Badania lekarskie do wiz imigracyjnych (i narzeczeńskich)

Badania lekarskie do wiz imigracyjnych (i narzeczeńskich)

Jednym z wymogów, jakie należy spełnić, wnioskując o wizę imigracyjną (lub narzeczeńską), jest poddanie się kilku obowiązkowym badaniom i szczepieniom.

Wiza imigracyjna uprawnia do osiedlenia się w USA na stałe, podjęcia tam pracy lub nauki, a także korzystania z wielu przywilejów, jakimi cieszą się obywatele tego kraju. Jej zdobycie jednakże nie jest łatwe, a do warunków, które trzeba spełnić, by ją uzyskać, zalicza się chociażby odpowiedni stan zdrowia. Jak go wykazać? M.in. o tym właśnie piszemy w poniższym artykule.

Dowiesz się z niego ponadto:

 • jakie badania trzeba zrobić, ubiegając się o wizę imigracyjną (lub narzeczeńską),
 • czy dzieci też muszą poddać się badaniom,
 • gdzie można wykonać badania do wizy,
 • kiedy należy się zgłosić na badania wizowe,
 • ile kosztują badania do wiz imigracyjnych i narzeczeńskich,
 • co trzeba zabrać na wizytę lekarską w sprawie wizy,
 • jakim szczepieniom należy się poddać, wnioskując o wizę imigracyjną,
 • czy osoby wnioskujące o wizę narzeczeńską muszą się szczepić.

Zacznijmy od tego, że wymogi zdrowotne stawiane osobom ubiegającym się o wizę imigracyjną obowiązują zasadniczo także w przypadku osób, które chcą uzyskać wizę narzeczeńską (K). Pozwala ona zawrzeć w Stanach małżeństwo z obywatelem amerykańskim i na tej podstawie od razu ubiegać się o tzw. zieloną kartę, czyli prawo stałego pobytu. Obydwa rodzaje wizy zakładają uzyskanie statusu rezydenta USA, nic więc dziwnego, że warunki do spełnienia są dość podobne. Istnieją też jednak pewne drobne różnice, do których jeszcze wrócimy.

Przeczytaj: Wiza imigracyjna do USA

Zakres badań wizowych

Aby wykazać wystarczająco dobry stan zdrowia podczas ubiegania się o wizę narzeczeńską lub imigracyjną, należy przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie lekarskie wystawione w oparciu o wyniki konkretnych, następujących badań:

 • ogólne badanie lekarskie,
 • badanie krwi – testy kiłowe,
 • badanie moczu – testy w kierunku rzeżączki,
 • badanie pod kątem gruźlicy utajonej – próba tuberkulinowa lub test IGRA u dzieci w wieku 2-14 lat, zaś RTG klatki piersiowej u osób od 15. roku życia i dzieci, u których wynik próby tuberkulinowej lub testu IGRA był pozytywny (test wykonuje się z krwi, natomiast próba tuberkulinowa polega na miejscowym wstrzyknięciu zdezaktywowanych, a więc niestanowiących zagrożenia bakterii gruźlicy i zaobserwowaniu po 2-3 dobach, czy wystąpiła skórna reakcja alergiczna); u niektórych osób wykluczenie lub potwierdzenie zakażenia gruźlicą może wymagać przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki.

Dzieci i kobiety w ciąży

Badaniom wizowym trzeba się poddać bez względu na wiek. Dzieci poniżej 14. roku życia muszą tylko zjawić się na nich w towarzystwie rodzica lub opiekuna, a zdjęcie rentgenowskie robi się im wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku wstępnych testów diagnostycznych w kierunku gruźlicy (zostałoby to zlecone zresztą nawet wtedy, gdyby dziecko nie ubiegało się o wizę).

Kobiety ciężarne mogą zdecydować się na odłożenie prześwietlenia klatki piersiowej na czas po porodzie. W przeciwnym razie muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonanie badania RTG, podczas którego okolice miednicy i brzucha osłania się fartuchem z dwuwarstwową ochronną powłoką ołowiową.

Gdzie i kiedy należy zrobić badania do wizy imigracyjnej lub narzeczeńskiej

Uwaga: badania pod kątem wiz imigracyjnych można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych wskazanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych.

Jeśli zrobisz je gdziekolwiek indziej (chociażby nawet w USA), ich wyniki nie zostaną zaakceptowane. Adresy wybranych gabinetów i laboratoriów – a także nazwiska konkretnych lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń – znajdziesz tutaj; otrzymasz je też po umówieniu się na rozmowę z konsulem USA.

Nawet jeśli akurat jesteś w stanie wyznaczyć termin spotkania w ambasadzie lub konsulacie z dnia na dzień, musisz wybrać nieco późniejszą datę. Przed tym spotkaniem wszystkie badania trzeba mieć bowiem już za sobą, a ich wykonanie może wymagać więcej niż jednej wizyty u lekarza i potrwać co najmniej tydzień, wraz z oczekiwaniem na wyniki. Te ostatnie zachowują ważność przez 6 miesięcy – chyba że w związku ze stanem zdrowia danej osoby lekarz ów czas ograniczy do 3 miesięcy. Otrzymasz je w zaklejonej kopercie, którą zabierzesz na spotkanie w konsulacie lub ambasadzie – albo też trafią tam bezpośrednio od lekarza (poinformuje cię o tym). Wyniki – w tym zdjęcie rentgenowskie zapisane na płycie CD – należy później zabrać ze sobą do USA.

Ile kosztują badania do wiz imigracyjnych i narzeczeńskich

Pamiętaj, że badania wizowe są odpłatne. Koszt wizyty „podstawowej”, na której lekarz wykona badanie ogólne, wypisze dalsze skierowania i uzupełni kartę szczepień (o czym za chwilę), wynosi 300 zł od osoby, niezależnie od jej wieku. Wysokość opłaty została wyznaczona w porozumieniu z Ambasadą USA, samą opłatę wnosi się jednak podczas wizyty lekarskiej. Koszt pozostałych badań może być różny w różnych placówkach, przygotować się jednak należy na wydatek rzędu ok. 200 zł.

Potrzebne dokumenty

Przygotować ponadto trzeba kilka niezbędnych dokumentów. Stawiając się na badania, musisz mieć bowiem przy sobie:

 • paszport – w celach identyfikacyjnych,
 • numer sprawy imigracyjnej – jeżeli dotyczy,
 • kod kreskowy potwierdzający złożenie wniosku wizowego,
 • wydruk kontaktowego adresu e-mail i adresu, pod którym zamierzasz przebywać w USA,
 • 4 kolorowe fotografie – robiąc zdjęcie do wizy w profesjonalnym zakładzie, otrzymasz więcej odbitek, niż jest standardowo potrzebne, możesz je więc wykorzystać,
 • książeczka zdrowia dziecka lub inny dokument poświadczający poddanie się szczepieniom (lub posiadanie naturalnej odporności przeciw konkretnym chorobom).

Szczepienia do wizy do USA

Szczepienia do wizy imigracyjnej

Jak można wywnioskować z zakresu badań, decyzja o tym, czy możesz zamieszkać w USA na stałe, zależy nie tyle od ogólnego stanu twojego zdrowia, ile od tego, czy nie jesteś nosicielem choroby zakaźnej, która mogłaby się rozprzestrzenić po Stanach Zjednoczonych. Na podobnej zasadzie amerykański Departament Stanu – reprezentowany w Polsce przez konsulat i ambasadę – interesuje się tym, czy poddano cię obowiązkowym szczepieniom. Przy czym chodzi o szczepienia obowiązkowe w USA, ale już niekoniecznie u nas. Zasadniczo wymagane jest uzyskanie odporności na:

 • świnkę,
 • różyczkę,
 • odrę,
 • polio (inaczej: chorobę Heinego-Medina),
 • tężec,
 • błonicę (dyfteryt),
 • krztusiec (koklusz),
 • pneumokokowe zapalenie płuc,
 • zakażenia meningokokowe,
 • rotawirusy,
 • półpasiec i ospę wietrzną,
 • haemophilus influenzae typu B (HiB),
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A i B (WZW A i B),
 • grypę (ale tylko gdy ubiegasz się o wizę między 1 października a 31 marca).

Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać dokumentu, na podstawie którego można ustalić, czy i na co należy cię zaszczepić (np. od lekarza POZ), wizyta lekarska w sprawie wizy do USA zapewne potrwa dłużej i będzie cię więcej kosztować. Każda szczepionka jest bowiem płatna osobno, a lekarz na wszelki wypadek może zalecić podanie ci również takich, których już nie potrzebujesz, tylko po prostu nie da się tego sprawdzić.

Lekarz może też stwierdzić, że z uwagi na ciążę lub stan zdrowia pewnych szczepionek nie wolno podać w dniu badania. Niekiedy z kolei konieczne jest zastosowanie więcej niż jednej dawki, z zachowaniem określonego odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi szczepieniami. To wszystko potrafi mocno wydłużyć cały proces starania się o wizę, trzeba niestety mieć jednak świadomość, że i taki scenariusz jest możliwy.

Szczepienia do wizy narzeczeńskiej

Osoby ubiegające się o wizę typu K nie mają obowiązku poddawać się szczepieniom. Będzie to jednak wymagane przy ubieganiu się o zieloną kartę już po ślubie, w USA. Dlatego też Departament Stanu rekomenduje uzupełnienie niezbędnych szczepień jeszcze w Polsce. Warto to zrobić również z tego względu, że w Stanach mogą one kosztować znacznie więcej.

Przeczytaj: Zielona karta po ślubie z obywatelem USA

Zdjęcia: Pixabay.com

WizaOnline.pl to rzetelne źródło wiedzy o zagranicznych podróżach. Publikujemy artykuły o formalnościach związanych z wyjazdem za granicę, przygotowaniach do podróży, ciekawych miejscach i atrakcjach do odwiedzenia.