E-wiza do Rosji – Petersburg, Kaliningrad…

E-wiza do Rosji - Petersburg, Kaliningrad

Wiza elektroniczna umożliwia zwiedzenie niektórych rejonów Rosji przy minimum formalności. Wystarczy mieć paszport, cyfrowe zdjęcie i dostęp do internetu.

Od 2019 r. Polacy chcący odwiedzić obwód kaliningradzki lub pojechać do Petersburga mogą to zrobić bez konieczności ubiegania się o tradycyjną wizę do Rosji. Potrzebna im będzie jednak specjalna wiza elektroniczna, zwana potocznie e-wizą. W poniższym artykule opisujemy dokładnie, w jaki sposób można ją zdobyć – oraz do czego konkretnie uprawnia ów dokument.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • dokąd i po co można pojechać z wizą elektroniczną,
 • jak długo ważna jest rosyjska e-wiza,
 • jakie zalety ma wiza elektroniczna w porównaniu z tradycyjną,
 • ile kosztuje e-wiza do Rosji,
 • jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać rosyjską wizę elektroniczną,
 • jak długo czeka się na przyznanie e-wizy do Rosji,
 • kiedy należy się ubiegać o wizę tradycyjną,
 • z jakich powodów służba graniczna może anulować elektroniczną wizę.

Dokąd można pojechać z e-wizą

Elektroniczne wizy wprowadzono po to, aby ułatwić obcokrajowcom podróżowanie do niektórych części Federacji Rosyjskiej, a konkretnie do:

 • Petersburga i obwodu leningradzkiego,
 • obwodu kaliningradzkiego,
 • Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, obejmującego m.in. Władywostok, Kamczatkę, obwód sachaliński, obwód amurski, Kraj Zabajkalski czy Republikę Buriacji.

Nie jest jednak tak, że na tej samej wizie elektronicznej możesz zwiedzić wszystkie powyższe rejony. Każdy dokument wydawany jest bowiem tylko dla jednego z nich. Co więcej, wolno ci ubiegać się tylko o taką e-wizę, na jaką pozwala twoja narodowość. Polacy na przykład mogą na jej podstawie pojechać do Petersburga czy obwodu kaliningradzkiego, ale już nie do Dalekowschodniego Okręgu Federalnego.

Wiza elektroniczna do Rosji – ograniczenia

Mając natomiast wizę elektroniczną uprawniającą do zwiedzenia Petersburga i obwodu leningradzkiego, nie wjedziesz do obwodu kaliningradzkiego – i odwrotnie. Dokument uprawnia bowiem do przebywania i poruszania się tylko w obrębie danego regionu. Nie możesz więc z e-wizą odwiedzić np. Kazania, Soczi czy Moskwy (choć w przypadku tych miast wprowadzenie wiz elektronicznych jest planowane na 2021 r.) ani wybrać się w podróż Koleją Transsyberyjską.

Wjechać zaś na podstawie e-wizy do obwodu kaliningradzkiego czy leningradzkiego – a potem z niego wyjechać – wolno tylko przez jeden z poniższych punktów granicznych:

Rodzaj przejścia granicznegoObwód kaliningradzkiSankt Petersburg i obwód leningradzki
lotniczeKaliningrad-ChrabrowoPułkowo
morskieKaliningrad (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym)Wysock, Wielki Port „Sankt Petersburg” (dworzec morski), port pasażerski Sankt Petersburg
drogoweBagrationowsk, Gusiew, Mamonowo (Grzechotki, Gronowo), Morskoje, Pograniczny, Sowieck, CzernyszewskojeIwangorod, Torfianowka, Brusnicznoje, Swietogorsk
kolejoweMamonowo, Sowieckn/d*
pieszen/dIwangorod

*Kontrola graniczna w przypadku osób podróżujących koleją pomiędzy Finlandią lub Estonią a Petersburgiem przeprowadzana jest nie stacjonarnie, ale bezpośrednio w pociągach w czasie jazdy. Służby graniczne obecnie nie dysponują natomiast mobilnymi urządzeniami służącymi do weryfikacji wiz elektronicznych. Niedługo jednak może to jednak ulec zmianie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli do obwodu kaliningradzkiego bądź leningradzkiego chcesz dotrzeć przez któryś z pozostałych obszarów Federacji Rosyjskiej, musisz ubiegać się o tradycyjną wizę (o tym, jak ją uzyskać, pisaliśmy w artykule „Wiza do Rosji – krok po kroku”). E-wiza nie pozwala bowiem na tranzyt – również wtedy, gdy lecisz np. do Petersburga z międzylądowaniem w Moskwie i nie opuszczasz lotniska czy nawet samolotu.

Wiza elektroniczna do Petersburga

Termin ważności elektronicznej wizy do Rosji

Zwykła wiza będzie ci potrzebna ponadto w sytuacji, w której masz zamiar spędzić na terenie Federacji Rosyjskiej więcej niż 8 dni, jako że właśnie do tak długiego pobytu upoważnia wiza elektroniczna. Należy przy tym pamiętać, że dla rosyjskich służb granicznych „dzień” oznacza czas od północy do godziny 23:59. W praktyce raczej nie jest więc tak, że po wjechaniu do Rosji z e-wizą masz 192 (8×24) godziny do wyjazdu.

Przykład
Wjeżdżasz na teren obwodu kaliningradzkiego przez Sowieck o godzinie 22:30 w czwartek 9 stycznia. Musisz wyjechać nie później niż w kolejny czwartek, tj. 16 stycznia, do godziny 23:59 (a nie w piątek 17 stycznia do 22:30).

Rzeczone 8 dni liczy się od momentu przekroczenia rosyjskiej granicy. Sama wiza elektroniczna wydawana jest zaś na 30 dni. Jeśli jej ważność upływa wcześniej niż dozwolony czas pobytu, to właśnie ów pierwszy termin określa, do kiedy musisz opuścić Rosję.

Przykład
E-wiza zostaje wydana 15 grudnia, jest więc ważna do 13 stycznia.

 1. Wjeżdżasz na teren obwodu kaliningradzkiego przez Sowieck o godzinie 22:30 w czwartek 9 stycznia. Musisz wyjechać najpóźniej w poniedziałek 13 stycznia, do godziny 23:59.
 2. Wjeżdżasz na teren obwodu kaliningradzkiego przez Sowieck o godzinie 22:30 w czwartek 2 stycznia. Musisz wyjechać najpóźniej w kolejny czwartek, tj. 9 stycznia, do godziny 23:59.

Jeśli opuścisz Rosję przed upływem 8 dni dozwolonego pobytu, nie możesz na podstawie tej samej wizy ponownie przekroczyć rosyjskiej granicy, nawet jeśli dokument wciąż zachowuje ważność. E-wiza jest bowiem wizą jednokrotnego wjazdu. Nie można też jej ważności przedłużyć. Przedłużenie pobytu w Rosji na podstawie wizy elektronicznej jest możliwe natomiast wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak pilna hospitalizacja czy klęska żywiołowa.

Kto może ubiegać się o wizę elektroniczną

W zależności od tego, po co udajesz się do obwodu kaliningradzkiego lub do Petersburga, możesz otrzymać e-wizę w jednej z trzech kategorii:

 • wiza turystyczna – jeśli chcesz zwiedzać, podziwiać krajobrazy itp.,
 • wiza biznesowa – jeśli chcesz wziąć udział w negocjacjach, targach branżowych itp.,
 • tzw. wiza humanitarna – jeśli wybierasz się do Rosji w ramach prowadzonej przez siebie działalności naukowej, sportowej, społecznej, kulturalnej lub (niekomercyjnie) artystycznej.

Gdy cel podróży nie odpowiada żadnemu z powyższych, należy zawnioskować o wizę tradycyjną.

Zalety e-wizy

Aby ją uzyskać, trzeba mieć specjalne zaproszenie oraz wykupić polisę ubezpieczeniową. Nie jest to natomiast wymagane w przypadku ubiegania się o wizę elektroniczną. Wniosek o nią składa się też w całości online, nie musisz więc udawać się do ambasady, konsulatu czy centrum wizowego, jak to ma miejsce przy wizach tradycyjnych. Nie mniej istotne jest to, że wydanie e-wizy nic nie kosztuje.

Co należy przygotować przed złożeniem wniosku o wizę elektroniczną

Wszystko, czego tak naprawdę potrzebujesz, to internet, paszport i cyfrowe zdjęcie. Przyda się też program do otwierania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader) oraz przeglądarka z włączonym Java Script (obecnie obsługiwane są: Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Edge – w innych przeglądarkach strona do składania wniosku może nie działać poprawnie).

Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji i zawierać minimum 2 strony na pieczątki wjazdowe wbijane na granicy. Zdjęcie natomiast może być zrobione nawet telefonem komórkowym, musi jednak spełniać następujące wymagania:

 • dobra ostrość i kontrast,
 • jednolite, jasne tło,
 • orientacja pionowa, proporcje odpowiadające wymiarom 3,5 x 4,5 cm,
 • twarz o naturalnym wyrazie, przedstawiona na wprost i równomiernie oświetlona, nieprzysłonięta włosami, zajmująca 70-80% kadru (ujęta od wierzchołka głowy do górnej części barków); oczy muszą być otwarte, a usta zamknięte; nie można mieć nakrycia głowy ani okularów z ciemnymi szkłami.

Wniosek o e-wizę do Rosji

Cyfrową fotografię (w formacie JPEG) i dane z paszportu wprowadza się do formularza online dostępnego na stronie rosyjskiego MSZ pod adresem: https://evisa.kdmid.ru. Można go wypełniać tylko po rosyjsku bądź po angielsku – w języku polskim mogą jednak być wyświetlane podpowiedzi dotyczące kolejnych pytań.

Same pytania dotyczą zaś kwestii takich jak:

 • twoje dane osobowe i kontaktowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres itp.),
 • informacje na temat paszportu (numer, seria, ważność itp.),
 • region, który chcesz odwiedzić,
 • cel wizyty w Rosji,
 • planowane daty podróży,
 • to, gdzie się zamierzasz zatrzymać,
 • poprzednie podróże do Rosji,
 • obecne zatrudnienie (jeśli dotyczy),
 • krewni przebywający w Rosji (jeśli dotyczy).

Wprowadzone dane są przechowywane przez 30 dni. W każdym momencie możesz więc przerwać wypełnianie wniosku i wrócić do niego w późniejszym terminie, podając numer aplikacji oraz ustanowione na samym początku hasło. Numer i hasło będą też potrzebne do śledzenia statusu sprawy po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza.

Wiza elektroniczna do Rosji

Jak długo czeka się na wizę elektroniczną do Rosji

Decyzja o przyznaniu e-wizy bądź nie powinna zapaść w ciągu maksymalnie 4 dni kalendarzowych. Wniosek trzeba więc złożyć nie później niż 4 dni przed planowaną podróżą (ale też nie wcześniej niż z 20-dniowym wyprzedzeniem).

W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia otrzymasz e-mail z linkiem do pliku PDF, który należy pobrać i wydrukować w kolorze – ewentualnie zapisać w takiej postaci, by możliwa była wizualna weryfikacja wizy przez przewoźnika i funkcjonariuszy służby granicznej. Gdyby natomiast wniosek został odrzucony albo gdyby w ciągu 4 dni nie nadeszła odpowiedź, wciąż jeszcze możesz ubiegać się o wizę tradycyjną za pośrednictwem rosyjskiej placówki dyplomatycznej lub centrum wizowego.

Zwróć uwagę na szczegóły

Sama e-wiza nie daje jeszcze gwarancji, że na pewno wjedziesz do Rosji. Może się bowiem okazać, że przeprowadzający kontrolę graniczną urzędnik nie wpuści cię do tego kraju. Powodem może być np.:

 • brak ubezpieczenia na cały pobyt – nie jest ono potrzebne w momencie składania wniosku, ale po uzyskaniu wizy należy je wykupić;
 • zniszczony, poklejony lub pozszywany paszport;
 • niezgodność danych widniejących w paszporcie i na wizie – nawet drobna literówka potrafi skutkować zawróceniem z granicy i anulowaniem wizy.

Przed zatwierdzeniem i przesłaniem formularza wizowego należy więc dokładnie upewnić się, czy każda litera „O” to na pewno „O”, a nie zero, natomiast imię – albo imiona – i nazwisko podane zostały identycznie jak w paszportowej strefie odczytu maszynowego (rozpoznasz ją po znakach <<<<<), niezależnie od tego, jak zapisano je w strefie tzw. wizualnej, gdzie pojawić się mogą chociażby niektóre znaki spoza alfabetu łacińskiego. Jedyny dopuszczalny wyjątek stanowi sytuacja, w której nazwisko i imię lub imiona mają więcej liter, niż przewidziano miejsca we wniosku o wizę elektroniczną (nie należy ich wówczas np. przenosić do kolejnego pola).

Przeczytaj: Rejestracja pobytu w Rosji (obowiązek meldunkowy)

Zdjęcia: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.