Formularz DS-160 – wniosek wizowy do USA

Formularz DS-160 - wniosek wizowy do USA

Starając się o jakikolwiek rodzaj nieimigracyjnej wizy do USA, musisz zacząć od wypełnienia wniosku wizowego, czyli formularza DS-160. Co trzeba o nim wiedzieć?

Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych etapów starania się o wizę do USA jest wypełnienie i złożenie wniosku wizowego, czyli słynnego formularza DS-160. Zawiera on dziesiątki szczegółowych pytań, a udzielenie odpowiedzi na wszystkie potrafi zająć parę godzin. Dla wielu osób to dość stresujący proces, poniżej podpowiadamy więc, jak się do niego przygotować i czego należy się spodziewać.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • gdzie znaleźć formularz DS-160,
 • kto i kiedy musi złożyć wniosek o wydanie wizy do USA,
 • czy pytania zawarte we wniosku wizowym są po polsku, czy po angielsku – i w jakim języku należy udzielać odpowiedzi,
 • co jest potrzebne do wypełnienia wniosku wizowego,
 • czy można przerwać wypełnianie wniosku wizowego i wrócić do niego za jakiś czas,
 • czy starając się o wizę po raz kolejny, trzeba wypełnić cały formularz DS-160 od nowa,
 • z jakich sekcji składa się formularz DS-160 – i jakie pytania zawiera każda z nich,
 • czy trzeba odpowiadać na wszystkie pytania we wniosku wizowym,
 • w jaki sposób złożyć wypełniony wniosek o wydanie wizy.

Formularz DS-160 wypełnia się i składa online, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej stworzonej przez amerykański Departament Stanu. W prawym górnym rogu ekranu znajdziesz tam rozwijane menu, z którego wybrać można język polski. Dzięki temu po kliknięciu w okrągłą niebieską ikonkę z literą „i” umieszczoną przy niektórych pytaniach wyświetli się polskie tłumaczenie terminów, które zostały w nich użyte. Cały formularz jednak zasadniczo jest po angielsku i w tym też języku należy wpisywać odpowiedzi. Polskich znaków wolno użyć wyłącznie w polu „Full Name in Native Alphabet”, dotyczącym imienia i nazwiska osoby składającej wniosek.

Kto i kiedy powinien wypełnić formularz DS-160

Złożyć go zaś musi każdy, kto ubiega się o wizę – również dzieci, choć w ich imieniu formularz DS-160 mogą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli do Stanów wybiera się cała rodzina, ewentualnie grupa osób niekoniecznie ze sobą spokrewnionych, można zaznaczyć to po wysłaniu pierwszego wniosku. Wówczas niektóre informacje zostaną automatycznie wprowadzone do formularza utworzonego dla kolejnej osoby, co znacząco przyspieszy jego wypełnianie (w razie potrzeby dane te można edytować).

Wniosek o wydanie wizy należy złożyć przed wniesieniem opłaty wizowej i umówieniem się na spotkanie w konsulacie bądź ambasadzie USA (w obu przypadkach będzie potrzebne potwierdzenie złożenia wniosku).

Przed wypełnieniem wniosku

Natomiast przed przystąpieniem do wypełniania formularza DS-160 warto generalnie zapoznać się z procedurą wizową (np. czytając artykuł „Wiza do USA – krok po kroku”), a także przygotować:

 • paszport;
 • informacje na temat planowanej podróży i pobytu w USA – nie muszą być bardzo dokładne; na stronie amerykańskiej ambasady można przeczytać wręcz, że z zakupem biletów lotniczych czy dokonaniem rezerwacji w hotelu lepiej powstrzymać się do momentu przyznania wizy;
 • informacje na temat poprzednich podróży do USA (zwłaszcza daty) oraz ogólnie podróży zagranicznych w ostatnich 5 latach*;
  informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia – obecnego, a także poprzednich miejsc pracy*,
 • informacje lub dokumenty potrzebne przy staraniu się o konkretny rodzaj wizy – np. numer SEVIS i formularz I-20 bądź DS-2019 w przypadku wiz studenckich czy formularz I-129 w przypadku wiz pracowniczych;
 • elektroniczne zdjęcie spełniające wymogi fotografii wizowej (zob. „Zdjęcie do wizy do USA”).

To ostatnie musi też spełniać ściśle określone wymogi techniczne. Sprawdzisz, czy tak jest, klikając napis „Test Photo” na wspomnianej stronie, jeszcze przed wypełnieniem wniosku, ale już po wskazaniu, w której placówce ma się odbyć rozmowa z konsulem USA. Nie martw się, jeśli zaznaczysz np. ambasadę w Warszawie, a potem okaże się, że jednak wygodniej będzie ci stawić się na spotkanie w konsulacie w Krakowie – wciąż będzie to możliwe.

Zarówno wybór placówki, jak i napis „Test Photo” znajdziesz po prawej stronie ekranu, podobnie jak pole na wpisanie kodu CAPTCHA (dowód na to, że nie jesteś robotem) oraz przycisk „START AN APPLICATION” otwierający stronę z nowym formularzem. W jej prawym górnym rogu znajdziesz numer wniosku, a niżej ustalisz odpowiedź na wybrane pytanie pomocnicze.

Formularz DS-160 - strona główna
Źródło: https://ceac.state.gov/GenNIV

Czy można przerwać wypełnianie wniosku i wrócić do niego za jakiś czas

Te dwie informacje będą potrzebne, jeśli zechcesz wrócić do wypełniania formularza po przerwie, zerwaniu połączenia z internetem, przypadkowym zamknięciu okna przeglądarki lub wygaśnięciu sesji (które potrafi nastąpić całkiem szybko). Można to zrobić w ciągu 30 dni, klikając na stronie głównej przycisk „RETRIEVE AN APPLICATION”. Otworzy się wówczas ta strona wniosku, która była wypełniana jako ostatnia.

Formularz DS-160 składa się bowiem z kilku sekcji. Gdy przechodzisz do każdej kolejnej – po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania i kliknięciu przycisku „Next” u dołu strony – dotychczas wprowadzone dane zostają zapisane automatycznie w systemie. Można też skorzystać z przycisku „Save”, dzięki któremu formularz zapiszesz w postaci pliku na dysku komputera. W takiej formie wgrywa się go na stronie głównej, klikając „UPLOAD AN APPLICATION”. Ta opcja przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy o wizę do USA wnioskujesz na tyle często, że twoje odpowiedzi na pytania pozostają takie same lub zmieniają się tylko w niewielkim stopniu.

Co zawiera formularz DS-160

Same pytania podzielono na wspomniane sekcje:

 1. Personal Information – dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, narodowość czy numer PESEL;
 2. Travel Information – informacje na temat planowanej podróży do Stanów; w tym miejscu wskazać należy przewidywany czas i cel pobytu w USA, a więc też rodzaj potrzebnej wizy (zob. „Rodzaje wiz do USA”), jak również adres, pod którym się zatrzymasz, oraz osobę lub instytucję opłacającą wyjazd;
 3. Travel Companions Information – informacje na temat twoich towarzyszy podróży, tj. dane osób, z którymi wybierasz się do Stanów (wraz ze wskazaniem, co was łączy), ewentualnie nazwa grupy, w ramach której udajesz się do USA;
 4. Previous U.S. Travel Information – informacje na temat poprzednich wyjazdów do Stanów, otrzymanych dotychczas wiz, problemów z wjazdem do USA czy petycji wystawionych w związku z ubieganiem się o wizę imigracyjną;
 5. Address and Phone Information – dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania (i ewentualnie adres korespondencyjny, jeżeli jest inny), telefon, adres e-mail, a od 2019 r. także nazwy, pod jakimi można znaleźć twoje konta w mediach społecznościowych;
 6. Passport Information – dane na temat twojego paszportu, takie jak numer, data i miejsce wydania czy termin ważności, a także informacja o ewentualnym zaginięciu lub kradzieży paszportu w przeszłości;
 7. U.S. Point of Contact Information – dane znajdującej się na terenie USA osoby lub instytucji, z którą można się będzie skontaktować w sprawie potwierdzenia twojej tożsamości;
 8. Family Information – dane rodziców (biologicznych lub adopcyjnych) oraz informacje na temat tego, czy w Stanach Zjednoczonych przebywają obecnie twoi krewni;
 9. Present Work/Education/Training Information – informacje na temat aktualnego zajęcia, ewentualnie szkoły, do której uczęszczasz, bądź miejsca pracy (wraz z podaniem miesięcznych zarobków);
 10. Security and Background – na pytania w tej sekcji odpowiada się, zaznaczając „tak” lub „nie”, ewentualnie dodając kilka słów wyjaśnienia, jeżeli po wybraniu którejś z opcji okaże się to konieczne; sekcja podzielona jest na kilka części, zawiera zaś pytania dotyczące m.in. chorób zakaźnych i psychicznych czy łamania prawa (w tym praw człowieka).

Aby przejść do każdej kolejnej strony, trzeba odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania – z wyjątkiem tych opatrzonych słowem „optional”, w przypadku których wolno zostawić puste pole – przy czym odpowiedź może niekiedy brzmieć „nie wiem” (ang. „I don’t know”) albo „nie dotyczy” („Does not apply”). Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie pozostaje jeszcze tylko wgrać zdjęcie wizowe.

Formularz DS-160 - informacje paszportowe
Źródło: https://ceac.state.gov/GenNIV

Potwierdzenie i złożenie wniosku

Pamiętaj, że podanie niezgodnych z prawdą lub niepełnych informacji może skutkować odmową wydania wizy – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Świadomość tego faktu potwierdzasz poprzez złożenie elektronicznego podpisu, czyli w tym przypadku kliknięcie przycisku „Sign Application” (nie chodzi bowiem o tzw. certyfikowany podpis elektroniczny). Zanim to zrobisz, sprawdź dokładnie, czy wszystko się zgadza, w podsumowaniu wniosku – i ewentualnie wskaż osoby, które pomagały ci go wypełnić. Jeżeli w miejscu zdjęcia znajduje się znak „X”, fotografię w wersji papierowej trzeba będzie przynieść na rozmowę z konsulem.

Do umówienia się na nią – jak również wcześniejszego wniesienia opłaty wizowej – potrzebny jest numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160, która wyświetli się po kliknięciu wspomnianego przycisku „Sign Application”. Stronę tę należy też wydrukować i wziąć na spotkanie w ambasadzie bądź konsulacie (nie musisz mieć przy sobie całego wypełnionego wniosku).

*Uwaga: w momencie tworzenia niniejszego tekstu (listopad 2019 r.) w formularzu DS-160 podać trzeba tylko aktualne miejsce nauki/zatrudnienia, a także informacje na temat poprzednich wizyt w USA. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej jednak wymagane były też informacje dotyczące poprzednich miejsc pracy, zdobytych umiejętności oraz podróży do krajów innych niż Stany Zjednoczone. Jak więc widać, treść pytań może zmieniać się w czasie (a czasem też w zależności np. od zaznaczonej płci) i na wszelki wypadek warto przygotować się do wypełniania wniosku w szerszym zakresie.

Zdjęcia: Pixabay.com, serwis www amerykańskiego Departamentu Stanu

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.