E-wiza do Indii

E-wiza do Indii

Wiza elektroniczna do Indii pozwala podróżować do tego kraju przy minimum formalności. Aby ją otrzymać, należy jednak spełnić pewne konkretne wymogi. Jakie?

Od 15 sierpnia 2015 r. Polacy planujący podróż do Indii mają możliwość skorzystania z uproszczonej procedury wizowej i otrzymania tzw. wizy elektronicznej, zwanej potocznie e-wizą. Nie każdy jednak jest uprawniony do tego, by się o nią ubiegać. W poniższym artykule szczegółowo opisujemy, kto i kiedy może starać się o e-wizę do Indii, a także co należy zrobić, aby ów dokument uzyskać.

Z tekstu dowiesz się m.in.:

 • kto może dostać e-wizę do Indii,
 • kto musi się ubiegać o wizę tradycyjną,
 • jakie są rodzaje elektronicznych wiz do Indii,
 • jak długo jest ważna indyjska e-wiza,
 • ile trzeba zapłacić za elektroniczną wizę do Indii,
 • jakie wymogi musi spełnić zdjęcie do indyjskiej wizy elektronicznej,
 • jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać e-wizę do Indii,
 • gdzie wypełnić wniosek o wizę elektroniczną do Indii,
 • jakie pytania pojawiają się we wniosku o indyjską e-wizę,
 • jak opłacić elektroniczną wizę do Indii,
 • kiedy należy złożyć wniosek o e-wizę do Indii,
 • jak długo trwa wyrobienie indyjskiej wizy elektronicznej,
 • co należy zrobić, jeśli paszport, na podstawie którego wydano e-wizę, straci ważność,
 • czy wizę elektroniczną do Indii można przedłużyć,
 • jakie są ograniczenia indyjskiej e-wizy.

Kto może otrzymać indyjską e-wizę

Podstawowym warunkiem ubiegania się o elektroniczną wizę do Indii jest posiadanie ważnego paszportu. Nie może jednak być to paszport dyplomatyczny. E-wiza nie zostanie też wydana osobie będącej jednocześnie obywatelem Pakistanu czy choćby tylko mającej pakistańskich rodziców lub dziadków. Osoba taka wciąż jednak może wnioskować o tradycyjną wizę (proces jej uzyskania przedstawiliśmy w artykule „Wiza do Indii – krok po kroku”).

Klasycznej procedurze wizowej muszą się poddać ponadto ci, którzy wybierają się do Indii w celu innym niż wymienione niżej (czyli np. do pracy). Wizy elektroniczne wydaje się bowiem tylko w pięciu następujących kategoriach.

Wiza turystyczna

Ten rodzaj dokumentu będzie właściwy, jeśli w Indiach zamierzasz:

 • podziwiać zabytki i przyrodę, zwiedzać, poznawać lokalną kulturę, a także wypoczywać,
 • odwiedzić znajomych lub krewnych,
 • wziąć udział w kursie jogi, kursie językowym, kursie gotowania, warsztatach muzycznych, tanecznych, rękodzielniczych etc. – szkolenie może dotyczyć bardzo różnych dziedzin, nie może natomiast trwać dłużej niż pół roku i kończyć się uzyskaniem dyplomu czy certyfikatu potwierdzającego konkretne kwalifikacje (w przeciwnym razie należy ubiegać się o wizę studencką),
 • zająć się wolontariatem – na podstawie wizy elektronicznej nieodpłatnie pracować można przez maksymalnie miesiąc.

Wiza biznesowa

Przykładowym celem pobytu w Indiach na podstawie elektronicznej wizy biznesowej może być udział w biznesowych spotkaniach lub negocjacjach, zakup produktów bądź kontrola ich wyrobu, podpisanie albo aktualizacja kontraktu z indyjską firmą, przeprowadzenie szkolenia lub wzięcie w nim udziału, przeprowadzenie badań rynkowych.

Wiza konferencyjna

Elektroniczna wiza konferencyjna pozwala uczestniczyć w odbywających się na terenie Indii warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez indyjskie ministerstwa, agencje rządowe, lokalne władze lub instytucje z nimi powiązane, jak również przez podmioty prywatne.

Wiza medyczna

E-wizy medyczne przeznaczone są dla osób, które chcą w Indiach poddać się leczeniu, przy czym może chodzić zarówno o konwencjonalne procedury medyczne, jak i o kuracje zgodne z tradycją ajurwedyjską.

Wiza medyczna dla osób towarzyszących

Posiadaczowi wizy medycznej mogą podczas leczenia towarzyszyć w Indiach maksymalnie dwie osoby, które powinny ubiegać się o wizę oddzielnej kategorii (tzw. Medical Attendant Visa). W jej przypadku obowiązują takie same uprawnienia i ograniczenia jak te dotyczące wizy medycznej.

Jak długo jest ważna elektroniczna wiza do Indii

W zależności od kategorii indyjska e-wiza może zostać przyznana na różny czas i uprawniać do jednego, dwóch lub większej liczby wjazdów na terytorium Indii. Informacje na ten temat uporządkowaliśmy w poniższej tabeli.

Rodzaj wizyTermin ważnościIle razy można wjechać do Indii
Turystyczna30 dni od chwili przekroczenia indyjskiej granicy2
Turystyczna1 rok od przyznania dokumentuwielokrotnie*
Turystyczna5 lat od przyznania dokumentuwielokrotnie*
Biznesowa1 rok od przyznania dokumentuwielokrotnie**
Konferencyjna30 dni od chwili przekroczenia indyjskiej granicy1
Medyczna60 dni od chwili przekroczenia indyjskiej granicy3

*przy czym czas pobytu nie może jednorazowo przekroczyć 90 dni (potem należy wyjechać, choćby na jeden dzień, np. do Nepalu)
**przy czym czas pobytu nie może jednorazowo przekroczyć 180 dni – w przeciwnym razie konieczne będzie zarejestrowanie się w biurze FRRO (ang. the Foreigner Regional Registration Office)

Wiza elektroniczna do Indii - ile kosztuje?

Ile kosztuje indyjska wiza elektroniczna

Wysokość opłaty, jaką trzeba uiścić, aby wniosek o e-wizę w ogóle został rozpatrzony, zależeć zaś może nie tylko od kategorii dokumentu i terminu jego ważności, ale nawet od tego, kiedy chcesz pojechać do Indii:

 • 10 dolarów – elektroniczna wiza turystyczna wydana na 30 dni od kwietnia do czerwca,
 • 25 dolarów – elektroniczna wiza turystyczna wydana na 30 dni od lipca do marca,
 • 40 dolarów – roczna e-wiza turystyczna,
 • 80 dolarów – pięcioletnia e-wiza turystyczna, a także elektroniczna wiza biznesowa, medyczna lub konferencyjna.

Opłata wizowa nie podlega zwrotowi, nawet jeśli z jakichś przyczyn wiza nie zostanie przyznana. Warto też wiedzieć, że przy uiszczaniu należności doliczone zostaną koszty transakcyjne w wysokości kilku procent opłaty „głównej” (p. niżej).

Niezbędne dokumenty

Jak już wspomniano, każda osoba ubiegająca się o wizę musi posiadać ważny paszport. Powinny się w nim znajdować co najmniej dwie wolne strony na pieczątki wjazdowe wbijane na granicy, a data ważności dokumentu nie może upływać wcześniej niż po 6 miesiącach od chwili składania wniosku wizowego. Przed przystąpieniem do wypełniania tego ostatniego należy przygotować ponadto bilety do Indii i z powrotem (lub na dalszą podróż) oraz zdjęcie cyfrowe, które może zostać zrobione nawet telefonem, ale musi spełniać następujące wymogi:

 • jasne tło,
 • równomiernie oświetlona twarz przedstawiona w całości i od frontu – oczy powinny być otwarte, a usta zamknięte (okulary są niedozwolone),
 • szerokość i wysokość zdjęcia muszą być równe,
 • brak obramowania,
 • fotografia wykonana w ciągu ostatniego półrocza,
 • format JPEG, rozmiar od 10 KB do 1 MB.

Skan głównej strony paszportu (czyli tej z danymi i zdjęciem) należy dołączyć natomiast do wniosku w formacie PDF i rozmiarze wynoszącym od 10 KB do 300 KB.

Podobne wymogi dotyczą zeskanowanych dokumentów dodatkowych, obowiązujących przy poszczególnych rodzajach wiz. Informacje na ich temat zestawiliśmy w poniższej tabeli.

Rodzaj wizyDokumenty dodatkowe
Turystyczna
 • sporządzone na papierze firmowym pismo z instytucji organizującej wolontariat, kurs lub warsztaty – jeśli masz wziąć w nich udział
Biznesowa
 • wizytówka z danymi firmy, dla której pracujesz
 • wizytówka z danymi indyjskiej firmy, do której się udajesz
 • ewentualnie zaproszenie od firmy indyjskiej zawierające jej dane, takie jak telefon czy adres
Medyczna
 • sporządzone na papierze firmowym pismo z indyjskiego szpitala wskazujące orientacyjny termin przyjęcia na leczenie konkretnego pacjenta (musi zawierać dane osoby ubiegającej się o wizę, takie jak imię, nazwisko, narodowość czy numer paszportu)
Konferencyjna
 • zaproszenie od organizatora danego wydarzenia
 • zezwolenie z indyjskiego MSZ
 • ewentualnie zezwolenie z indyjskiego MSW

Uwaga: wszystkie wizytówki, zaproszenia czy pisma muszą być sporządzone w języku angielskim.

Wniosek o e-wizę do Indii

Jest to też język, w którym przygotowano sam wniosek wizowy. Przybiera on postać elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w postaci cyfrowej można przystąpić do jego wypełnienia. Odpowiedzieć trzeba w nim na pytania o kwestie takie jak:

 • twoje dane osobiste – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
 • płeć, narodowość, znaki szczególne, adres, stan cywilny, a nawet wyznawana religia;
 • dane twojego paszportu – data i miejsce wydania, data ważności, seria i numer;
 • data i miejsce planowanego przybycia do Indii, regiony, które masz zamiar odwiedzić;
 • dane rodziców – imię, nazwisko, narodowość, miejsce urodzenia;
 • osoba lub instytucja kontaktowa w Polsce i w Indiach;
 • szczegóły dotyczące wizy, która ma zostać wydana – rodzaj, termin ważności;
 • dotychczasowe podróże do Indii i wydane wizy;
 • kraje odwiedzone w ostatnich 10 latach;
 • przeszłość kryminalna.

Warto wiedzieć, że wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego, podając wygenerowany na samym początku unikatowy numer aplikacji. Przyda się on też później, do sprawdzania statusu sprawy i dokonania płatności.

Gdy już natomiast odpowiesz na wszystkie pytania i wgrasz załączniki, pojawi się strona z podsumowaniem. To moment na dokładne sprawdzenie przed zapisaniem i przesłaniem wniosku, czy informacje na pewno zostały wprowadzone poprawnie. W przeciwnym razie mogą cię czekać poważne problemy na granicy. Jeśli wszystko się zgadza, wystarczy kliknąć zgodę pod oświadczeniem o podaniu prawdziwych danych we wniosku, a następnie go zatwierdzić i dokonać płatności.

Płatność

Można to zrobić zasadniczo na dwa sposoby: za pośrednictwem State Bank of India (opcja „SBIePay”) lub za pośrednictwem Axis Bank (opcja „Axis Bank Payment Gateway”). W pierwszym wariancie do wyboru jest płatność kartą Visa lub MasterCard – debetową bądź kredytową – oraz płatność w systemie PayPal. Axis Bank obsługuje tylko płatności kartą, za to „w pakiecie” oprócz Visy i MasterCarda ma także Maestro.

Do należnej kwoty z tytułu opłaty wizowej zawsze doliczona zostaje wspomniana opłata manipulacyjna. State Bank of India pobiera dodatkowo 2,5% wartości transakcji przy użyciu karty i 3,5% w przypadku PayPala, przy czym zawarto tu już podatki, które Axis Bank z kolei dolicza osobno wraz z 2,5-procentową opłatą za swoje usługi.

Dla ułatwienia powyższe informacje zestawiliśmy jeszcze w formie tabeli:

SBIePayAxis Bank Payment Gateway
Obsługa kart VisaTAKTAK
Obsługa kart MasterCardTAKTAK
Obsługa kart MaestroNIETAK
Płatności PayPalTAKNIE
Opłata dodatkowa przy płatnościach kartą2,5% (w tym podatek)2,5% + podatek
Opłata dodatkowa przy płatnościach PayPal3,5% (w tym podatek)nie dotyczy

Po dokonaniu opłaty powinien się wyświetlić komunikat o jej poprawnym przyjęciu. Gdyby to nie nastąpiło, należy odczekać minimum pół godziny, a następnie sprawdzić status płatności na tej samej stronie, na której wypełnić można wniosek wizowy (klikając znajdujący się u dołu przycisk „Verify Payment/Pay e-Visa Fee”).

Jeśli w międzyczasie odpowiednia kwota nie została pobrana z konta, po upływie 30 minut od pierwszej próby płatności można wykonać ją ponownie. Jeśli natomiast pieniądze zostały ściągnięte z konta, a w przeciągu kilku godzin nie pojawi się informacja o ich zaksięgowaniu, można ubiegać się o zwrot pobranej kwoty w ciągu 7 dni od transakcji.

Uwaga: trzy nieudane próby dokonania płatności mogą skutkować koniecznością złożenia wniosku wizowego ponownie.

E-wiza do Indii - jak długo jest ważna

Jak długo czeka się na przyznanie elektronicznej wizy do Indii

Potwierdzenie przyjęcia aplikacji zostanie wysłane na wskazany przez ciebie adres e-mail natychmiast po złożeniu i opłaceniu wniosku. W ciągu 24 godzin powinna nadejść kolejna wiadomość – z przyznaną e-wizą w postaci pliku PDF do wydrukowania, ewentualnie z informacją o problemie z załadowaniem zdjęcia lub któregoś ze skanów. W tym drugim przypadku należy wgrać właściwy plik jeszcze raz, klikając na stronie do składania wniosków przycisk „Reupload Data”. Należy to zrobić przed upływem 72 godzin od otrzymania wiadomości.

72 godziny to również maksymalny czas rozpatrywania wniosku o wizę elektroniczną, dlatego trzeba go złożyć nie później niż na 4 dni przed planowaną datą wjazdu do Indii, a najlepiej nieco wcześniej.

Osoby ubiegające się o miesięczną e-wizę turystyczną mogą aplikować maksymalnie 30 dni przed podróżą, natomiast pozostali wnioskodawcy mają aż 120 dni na złożenie podania. Gdyby w ciągu 72 godzin nie nadeszła żadna wiadomość oprócz wstępnego potwierdzenia, wiza prawdopodobnie nie została przyznana. Wówczas należy skontaktować się z ambasadą, ewentualnie z obsługą serwisu do składania wniosków (pod adresem indian-evisa@gov.in).

Podróżowanie z e-wizą do Indii

Plik PDF z wizą elektroniczną należy wydrukować, a wydruk okazać podczas kontroli granicznej przy wjeździe do Indii, kiedy zostają też zeskanowane odciski palców posiadacza e-wizy. Warto wiedzieć, że jeśli paszport, na podstawie którego o nią wnioskowano, straci ważność, można podróżować z dwoma paszportami – nowym i starym, podobnie jak do USA.

Jeśli natomiast przybywasz do Indii z kraju zagrożonego żółtą febrą lub zdarzyło ci się przebywać w takim kraju w ostatnim tygodniu przed przyjazdem, oprócz paszportu i wizy elektronicznej musisz okazać także ważną książeczkę szczepień. W przeciwnym razie służby mają prawo zatrzymać cię na lotnisku na 6 dni kwarantanny.

Ograniczenia

Podróżując z e-wizą, nie można przedłużyć czasu dozwolonego pobytu w Indiach ani zmienić celu tego pobytu na taki, który wymagałby posiadania wizy innej kategorii. Gdyby więc np. podczas wycieczki krajoznawczej zaproponowano ci na miejscu pracę marzeń, musisz wrócić do Polski i ubiegać się o klasyczną wizę pracowniczą.

Kolejne istotne ograniczenie dotyczące wiz elektronicznych polega na tym, że na ich podstawie można się dostać do Indii wyłącznie drogą lotniczą lub morską, i to tylko przez wybrane lotniska i porty, wymienione poniżej.

Porty lotniczeAhmadabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Ćennaj, Coimbatore, Czandigarh, Delhi, Dźajpur, Gaja, Goa, Guwahati, Hajdarabad, Kalkuta, Koczin, Kozhikode, Lucknow, Maduraj, Mangaluru, Mumbaj, Nagpur, Port Blair, Puna, Tiruccilapalli, Thiruvananthapuram, Waranasi, Wiśakhapatnam
Porty morskieĆennaj, Koczin, Mangaluru, Marmagao (Goa), Mumbaj

Wyjechać można już natomiast przez dowolny punkt kontroli granicznej (tzw. Immigration Check Post, ICP), z wyłączeniem tych położonych w następujących regionach:

 • Arunachal Pradesh,
 • Assam,
 • Manipur,
 • Meghalaya,
 • Mizoram,
 • Nagaland,
 • Sikkim,
 • Tripura.

Do przebywania na tych graniczących z Chinami, Birmą, Nepalem i Bangladeszem obszarach wiza elektroniczna bowiem nie uprawnia. Aby tam wjechać, trzeba uzyskać specjalne pozwolenie od władz północno-wschodnich terenów Indii (oficjalna strona właściwego ministerstwa znajduje się tutaj).

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.