ESTA – rejestracja podróży do USA

ESTA - rejestracja podróży do USA

Obywatele krajów należących do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP), którzy chcą odwiedzić Stany Zjednoczone na maksymalnie trzy miesiące w celach służbowych, turystycznych lub medycznych, nie potrzebują wizy. Muszą jednak zarejestrować się w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, w skrócie: ESTA). W poniższym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat.

Dowiesz się z niego m.in.:

 • ile kosztuje rejestracja podróży w ESTA,
 • jak dokonać opłaty ESTA,
 • kiedy trzeba się zarejestrować w ESTA,
 • jakie pytania mogą pojawić się we wniosku o autoryzację w ESTA,
 • jak długo ważna jest autoryzacja w ESTA – i ile razy na jej podstawie można się udać do Stanów,
 • czy autoryzacja w ESTA gwarantuje wjazd do USA,
 • kiedy może nastąpić odmowa autoryzacji w ESTA – i co w jej przypadku zrobić.

Krótka historia ESTA

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, stworzony przez rząd amerykański ze względów bezpieczeństwa, powstał w 2008 r. i początkowo nosił nazwę Electronic Travel Authorization.

Słówko „System” dodano na wniosek rządu Hiszpanii, aby uniknąć skojarzeń i pomyłek z baskijską organizacją separatystyczną ETA. Obowiązek rejestracji podróży w ESTA nałożono na obywateli krajów zrzeszonych w VWP 12 stycznia 2009 r. Rok później natomiast zaczęto pobierać od nich za to opłaty, przeznaczone w założeniu na promocję turystyki do USA, co zostało skrytykowane przez Parlament Europejski i skomentowane jako „wprowadzenie nowego rodzaju wizy” oraz „modelu biznesowego, w którym to konsument płaci za reklamę”.

Przeczytaj: Bez wizy do USA – na jakich zasadach

Ile kosztuje rejestracja podróży w ESTA

Opłata za rejestrację podróży w ESTA mimo wszystko nadal obowiązuje, przy czym jest znacznie niższa niż opłata wizowa. Za rozpatrzenie wniosku o wizę służbowo-turystyczną B-1/B-2 trzeba zapłacić 160 dolarów, a suma ta nie podlega zwrotowi, nawet gdy wiza nie zostanie wydana. Tymczasem sama rejestracja w ESTA kosztuje zaledwie 4 dolary (opłata administracyjna). Dopiero w przypadku pomyślnego uzyskania autoryzacji system pobiera dodatkowo 17 dolarów – i to właśnie ta suma zasila fundusz tzw. Travel Promotion. Podsumowując, koszt rejestracji podróży w systemie ESTA wynosi łącznie 21 dolarów.

Wniosek o autoryzację w ESTA

Aby uzyskać autoryzację, należy zaś złożyć stosowny wniosek na oficjalnej stronie amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (Department of Homeland Security, DHS), który zarządza całym systemem. Wniosek ten przypomina nieco wniosek o wydanie wizy, jest jednak znacznie mniej skomplikowany, a jego wypełnienie zajmuje z reguły około 20 minut (w przeciwieństwie do nawet paru godzin w przypadku wniosku wizowego). Należy podać w nim m.in. informacje dotyczące:

 • personaliów osoby ubiegającej się o autoryzację (w tym dane z paszportu, jak również dane kontaktowe),
 • jej aktywności w mediach społecznościowych,
 • aktualnego lub ostatniego miejsca zatrudnienia (jeżeli dotyczy; chodzi głównie o wykazanie, że wnioskodawca nie zamierza szukać pracy w USA),
 • planowanej podróży,

a także odpowiedzieć na szereg pytań o choroby zakaźne, kryminalną przeszłość, wizyty w krajach znajdujących się na „czarnej liście” rządu amerykańskiego czy przynależność do organizacji terrorystycznych.

Po wypełnieniu wniosku należy go zatwierdzić i wnieść opłatę przy użyciu karty kredytowej (MasterCard, VISA, American Express lub Discover) albo przez system PayPal. Jeśli nie mamy chwilowo takiej możliwości, opłatę możemy uiścić później, w ciągu 7 dni. Może to też zrobić osoba trzecia: znajomy, krewny lub firma pośrednicząca w składaniu wniosku (np. biuro podróży). Korzystanie z tych właśnie form płatności jest konieczne, ponieważ pozwala automatycznie pobrać wspomniane 10 dolarów, gdy autoryzacja zostanie przyznana.

Kiedy trzeba się zarejestrować w ESTA

W wielu przypadkach to również odbywa się automatycznie, w ciągu kilku chwil od złożenia i opłacenia wniosku. Wydanie decyzji o autoryzacji może jednak zająć nawet 72 godziny, dlatego nie należy odkładać rejestracji w ESTA na ostatnią chwilę przed planowaną podróżą.

Zwłaszcza że o ile bez autoryzacji da się kupić bilety lotnicze do USA, o tyle odprawa biletowa (check-in) oraz wpuszczenie na pokład samolotu (boarding) nie będą bez niej możliwe. Zaleca się więc, by rejestracji w ESTA dokonać nie później niż 72 godziny przed planowaną podróżą do Stanów Zjednoczonych, a najlepiej już na etapie samego planowania.

Jak długo ważna jest autoryzacja w ESTA

Bilety na pewno zdążymy kupić. Autoryzacja jest bowiem ważna przez dwa lata od momentu jej uzyskania – chyba że wcześniej kończy się ważność paszportu osoby, która o tę autoryzację wnioskowała. Wówczas ważność autoryzacji wygasa wraz z ważnością paszportu. Autoryzacja w ESTA traci ważność również w momencie zmiany nazwiska, obywatelstwa, płci, paszportu lub sytuacji życiowej w sposób zmieniający odpowiedź na którekolwiek z pytań we wniosku o autoryzację. Jedynie zmiana danych kontaktowych nie wpływa na ważność raz dokonanej autoryzacji.

Dopóki jednak ta ostatnia jest ważna, do Stanów na jej podstawie można udać się wielokrotnie. Warto natomiast pamiętać, że duża częstotliwość kolejnych wizyt w USA i zbyt krótkie odstępy pomiędzy nimi mogą wzbudzić u urzędników imigracyjnych podejrzenia, iż próbujemy wieść w Stanach normalne życie, tj. uczyć się lub pracować, co w ramach programu ruchu bezwizowego nie jest legalne.

Jeśli autoryzacja w ESTA miała miejsce już jakiś czas temu, przed podróżą warto upewnić się, że jest ona nadal ważna. Można to zrobić na tej samej stronie, na której składano wniosek, podając dane z paszportu lub numer referencyjny przyznany po uzyskaniu autoryzacji. Choć zgodnie z nazwą system jest w pełni elektroniczny i wszystkie uprawnione służby mają do niego wgląd online, to warto wydrukować jej potwierdzenie, wydruk zaś mieć ze sobą na wszelki wypadek podczas całej podróży do USA.

Jak długo ważna jest autoryzacja w ESTA
Źródło: https://esta.cbp.dhs.gov

Autoryzacja w ESTA a wjazd do USA

W tym miejscu należy zaznaczyć, że podobnie jak otrzymanie wizy – czy raczej: promesy wizowej – nie gwarantuje wpuszczenia na terytorium Stanów Zjednoczonych, tak samo nie gwarantuje go uzyskanie autoryzacji w ESTA. Umożliwia ona jedynie podróż do tzw. port of entry, czyli punktu kontroli granicznej znajdującego się najczęściej na lotnisku. Dopiero tam, w wyniku rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym, podejmowana jest ostateczna decyzja o wpuszczeniu (albo niewpuszczeniu) do USA.

Odmowa autoryzacji w ESTA

Negatywne rozpatrzenie samego wniosku o autoryzację w ESTA nie przekreśla natomiast automatycznie szans na wizytę w Stanach. Oznacza tylko, że nie wolno się tam udać w ramach Visa Waiver Program. Wciąż jednak można aplikować o „klasyczną” wizę B-1/B-2. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy dokładnie w artykule „Wiza turystyczna do USA – jak uzyskać?” (natomiast o tym, czy lepiej postarać się o wizę, czy o autoryzację w ESTA – w tekście „Do USA z wizą czy bez”).

Odmowa autoryzacji w ESTA może być spowodowana np. tym, że osoba składająca wniosek:

 • była w przeszłości karana lub aresztowana (wyjątkiem są drobne wykroczenia drogowe pod warunkiem uregulowania mandatów i dopełnienia niezbędnych formalności),
 • cierpi na poważną chorobę zakaźną,
 • przekroczyła kiedyś dozwolony czas pobytu w USA,
 • nie została wpuszczona do Stanów lub była stamtąd deportowana,
 • po 1 marca 2011 r. podróżowała do niektórych krajów lub jest ich obywatelem (więcej na ten temat pisaliśmy w artykule „Program ruchu bezwizowego do USA”).

Autoryzacja w ESTA nie powiedzie się również wtedy, gdy osoba o nią wnioskująca… ma już ważną wizę turystyczno-służbową do USA. W takim przypadku bowiem autoryzacja ta po prostu nie jest potrzebna. 🙂

Przeczytaj również: ESTA – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zdjęcia: Picjumbo.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.