Deklaracja celna do Kanady – jak ją uzupełnić

Deklaracja celna do Kanady - jak ją uzupełnić

Wypełnienie deklaracji celnej przed wjazdem do Kanady nie jest trudne. Warto jednak wiedzieć wcześniej, na czym polega, aby oszczędzić sobie czasu i nerwów.

Jeśli podróżujesz głównie w obrębie Unii Europejskiej, raczej nie masz zbyt często do czynienia z wypełnianiem deklaracji celnej. Jest ono jednak wymagane przed wjazdem do krajów spoza UE – w tym do Kanady, choć głową tego państwa pozostaje… królowa brytyjska. Wielka Brytania co prawda wyszła niedawno z Unii (zob. „Co Brexit oznacza dla Polaków”), ale nawet wcześniej, jadąc do Kanady, trzeba było wypełniać deklarację celną. Dowiedz się, jak to zrobić.

W artykule przeczytasz m.in.:

 • czym jest deklaracja celna i dlaczego się ją wypełnia,
 • jakie pytania znajdują się w deklaracji celnej do Kanady,
 • skąd wziąć formularz kanadyjskiej deklaracji celnej,
 • co należy zgłosić w deklaracji celnej przed wjazdem do Kanady,
 • co można wwieźć do Kanady bez cła,
 • czy można wypełnić deklarację celną przez internet,
 • na czym polega automatyczna kontrola wstępna na kanadyjskich lotniskach – i kto może z niej skorzystać.

Po co wypełnia się deklarację celną

Deklaracja celna jest swoistym narzędziem kontroli przepływu towarów i osób przez granice danego kraju. Służy też jednak w dużej mierze usprawnieniu procesu kontroli granicznej. Jak?

W deklaracji oświadczasz, czy przewozisz przedmioty wymagające zgłoszenia lub oclenia. Dzięki temu urzędnicy pracujący w punkcie granicznym nie muszą sprawdzać tego samodzielnie, przeszukując bagaż każdego podróżnego z osobna. Zapoznają się z treścią deklaracji i tylko wyrywkowo sprawdzają, czy treść ta zgadza się z rzeczywistością. Jeśli okaże się, że nie – mają prawo skonfiskować niezgłoszone towary lub gotówkę (p. niżej) oraz nałożyć na tego, kto je przewozi, wysoką grzywnę. W skrajnych przypadkach można zostać nawet pociągniętym do odpowiedzialności karnej! W deklaracji należy więc pisać prawdę, a najlepiej przygotować się do jej wypełnienia zawczasu. Pomoże ci w tym lektura niniejszego tekstu.

Przeczytaj: Wiza do Kanady (eTA) – krok po kroku

Jakie pytania pojawiają się w deklaracji celnej do Kanady

Opisujemy w nim bowiem, co dokładnie interesuje Agencję Kanadyjskiej Służby Granicznej (Canada’s Border Services Agency, CBSA). Deklaracje celne poszczególnych krajów są zwykle dość podobne, istnieją jednak pomiędzy nimi czasem dość istotne różnice – dla porównania przeczytaj chociażby nasz artykuł „Jak wypełnić deklarację celną przed wjazdem do USA”.

Kanadyjski formularz deklaracji możesz pobrać z tej strony, wydrukować go i wypełnić jeszcze przed podróżą. Z boku znajdują się wskazówki, które na koniec można oderwać. Wszystko sporządzono jednak w języku angielskim, dlatego tłumaczymy poniżej krok po kroku, co trzeba wpisać w poszczególnych polach deklaracji.

Deklaracja celna do Kanady - formularz
Źródło: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/e311-eng.pdf

„PART A”

W pierwszej części formularza musisz podać swoje dane i ewentualnie dane osób, które ci towarzyszą, o ile wszyscy mieszkacie pod tym samym adresem.

W każdej deklaracji jest miejsce na dane najwyżej czterech osób (pola ponumerowane od 1 do 4), dlatego jeśli podróżujesz np. wraz z liczniejszą rodziną, w przypadku piątej i ewentualnie kolejnych osób wypełnić trzeba osobną deklarację. Należy to zrobić czytelnie, „drukowanymi” literami, umieszczając po jednym znaku na kratkę i zostawiając pustą kratkę w przerwie między nazwiskiem i imieniem. Zwróć uwagę, że kolejność zapisu niektórych informacji jest w Kanadzie inna niż w Polsce. Wszystko tłumaczymy w poniższej tabeli.

Last name, first name and initialsNazwisko, imię (zgodnie z tym, co widnieje w paszporcie) albo inicjały, jeżeli całe imię się nie zmieści
Date of birthData urodzenia, w formacie YY – MM – DD, czyli dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień
CitizenshipObywatelstwo (zgodnie z tym, co widnieje w paszporcie)
HOME ADDRESS – Number, street, apartment No.ADRES ZAMIESZKANIA – numer, ulica, numer lokalu
City/TownMiejscowość
Prov./StateProwincja/Stan – możesz wpisać: „N/A”, czyli skrót od „nie dotyczy” (ang. „Not Applicable”)
CountryKraj
Postal/Zip codeKod pocztowy
Arriving by:

 • Air
 • Rail
 • Marine
 • Highway
Sposób przekroczenia kanadyjskiej granicy:

 • drogą powietrzną
 • koleją
 • drogą morską
 • drogą lądową
Airline/Flight No., train No. or vessel nameNumer linii lotniczych/lotu, numer pociągu lub nazwa statku
Purpose of trip:

 • Study
 • Personal
 • Business
Cel pobytu:

 • nauka
 • prywatny
 • służbowy
Arriving from:

 • U.S. only
 • Other country direct
 • Other country via U.S.
Wjazd z:

 • z USA
 • bezpośrednio z innego kraju
 • z innego kraju przez Stany Zjednoczone
I am/we are bringing into Canada:

 • Firearms or other weapons (e.g. switchblades, Mace or pepper spray). (Yes/No)
 • Commercial goods, whether or not for resale (e.g. samples, tools, equipment). (Yes/No)
 • Meat/meat products; dairy products; fruits; vegetables; seeds; nuts; plants and animals or theirparts/products; cut flowers; soil; wood/woodproducts; birds; insects. (Yes/No)
 • Currency and/or monetary instruments totalingCAN$10,000 or more. (Yes/No)
Wwożę/wwozimy do Kanady:

 • Broń palną lub innego typu (np. nóż sprężynowy, pałka, gaz pieprzowy). (Tak/Nie)
 • Dobra komercyjne, niezależnie od tego, czy przeznaczone na sprzedaż (np. próbki reklamowe, narzędzia, sprzęt). (Tak/Nie)
 • Mięso/produkty mięsne; nabiał; owoce; warzywa; nasiona; orzechy; rośliny i zwierzęta lub ich fragmenty/produkty pochodzenia zwierzęcego; cięte kwiaty; ziemia; drewno/wyroby drewniane; ptaki; owady*. (Tak/Nie)
 • Gotówka lub papiery wartościowe opiewające łącznie na 10 tys. dolarów kanadyjskich lub więcej**. (Tak/Nie)
I/we have visited a farm and will be going to a farm in Canada. (Yes/No)Mam/mamy za sobą pobyt w gospodarstwie rolnym i wybieramy się do takiego gospodarstwa w Kanadzie*. (Tak/Nie)
I/we have unaccompanied goods. (Yes/No)Dołączy do mnie/do nas bagaż, który nie podróżuje wraz ze mną/z nami. (Tak/Nie)

*Żywe zwierzęta, takie jak psy czy koty, można wwieźć do Kanady, przestrzegając ściśle określonych procedur. Jeśli zaś chodzi o „fragmenty zwierząt lub produkty pochodzenia zwierzęcego”, to nie trzeba zgłaszać skórzanych butów, torebki czy kurtki, ale już np. poroże owszem. Chodzi przede wszystkim o to, by przypadkiem nie pojawiły się w Kanadzie gatunki roślin i zwierząt, które mogłyby stanowić zagrożenie dla rodzimej fauny i flory tego kraju. To samo dotyczy mikrobów przenoszonych czasem chociażby na obuwiu osób odwiedzających gospodarstwa rolne. Udzielenie szczerej odpowiedzi na dotyczące powyższych kwestii pytania pozwoli dokonać odpowiedniej inspekcji sanitarnej i ochronić kanadyjskie bogactwo naturalne.
**Wwóz gotówki i papierów wartościowych na teren Kanady jest jak najbardziej dozwolony, jednak powyżej wskazanej kwoty należy go zgłosić. Niekiedy wymagane może być też przedstawienie dowodu, że pieniądze pochodzą z legalnych źródeł.

„PART B”

Część formularza oznaczoną jako „PART B” wypełniają tylko osoby, które nie mieszkają na stałe w Kanadzie (ang. Visitors to Canada).

Duration of stay in Canada (days)Czas pobytu w Kanadzie (liczony w dniach)
Do you or any person listed above exceed the duty-freeallowances per person? (See instructions) (Yes/No)Czy którakolwiek z wymienionych wyżej osób przewozi dobra w ilościach przekraczających limity bezcłowe?* (zob. Instrukcje) (Tak/Nie)

*Bez konieczności uiszczania opłat celnych jedna osoba może wwieźć do Kanady:

 • do 200 szt. papierosów, do 200 szt. tytoniowych wkładów do podgrzewaczy, do 50 szt. cygar lub cygaretek oraz do 200 g fabrycznie zapakowanego tytoniu – o ile osoba przewożąca jest pełnoletnia;
 • 1,5 l wina albo 1,14 l alkoholu wysokoprocentowego, albo 24 puszki lub butelki piwa o pojemności 355 ml (łącznie 8,5 l) – o ile osoba przewożąca ma co najmniej 18 lat, przylatując do prowincji Alberta, Manitoba bądź Quebec, albo co najmniej 19 lat w przypadku pozostałych prowincji kanadyjskich;
 • prezenty (inne niż alkohol i wyroby tytoniowe) o wartości do 60 dolarów kanadyjskich każdy.

Na własny użytek wolno przewieźć m.in. ubrania, perfumy, sprzęt sportowy i kempingowy, aparaty fotograficzne, pojazdy czy komputery. Te nowe lub o znacznej wartości mogą jednak wymagać zgłoszenia w deklaracji. Nie trzeba będzie ich oclić, jeśli opuszczą Kanadę wraz z tobą. Kanadyjski urzędnik graniczny (ang. Border Services Officer, BSO) ma prawo pobrać coś w rodzaju kaucji i wręczyć pokwitowanie, które należy okazać przy wyjeździe wraz z zawartością bagażu dowodzącą, iż cenne dobra nie zostały w Kanadzie. Kaucja zostanie wówczas zwrócona przekazem pocztowym na adres podany w deklaracji.

„PART C”

Co ciekawe, muszą ją wypełnić także powracający z zagranicy obywatele Kanady i stali rezydenci tego kraju. Obowiązują ich jednak nieco inne limity dotyczące wwozu nieoclonych towarów (podane dokładnie w instrukcjach z boku formularza).

W części oznaczonej jako „PART C” muszą oni oprócz zadeklarowania, czy limity te nie zostały przekroczone, podać także datę ostatniego wyjazdu z Kanady. Wartość zwolnionych z cła dóbr zależy w ich przypadku bowiem od tego, jak długo pozostawali poza granicami kraju.

„PART D”

Ostatnia część deklaracji („PART D”) przeznaczona jest na podpisy wymienionych na początku osób, o ile tylko mają one co najmniej 16 lat. Podpisy należy złożyć w polach oznaczonych numerami, w takiej samej kolejności, w jakiej wymieniono owe osoby – obok zaś wpisać datę w formacie YY – MM – DD (jak datę urodzenia w „PART A”). Podpis poświadcza, że formularz został wypełniony w całości i zgodnie z prawdą.

Gdzie wypełnić deklarację celną do Kanady

Kartki z deklaracją nie należy zaginać, bo jej późniejszy odczyt przez BSO trwa znacznie dłużej, a w skrajnych przypadkach może okazać się nie całkiem możliwy. Dotyczy to jednak tylko formularzy w wersji papierowej. Jak już wspomniano, można je wydrukować samodzielnie – można je też jednak otrzymać bezpłatnie na pokładzie samolotu, pociągu, autobusu lub statku zmierzającego do Kanady.

Ale uwaga: obsługa niektórych lotów rozda je tylko wówczas, gdy na lotnisku docelowym nie ma specjalnych automatów zwanych „Primary Inspection Kiosks”.

Funkcjonują one w Kanadzie od zaledwie kilku lat i zgodnie z nazwą służą do przeprowadzania wstępnej kontroli pasażerów przybywających z zagranicy. Z automatów nie mogą korzystać tylko:

 • dyplomaci – powinni oni udać się do przeznaczonego dla nich okienka,
 • osoby nieletnie, którym nie towarzyszy opiekun – w dokonaniu odprawy celnej pomoże im BSO,
 • osoby posługujące się innym dokumentem podróży niż paszport biometryczny.

W tym miejscu warto tylko wspomnieć, że obecnie wszystkie wydawane w Polsce paszporty są biometryczne i nadają się do zeskanowania. Jest to o tyle istotne, że wspomniana kontrola w automacie polega m.in. właśnie na zeskanowaniu paszportu i podaniu jego danych – a oprócz tego na zrobieniu zdjęcia (czasem też zeskanowaniu odcisków palców) oraz udzieleniu odpowiedzi na omówione wyżej pytania zawarte w deklaracji celnej. Automat na tej podstawie wydrukuje już wypełnioną deklarację, z którą należy udać się do BSO w celu odbycia krótkiej, kilkuminutowej rozmowy na temat twojej podróży (por. „Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym w USA”).

Całą procedurę da się dodatkowo przyspieszyć o mniej więcej połowę, pobierając wcześniej specjalną aplikację mobilną eDeclaration. Jest ona bezpłatna, a po pobraniu można z niej korzystać w trybie samolotowym. Aplikacja robi zasadniczo to samo co „Primary Inspection Kiosk”, przy czym zamiast wydruku generuje kod QR. W automacie wystarczy go już tylko zeskanować, aby otrzymać wydruk okazywany następnie wraz z paszportem urzędnikowi.

Zdjęcie: Unsplash.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.