Do USA z wizą czy bez – co jest bardziej korzystne?

Do USA z wizą czy bez - co jest bardziej korzystne?

Pod koniec lipca 2019 r. Ambasador USA w Polsce – Georgette Mosbacher zapowiedziała, że Polska wkrótce spełni wymagania dotyczące zniesienia wiz do USA i będzie mogła być nominowana do programu Visa Waiver Program.

Wkrótce, czyli do końca amerykańskiego roku budżetowego, przypadającego na okres od 1 października do 30 września. Czy przyłączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP) będzie oznaczało, że podróżowanie do Stanów Zjednoczonych stanie się łatwiejsze?

Z artykułu dowiesz się:

 • co oznacza Program Ruchu Bezwizowego (VWP),
 • jakie wymagania musi spełnić Polska, aby dołączyć do Programu,
 • jakie są plusy i minusy podróżowania do USA z wizą lub bez wizy – w ramach VWP.

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego mogą podróżować do USA bez konieczności posiadania wizy. Jest to możliwe wyłącznie dla podróży:

 • w celach turystycznych i służbowych,
 • trwających nie dłużej niż 90 dni.

Posiadanie wizy nie jest wymagane, niezbędna jest jednak rejestracja podróży w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży – Electronic System for Travel Authorization (ESTA): https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Autoryzacja dokonywana w systemie ESTA jest ważna 2 lata, jej koszt to 14 dolarów.

Aby podróż do Stanów Zjednoczonych była możliwa, oprócz rejestracji w systemie ESTA, konieczne jest także posiadanie paszportu biometrycznego – zgodnego z wymaganiami programu VWP.

Istotną informacją jest fakt, że rejestracja w systemie ESTA nie daje gwarancji wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ostateczną decyzję o tym, czy podróżnik zostanie wpuszczony na teren USA podejmuje samodzielnie urzędnik imigracyjny w punkcie kontrolnym na granicy USA (np. na lotnisku). Urzędnik, kierując się na przykład względami bezpieczeństwa, może odmówić podróżnikowi wjazdu do USA.

Ważne jest również to, że nie wszyscy obywatele krajów objętych programem VWP uprawnieni są do wjazdu do Stanów Zjednoczonych na podstawie autoryzacji w ESTA. Obowiązkowo o wizę muszą się ubiegać między innymi osoby z przeszłością kryminalną (aresztowane, karane), osoby, których już kiedyś nie wpuszczono do USA, osoby, które zostały deportowane z USA lub przekroczyły długość pobytu dozwoloną w ramach programu VWP.

Obecnie programem VWP objętych jest 38 krajów. Należą do nich m.in. Australia, Czechy, Chile, Grecja, Francja, Hiszpania, Litwa, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Tajwan, Węgry, Wielka Brytania.

Do krajów, które mają obowiązek wizowy przy wjeździe do USA, należą m.in. Polska, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Turcja.

Przeczytaj: Ruch bezwizowy do USA – wady i zalety

Uczestnictwo Polski w Programie Ruchu Bezwizowego

Dyskusja na temat tego, czy wizy do USA dla Polaków w końcu będą zniesione, trwa od lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy świadkami dołączenia Polski do Visa Waiver Program.

Co musi się wydarzyć, aby nasz kraj mógł uczestniczyć w ruchu bezwizowym? Przede wszystkim wskaźnik odmów dla wniosków o wydanie wiz biznesowych i/lub turystycznych (kategoria B1/B2) – w okresie od 1 października do 30 września amerykańskiego roku budżetowego, musi spaść poniżej 3 proc.

Jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat? Statystyki prezentują się następująco:

 • 2015 r. – 6,37 proc.,
 • 2016 r. – 5,4 proc.,
 • 2017 r. – 5,9 proc.,
 • 2018 r. – 3,99 proc.,
 • 2019 r. – ?

Ze słów wypowiedzianych niedawno przez Georgette Mosbacher wynika, że próg 3 proc. został już osiągnięty, a ogłoszenie decyzji o nominowaniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego jest tylko kwestią czasu.

Nominacja nie oznacza, że Polska od razu zostanie objęta programem VWP. Proces wdrożeniowy może potrwać od trzech do sześciu miesięcy – jego głównym elementem jest zawarcie serii dwustronnych, obowiązkowych umów dotyczących współpracy obu krajów w zakresie ruchu bezwizowego (np. w kwestii wymiany informacji, kontroli granic).

Możliwy, najwcześniejszy termin ewentualnego włączenia Polski do Programu Ruchu Bezwizowego to wobec tego 2020 rok.

Bez wizy do USA - VWP

Przeczytaj: Zniesienie wiz do USA – co to w praktyce oznacza

Podróż do USA z wizą lub bez wizy (w ramach VWP) – porównanie

Dołączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego nie oznacza, że wizy zostaną całkowicie zniesione. Polacy, którzy zdecydują się na podróż do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych lub turystycznych (pobyt nie dłuższy niż 90 dni), będą mieli do wyboru:

 • wyjazd do USA z wizą – konieczne jest posiadanie wizy B-1 lub B-2 (lub łączonej B-1/B-2),
 • wyjazd do USA bez wizy – na podstawie autoryzacji w ESTA.

Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy – porównajmy je zatem w kilku najważniejszych aspektach:

Formalności przed wyjazdem do USA

Procedura ubiegania się o wizę służbową i/lub turystyczną (B-1/B-2) polega na złożeniu elektronicznego wniosku wizowego (formularz DS-160) i odbyciu osobistej rozmowy z konsulem USA. Szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu przedstawiliśmy w artykule “Wiza do USA – krok po kroku”.  Jest on dosyć złożony, dla wielu osób wręcz odstraszający. Podstawowym dokumentem, który należy posiadać, jest paszport – ważny przez co najmniej 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku ruchu bezwizowego konieczne jest posiadanie aktualnego paszportu (zgodnego z wymaganiami programu VWP) oraz dokonanie autoryzacji podróży w systemie ESTA – przed pierwszym wylotem do USA. Wniosek online nie jest aż tak skomplikowany jak formularz wizowy DS-160. Należy go jednak złożyć nie później niż 72 godziny przed planowanym odlotem – tyle czasu może potrwać rozpatrywanie aplikacji o zezwolenie na podróż. Nie można tego zrobić w ostatniej chwili, tuż przed wyjazdem. Odrzucenie wniosku oznacza brak zgody na wjazd do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego. W takim przypadku można rozpocząć starania o uzyskanie wizy B-1/B-2 drogą tradycyjną.

Rozmowa z konsulem USA

W procesie ubiegania się o wizę służbową i/lub turystyczną (B-1/B-2) osobiste spotkanie z konsulem USA jest obowiązkowe (poza kilkoma wyjątkami, na rozmowę nie muszą przychodzić np. dzieci poniżej 14 roku życia czy też osoby powyżej 80 roku życia). I właśnie ten punkt procedury wizowej wydaje się najbardziej uciążliwy. Spotkanie z konsulem USA można umówić w Polsce tylko w dwóch miastach:

 • w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
 • w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

W wielu przypadkach oznacza to dodatkową podróż do wybranego miasta, po to aby odbyć rozmowę trwającą zazwyczaj 2 minuty i dowiedzieć się, czy wiza do USA została przyznana czy też nie.

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego nie mają obowiązku spotkania z konsulem USA – wymagana jest jedynie autoryzacja podróży w systemie ESTA. Wniosek składany jest przez Internet, decyzję otrzymujemy w ciągu 72 godzin od momentu złożenia aplikacji.

Przeczytaj: Jak wygląda rozmowa z konsulem USA

Ważność wizy B-1/B-2 a ważność autoryzacji ESTA

Wiza do USA, a dokładnie mówiąc promesa wizowa, wydawana jest zazwyczaj na okres 10 lat – zwłaszcza w przypadku wiz służbowych i/lub turystycznych (B-1/B-2). Wiza upoważnia do wielokrotnego starania się o wjazd na terytorium USA w tym samym celu podróży, dla jakiego została wydana. Nie trzeba za każdym razem ubiegać się o nową wizę. Jeśli w ciągu tych 10 lat paszport straci ważność, wystarczy wyrobić nowy i w podróż do USA zabrać ze sobą oba dokumenty.

Autoryzacja w systemie ESTA jest ważna przez 2 lata lub do daty wygaśnięcia ważności paszportu (w zależności od tego, co ma miejsce wcześniej). Ważność autoryzacji ESTA jest zatem ograniczona ważnością paszportu. W okresie wspomnianych 2 lat można wielokrotnie podróżować do Stanów Zjednoczonych w celu ubiegania się o wjazd na terytorium tego kraju.

Koszt wyrobienia wizy vs koszt autoryzacji w ESTA

Opłata za wyrobienie wizy kategorii B (B-1/B-2) wynosi 160 dolarów – ok. 624 zł. Opłata za rejestrację podróży w systemie ESTA wynosi 14 dolarów (ok. 54,60 zł).

Jeśli wniosek ESTA zostanie odrzucony, system pobierze tylko 4 dolary. W sytuacji odmowy wizy opłata w wysokości 160 dolarów przepada w całości (nie jest zwracana).

Dozwolony czas pobytu na terytorium USA

Długość zezwolenia na pobyt w Stanach Zjednoczonych określa urzędnik imigracyjny w punkcie granicznym (np. po przybyciu na lotnisko w USA).

Wiza służbowa i/lub turystyczna (B-1/B-2) uprawnia do przebywania w Stanach Zjednoczonych jednorazowo przez maksymalnie 180 dni (z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy – można to zrobić podczas pobytu w USA).

Natomiast autoryzacja ESTA uprawnia do pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych jednorazowo przez maksymalnie 90 dni. Nie ma możliwości przedłużenia pobytu.

Odprawa graniczna – pozwolenie na wjazd do USA

Zarówno wiza służbowa i/lub turystyczna (B-1/B-2), jak i autoryzacja w systemie ESTA, pozwalają jedynie na dotarcie do amerykańskiego punktu granicznego. Nie jest to jednoznaczne z pozwoleniem wjazdu na terytorium USA.

Ostateczną decyzję o tym, czy otrzymamy zgodę na przebywanie w Stanach Zjednoczonych oraz na jak długo, podejmuje urzędnik imigracyjny podczas odprawy granicznej. Urzędnik decyduje zatem, czy wpuści nas do USA czy odeśle z lotniska do naszego kraju.

Na korzyść podróżowania z wizą służbową i/lub turystyczną (B-1/B-2) przemawia przede wszystkim fakt, że osoba ją posiadająca została już wstępnie sprawdzona przez amerykański konsulat. Dla urzędnika imigracyjnego może to być sygnał, że jest to osoba godna zaufania i można ją wpuścić na teren USA.

W przypadku osób podróżujących na podstawie autoryzacji w ESTA urzędnik imigracyjny nie ma takiego dodatkowego “potwierdzenia” ich wiarygodności. Decyzję o pozwoleniu na wjazd lub jego odmowie wydaje samodzielnie.

Nie ma oficjalnych danych, które świadczyłby o tym, że liczba odmów wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych jest większa w przypadku osób z państw objętych Programem Ruchu Bezwizowego niż w przypadku osób podróżujących z wizą.

Przeczytaj: Odmowa wjazdu do USA

Zmiana statusu imigracyjnego

Zaletą podróżowania z wizą służbową i/lub turystyczną (B-1/B-2) jest z pewnością możliwość zmiany statusu imigracyjnego w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych (np. zmiana wizy turystycznej na studencką, pracowniczą itd.). Ponadto, w sytuacji zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem amerykańskim istnieje możliwość ubiegania się o zieloną kartę.

Takiej możliwości nie mają obywatele krajów uczestniczących w Visa Waiver Program. Będąc w Stanach Zjednoczonych na podstawie autoryzacji w ESTA nie można ubiegać się o zmianę statusu imigracyjnego. Konieczny jest powrót do własnego kraju i ubieganie się o właściwą kategorię wizy.

Przeczytaj: Zmiana statusu wizy w USA

Czy wobec tego zniesienie wiz do USA jest dla Polaków korzystne?

Uczestnictwo Polski w programie Visa Waiver Program z pewnością będzie sporym ułatwieniem dla wielu obywateli naszego kraju. Szczególnie tych, którzy planują wybrać się do USA w celach typowo turystycznych lub służbowych, na pobyt trwający nie dłużej niż 90 dni. Zniesienie wiz będzie oznaczało dla nich mniej formalności, oszczędność czasu i pieniędzy.

Korzyści te dotyczą jednak dosyć ograniczonej grupy osób. Każdy, kto zamierza podjąć w Stanach Zjednoczonych studia, pracę lub chce tam przebywać dłużej niż 3 miesiące, i tak będzie musiał się ubiegać o wizę kategorii odpowiadającej celowi podróży.

Podsumowując, zniesienie obowiązku wizowego w ramach uczestnictwa w Visa Waiver Program nie wyklucza starania się o “tradycyjną” wizę. Wciąż będzie to możliwe i być może dla wielu Polaków o wiele bardziej atrakcyjne pod względem możliwości, które daje posiadanie odpowiedniej wizy.

Przeczytaj: Bez wizy do USA – na jakich zasadach

Zdjęcia: Unsplash.com, Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.