Wizy i formalności

Jak opłacić wizę do USA

Jak opłacić wizę do USA

Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego nie podlega zwrotowi. Również wtedy, gdy popełnisz błąd przy jej…

ESTA - rejestracja podróży do USA

ESTA – rejestracja podróży do USA

Osoby udające się do USA w ramach programu ruchu bezwizowego nie potrzebują wizy. Muszą jednak…

Zniesienie wiz do USA - co to w praktyce oznacza

Zniesienie wiz do USA – co to w praktyce oznacza

Przystąpienie do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) nie oznacza, że do USA można…

Program ruchu bezwizowego do USA

Program ruchu bezwizowego do USA

Polska ma szansę już wkrótce przystąpić do programu ruchu bezwizowego do USA (Visa Waiver Program,…

Jak wygląda wiza do USA

Jak wygląda wiza do USA

Czy wiesz dokładnie, jak wygląda wiza do USA i co oznaczają poszczególne jej elementy? Przeczytaj…

Jak długo ważna jest wiza do USA

Jak długo ważna jest wiza do USA

Termin ważności wskazany na wizie do USA nie jest tożsamy z dozwoloną długością pobytu na…

Odmowa wjazdu do USA

Odmowa wjazdu do USA

Nawet jeżeli masz już w paszporcie dokument z napisem „VISA”, amerykański urzędnik imigracyjny może nie…

Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym w USA

Rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym w USA

Z promesą wizową w paszporcie lecisz wreszcie do Stanów. Ale o tym, czy faktycznie wjedziesz…

Najczęstsze przyczyny odmowy wizy do USA

Najczęstsze przyczyny odmowy wizy do USA

Dowiedz się, dlaczego wiza do USA może nie zostać ci przyznana. Dzięki temu będziesz w…

Wiza do USA - jak wykazać „trwałe więzi” z Polską

Jak wykazać „trwałe więzi” z Polską

Jeśli ubiegając się o wizę, nie wykażesz wystarczająco trwałych więzi z Polską, konsul może uznać,…