Deklaracja celna na Kubę – jak ją uzupełnić

Deklaracja celna na Kubę - jak ją uzupełnić

W drodze na Kubę otrzymasz od personelu pokładowego dwa formularze: deklarację celną oraz kartę przybycia i wyjazdu. Czym są te dokumenty i jak je wypełnić?

Choć po kraju przez dziesiątki lat pogrążonym w komunizmie spodziewać by się można biurokratycznych procedur na każdym kroku, to wyjazd na Kubę nie wiąże się właściwie ze zbyt dużą liczbą formalności. Jeszcze przed podróżą należy zaopatrzyć się w kubańską kartę turysty, czyli swoisty odpowiednik wizy. Dwa inne ważne formularze zostaną ci wręczone na pokładzie zmierzającego na wyspę samolotu lub statku. Dowiedz się zawczasu, co trzeba z nimi zrobić.

W poniższym tekście piszemy m.in.:

 • czym jest kubańska karta przybycia i wyjazdu,
 • kto nie musi wypełniać deklaracji celnej na Kubę,
 • jakie pytania pojawiają się w formularzu kubańskiej deklaracji celnej,
 • ile gotówki można przywieźć na Kubę – a ile można stamtąd wywieźć,
 • jakie obowiązują ograniczenia w przewozie rzeczy na Kubę,
 • ile wynoszą kubańskie opłaty celne – oraz co nie podlega ocleniu,
 • na jakich zasadach można przewozić leki na Kubę,
 • co można wywieźć z Kuby – i w jakich ilościach.

Karta przybycia i wyjazdu

Owe dwa formularze wręczane pasażerom w drodze na Kubę to deklaracja celna i „Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque”, co można przetłumaczyć jako: „międzynarodowa karta przybycia i wyjazdu”. Zacznijmy od omówienia tego drugiego dokumentu, jako że jego wypełnienie jest obowiązkowe, a podstemplowaną podczas kontroli granicznej kopię musisz zwrócić przed opuszczeniem Kuby. Bez tego wyjazd może okazać się niemożliwy albo przynajmniej dość mocno utrudniony (czytaj: tu dopiero zacznie się biurokracja…).

Instrukcje na karcie przygotowano po hiszpańsku i po angielsku. W kolejnych, ponumerowanych rubrykach należy wpisać drukowanymi literami następujące informacje:

 1. nazwisko,
 2. imiona,
 3. płeć (masculino – męska, femenino – żeńska),
 4. kraj i data urodzenia (w formacie dzień – miesiąc – rok),
 5. obywatelstwo i numer paszportu,
 6. zawód,
 7. cel podróży,
 8. port przybycia i wyjazdu,
 9. organizacja odpowiedzialna na Kubie – turyści indywidualni mogą w tym miejscu podać np. nazwę hotelu,
 10.  adres na Kubie,
 11. adres w kraju zamieszkania.

Pole numer 12 przeznaczone jest na pieczątki wbijane przez urzędnika imigracyjnego. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto poprosić go o pomoc, ewentualnie wcześniej, jeszcze w trakcie rejsu, zwrócić się z pytaniami do personelu pokładowego.

Deklaracja celna

Podobnie zresztą w przypadku deklaracji celnej (hiszp. Declaración de Aduanas para Pasajeros), czyli drugiego ze wspomnianych na wstępie dokumentów. Jeśli nie wwozisz na Kubę większych ilości gotówki ani przedmiotów wymagających oclenia, to teoretycznie w ogóle nie musisz go wypełniać. Na wszelki wypadek warto jednak to zrobić.

Jeśli na miejscu miałoby się okazać, że dany funkcjonariusz podczas kontroli granicznej zażyczy sobie jednak zobaczyć twoją deklarację, to wówczas oczywiście możesz na szybko ją wypełnić. Łatwiej natomiast wtedy o błędy, które w najlepszym razie tylko wszystko wydłużą, a w najgorszym – wygenerują dodatkowy stres. Zupełnie niepotrzebnie, bo wypełnienie deklaracji celnej na Kubę nie jest wcale trudne i spokojnie można się nim zająć jeszcze na pokładzie samolotu czy statku.

Ten formularz również przygotowany został w językach hiszpańskim i angielskim. Jego pola nie są niestety numerowane, dlatego niżej objaśniamy je bardziej szczegółowo.

Deklaracja celna na Kubę - formularz, strona 1.
Źródło: https://www.immigroup.com/news/how-get-through-cuban-customs
Deklaracja celna na Kubę - formularz, strona 2
Źródło: https://www.immigroup.com/news/how-get-through-cuban-customs

Część pierwsza – informacje ogólne

Fecha arriboData przybycia na Kubę, w formacie dzień – miesiąc – rok (wystarczą dwie ostatnie cyfry)
Nombre*Imię
Apellidos*Nazwisko
Fecha de nacimiento*Data urodzenia, w formacie jw.
Sexo*Płeć
No. Pasaporte*Numer paszportu
Nacionalidad*Narodowość
País de residencia permanenteKraj stałego zamieszkania
ProcedenciaKraj, z którego przybywasz (czyli ten, z którego wyruszył bezpośredni samolot lub statek na Kubę)
Línea aérea / Buque / YateLinie lotnicze / statek / jacht
No. vueloNumer lotu lub rejsu
No. familiares que viajan*Liczba osób podróżujących z tobą (nie licząc ciebie)
No. de pasaporte de los familiaresNumery paszportów tych osób

*Uwaga: jeśli podróżujesz z bliskimi, którzy mieszkają wraz z tobą pod jednym adresem, wystarczy, że sporządzisz tylko jedną deklarację w imieniu całej grupy.

W pierwszej ramce pod rubrykami pada natomiast pytanie o to, czy ty lub twoi towarzysze nadaliście z Polski paczkę lub bagaż, który ma przylecieć na Kubę innym samolotem (Sí – tak, No – nie).

Część druga – gotówka

Na Kubę wolno wwieźć dowolną ilość gotówki. Mało tego, czasem trzeba wręcz udowodnić, że masz jej wystarczająco dużo, by pokryć koszty pobytu na wyspie, które na potrzeby odprawy paszportowej oszacowano na równowartość 100 dolarów dziennie od osoby. Na szczęście wymóg ten uznaje się za spełniony, jeśli posiadasz kartę płatniczą. Przyjeżdżając bowiem na 2 tygodnie w 5 osób, musielibyście mieć ze sobą 14 x 100 x 5 = 7000 dolarów.

Tymczasem w deklaracji celnej należy zgłosić każdą kwotę przekraczającą równowartość 5000 dolarów. W przeciwnym razie nadwyżka gotówki ponad ten limit może zostać skonfiskowana podczas kontroli. Miejsce na określenie łącznej sumy przewożonych pieniędzy – odpowiednio w dolarach, euro, funtach i innych walutach – przewidziano w kolejnej ramce formularza.

Uwaga: jeśli planujesz opuścić Kubę z gotówką wartą ponad 5000 dolarów, musisz mieć na to zgodę z tamtejszego banku narodowego (Banco Central de Cuba) – i zgłosić ten fakt urzędnikowi celnemu przy wyjeździe. Mniejsze sumy można wywozić, byle nie w lokalnej walucie.

Część trzecia – obiekty podlegające restrykcjom

Następna sekcja dotyczy przedmiotów, których wwóz na Kubę jest zabroniony lub regulowany. Wyróżniono tu 7 kategorii. Jeśli masz w bagażu coś, co można zakwalifikować do którejś z nich, w polu obok jej opisu musisz postawić znak X. Kategorie te przedstawiamy w poniższej tabeli.

Armas (de fuego, biancas u otras) y sus municionesBroń (palna, biała i innego typu) oraz amunicja
Wwóz tego typu przedmiotów na Kubę jest kategorycznie zabroniony.
Drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicasNarkotyki, środki odurzające i substancje psychoaktywne
Za przemyt narkotyków grozi na Kubie wieloletnie (czasem nawet dożywotnie) więzienie. Karane jest również posiadanie narkotyków: np. od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności lub 200-500 peso grzywny w przypadku marihuany czy 1-3 lat pozbawienia wolności lub 300-1000 peso grzywny w przypadku kokainy.
Animales vivosŻywe zwierzęta
Wwóz np. psów czy kotów jest możliwy pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń weterynaryjnych, zaświadczeń o szczepieniach itp. Na ich podstawie kubańskie służby podejmują następnie decyzję o ewentualnej kwarantannie zwierzęcia. Jeśli towarzyszy ci przedstawiciel rzadkiego gatunku, konieczne może być przedstawienie certyfikatu jego pochodzenia.
Equipos de comunicación satelital, Walkie-Talkies u otrosSprzęt do komunikacji satelitarnej, krótkofalówki itp.
Aby wwieźć na Kubę urządzenia tego typu (a także np. routery, mikrofony czy faksy bezprzewodowe), trzeba mieć zezwolenie tamtejszego Ministerstwa Komunikacji*. Nawet wtedy jednak można sprowadzić najwyżej 1 egzemplarz rocznie.
Podobne ograniczenia dotyczą dronów czy profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Próba wwozu może skutkować zamknięciem przedmiotów w depozycie kubańskiej służby celnej aż do momentu opuszczenia wyspy przez ich właściciela (będzie musiał on opłacić koszt magazynowania w wysokości 10 dolarów za każdy dzień).
Telefonu komórkowego nie trzeba deklarować.
Productos de origen animal o vegetalProdukty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
Aby nie stwarzać ryzyka dla lokalnych gatunków, zabrania się wwożenia na Kubę owoców, warzyw, sadzonek, nasion, nabiału czy przetworów mięsnych. Dopuszcza się wwóz certyfikowanych wędlin i serów w hermetycznych opakowaniach opatrzonych nazwą producenta, wagą produktu i terminem jego przydatności do spożycia.
Wyrobów skórzanych (np. torebka, buty) czy słomkowego kapelusza nie trzeba zgłaszać.
Muestras u otros artículos con fines comercialesPróbki i inne przedmioty przeznaczone na handel
Tego typu obiekty wolno wwozić, mogą one jednak podlegać ocleniu.
PornografíaMateriały pornograficzne
Tego typu materiałów nie wolno wwozić na Kubę.

*Wszelkie niezbędne zezwolenia trzeba załatwić jeszcze przed podróżą. Nie ma możliwości ich uzyskania dopiero po przybyciu na wyspę z „problematycznym” bagażem.

Część czwarta – prezenty i dobra zbywalne

Pierwsza strona formularza kubańskiej deklaracji celnej kończy się polem, w którym należy podać wartość przedmiotów takich jak buty, ubrania, biżuteria, bielizna, kosmetyki czy środki czystości nieprzeznaczone na prywatny użytek (tylko np. na prezenty dla Kubańczyków).

Druga strona zaczyna się natomiast od tabeli, w której wypisać trzeba przewożone artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV itp., podając ich liczbę oraz wartość. Chodzi tu np. o tostery, klimatyzatory, lodówki czy telewizory, a więc przedmioty, których przeciętny turysta podczas dwutygodniowych wakacji na Kubie raczej nie potrzebuje.

Niezależnie od tego, czy są one nowe, czy używane, przeznaczone na handel, na prezenty czy na własny użytek, jednorazowo można wwieźć maksymalnie 2 sztuki urządzenia danego typu (czyli np. 2 odtwarzacze DVD, 2 miksery itd.), ich łączna wartość nie może zaś przekraczać 1000 dolarów. W przeciwnym razie będą podlegać konfiskacie. Przedmioty warte mniej niż 51 dolarów nie są objęte cłem. Cło wynosi zaś 100% wartości obiektów wycenianych na 51-500 dolarów i aż 200% wartości tych wycenianych na 501-1000 dolarów. Czyli np. jeśli wwozisz mikrofalówkę za 100 dolarów, to musisz zapłacić kolejne 100 dolarów kubańskim służbom celnym (hiszp. Aduana de Cuba).

Przedmioty zwolnione z cła

Za niepodlegające ocleniu przedmioty osobistego użytku potrzebne typowemu turyście uchodzić mogą natomiast:

 • komercyjne kamery i aparaty fotograficzne (oraz „rozsądna” liczba kaset, klisz czy też kart pamięci),
 • przenośne rzutniki, dyktafony, odtwarzacze i nagrywarki dźwięku lub obrazu (oraz „rozsądna” liczba płyt CD/DVD, kaset etc.),
 • przenośne odbiorniki radiowe, telewizory, maszyny do pisania, komputery i ich akcesoria,
 • telefony komórkowe, kalkulatory, czytniki e-booków, tablety, odtwarzacze MP3/MP4 itp.,
 • karty pamięci i nośniki pamięci USB (w „rozsądnych” ilościach),
 • lornetki,
 • instrumenty muzyczne,
 • biżuteria,
 • samochodziki dziecięce,
 • sprzęt sportowy,
 • książki,
 • wózki inwalidzkie, protezy kończyn.

Oprócz tego na Kubę bez cła wolno wwieźć do 1 litra alkoholu (w nie więcej niż 2 butelkach) i 200 sztuk papierosów. Aby usprawnić proces kontroli granicznej, wymienione wyżej przedmioty warto przewozić oddzielnie lub wyjąć je na czas sprawdzania bagażu.

Leki

Podobnie należy postępować z przeznaczonymi na własny użytek (i też zwolnionymi z cła) lekami, które można wwieźć na Kubę w ilości do 10 kg, o ile pozostają one w oryginalnych opakowaniach, a podróżny ma ze sobą wszelkie niezbędne recepty lub stosowne orzeczenia lekarskie.

Uwaga: wwóz niektórych substancji (np. psychotropów czy insuliny) może podlegać dodatkowym restrykcjom. W razie wątpliwości skontaktuj się z kubańskimi służbami, pisząc na adres publico@agr.aduana.cu.

Inne przedmioty

Wróćmy jeszcze na chwilę do formularza. Pod omówioną tabelką znajduje się pole, w którym zaznaczyć trzeba, czy przewozisz jakieś inne cenne przedmioty, niezaliczające się do żadnej z podanych do tej pory kategorii. Może chodzić np. o dzieła sztuki lub rzemiosła artystycznego albo o medale, puchary czy inne trofea zdobyte poza Kubą. Nie muszą one koniecznie podlegać ocleniu, ale ich późniejszy wywóz bez uprzedniego zgłoszenia może okazać się problematyczny.

Jeśli masz w bagażu takie obiekty, pod podpisaniu deklaracji w polu „Firma del pasajero” i wręczeniu jej urzędnikowi imigracyjnemu podczas odprawy paszportowej musisz jeszcze udać się do strefy kontroli celnej (hiszp. Aduana, ang. Customs Dispatch). Tamtejszy funkcjonariusz zweryfikuje, co dokładnie zgłaszasz, podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego nałożenia cła oraz odnotuje fakt przewożenia danego przedmiotu w służbowym rejestrze.
Jeżeli zaś pod rzeczoną tabelką postawisz krzyżyk w polu „No”, bezpośrednio po odebraniu walizek możesz opuścić port lub lotnisko.

Uwagi dodatkowe

W pozostałej części formularza deklaracji celnej znajduje się miejsce na uwagi urzędnika, a niżej – wybrane szczegóły dotyczące kubańskich przepisów celnych. Większość z nich już opisaliśmy w niniejszym artykule. Na uwagę zasługuje jeszcze tylko reguła dotycząca dzieci. Otóż jeśli chodzi o przewóz niektórych artykułów, nie zawsze są one traktowane jako „osoby”.

Przykład:

na Kubę podróżuje rodzina w składzie mama, tata i 6-letnie dziecko. Prawo zezwala na przywiezienie w bagażu do litra alkoholu na osobę. W tym jednak przypadku podróżni mogą mieć ze sobą tylko 2, a nie 3 litry napojów z procentami, bo nie jest to produkt adekwatny do wieku dziecka. Na podobnej zasadzie nasza przykładowa rodzina nie mogłaby wwieźć na Kubę 6 magnetowidów. 🙂 Co ciekawe, to akurat byłoby możliwe, gdyby dziecko miało więcej niż 10 lat (a łączna wartość odtwarzaczy nie przekraczała 1000 dolarów). W takiej sytuacji podczas odprawy celnej musi mu jednak towarzyszyć ktoś dorosły.

Co można wywieźć z Kuby

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o regulacjach dotyczących nie tyle wwozu na Kubę pewnych rzeczy, ile ich wywozu stamtąd. Jeśli planujesz kupić na miejscu np. cygara, rum albo rękodzieło, a potem zabrać je z sobą na pamiątkę lub po to, by rozdać znajomym po powrocie, koniecznie zapoznaj się z poniższą tabelką.

AlkoholBez oclenia można wywieźć z Kuby do 3 litrów (w maksymalnie 4 butelkach) na osobę.
MuszleWywieźć można maksymalnie 3 duże egzemplarze (opatrzone certyfikatem pochodzenia).
Zwierzęta i wyroby pochodzenia zwierzęcegoIch wywóz jest zabroniony (chodzi o gatunki chronione lub endemiczne, tj. występujące tylko na Kubie).
Antyki, dzieła sztuki i wyroby rzemieślniczeNa wywóz obiektów o większej wartości trzeba mieć zezwolenie z kubańskiego Ministerstwa Kultury (a konkretnie departamentu Registro Nacional de Bienes Culturales).
Złoto, srebroNa wywóz większej ilości trzeba mieć zezwolenie z Banco Central de Cuba.
CygaraBez dokumentu zakupu można wywieźć do 20 szt., a w oryginalnym, zapieczętowanym i opatrzonym hologramem opakowaniu – do 50 szt. na osobę (i nie częściej niż raz w miesiącu).
TytońTytoniu ani innych artykułów z nim związanych (niebędących cygarami czy papierosami) nie wolno wywozić z Kuby.

Ile można wywieźć cygar z Kuby

Zdjęcia: Pixabay.com, Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.