wydano. W przeciwnym razie na granicy amerykańskiej mogą pojawić się problemy, skutkujące nawet odmową wjazdu do USA.

Jak wygląda „prawdziwa” wiza do USA

Na wstępie zaznaczyliśmy, że opisywany jest w tym artykule wygląd nie tyle wizy, ile promesy wizowej. A jak wygląda sama wiza? No cóż, jest znacznie mniej efektowna. To po prostu wbijana do paszportu owalna pieczątka, na której widnieją:

 • napis „DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY – U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION” – czyli nazwa Urzędu Celnego i Ochrony Granic (tłumaczona też czasem jako Urząd ds. Ochrony Celnej i Granic lub Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych) oraz jego jednostki nadrzędnej, czyli Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego,
 • numery konkretnej pieczątki,
 • napis „ADMITTED” – czyli: „wydano zezwolenie [na wjazd do USA]”
 • znajdujący się tuż pod nim trzyliterowy kod konkretnego punktu granicznego (ang. port of entry),
 • data wjazdu do USA – wbijana najczęściej przy użyciu czerwonego tuszu,
 • rodzaj wizy – może być nieco inny od tego podanego w promesie; np. jeśli promesę wydano w kategorii B1/B2, czyli służbowo-turystycznej, ale do Stanów jedziesz tylko po to, by zwiedzać, na pieczątce znajdzie się już jedynie B2,
 • data, do której trzeba opuścić Stany Zjednoczone – czyli dozwolony czas pobytu w USA.

Zdjęcia: Materiały własne, Travel.state.gov.

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.